Szkolenia z zarządzania projektami

Zarządzanie projektami wymaga nie tylko predyspozycji, ale także odpowiedniego warsztatu. Planowanie, współpracę, ocenę ryzyka i podejmowanie decyzji można oprzeć o sprawdzone wzorce. Metodyki, standardy, schematy, specjalistyczne narzędzia - tego potrzebuje współczesny project manager, czy analityk. Praktycznie w każdej branży.

Oferujemy szkolenia na różnych poziomach zaawansowania, w zakresie: metodyk prowadzenia projektów, standardów - m.in. PRINCE2, ITIL, Agile i Scrum, czy też języków modelowania UML i BPMN oraz narzędzi (m.in. Enterprise Architect, katalog szkoleń MS Project). Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy z doświadczeniem z wielu branż. Dla grup, dostosujemy również program do specyfiki Klientów.

Z naszej oferty korzystają przedsiębiorstwa z wielu sektorów, m.in: branża budowlano-inżynieryjna, instytucje finansowe, IT, przemysł (w tym energetyka, górnictwo, huty) i transport, usługi oraz administracja.

ALX Diamenty Forbes
4,7/5
Stars

Trenerzy

Lech

Lech Certyfikowany trener Microsoft

Szymon

Szymon Analityk systemów informatycznych

wyszkoliliśmy już 1148 osób

Szkolenia: Zarządzanie projektami, modelowanie, UML, BPMN

Nazwa szkolenia / Kod Terminy Czas

Cena TooltipTriangle

Zarządzanie projektami (wszystkie branże)
Podstawy zarządzania projektami

PM-PZP

Warszawa
 • 19.09
 • 17.10
Zdalnie
 • 19.09
 • 17.10

Na zamówienie od 3 os. TooltipTriangle

2 dni

1700 PLN

Zwinne zarządzanie projektami dla praktyków. Agile i elementy Scrum

PM-AGILE

Warszawa
 • 26.09
 • 24.10
Zdalnie
 • 26.09
 • 24.10

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

1700 PLN

Wstęp do zarządzania projektami i metodyki zwinne w praktyce

PM-PZP-AGILE

Warszawa
 • 19.09
 • 17.10
Zdalnie
 • 19.09
 • 17.10

Na zamówienie od 2 os. TooltipTriangle

4 dni

3240 PLN

Praktyczne zarządzanie projektami wg PRINCE2

PM-PRINCE2 (zgodne z egz. PRINCE2 Foundation)

Warszawa
 • 15.10
 • 25.11
 • 17.12
Zdalnie
 • 15.10
 • 25.11
 • 17.12

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

1900 PLN

ITIL®4 Foundation

ITIL4 (zgodne z egz. ITIL 4 Foundation)

Na zamówienie od 5 os. TooltipTriangle

2 dni

1900 PLN

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

PM-ZRP

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

1 dzień

990 PLN

Zarządzanie zmianą w Organizacji

PM-ZZO

Na zamówienie od 2 os. TooltipTriangle

2 dni

1700 PLN

Miękkie aspekty zarządzania projektami. Zespół, rozmowy, konflikt i negocjacje.

PM-MAZ

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

1700 PLN

Komunikacja w zespole

PM-KOM

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

1700 PLN

Symulacja projektu dla Praktyków

PM-SYM

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

1700 PLN

Zarządzanie projektami IT, wdrożenia w organizacji
Zarządzanie wymaganiami w projektach IT

PM-WYM

Na zamówienie od 3 os. TooltipTriangle

2 dni

1900 PLN

Wdrażanie systemów IT w instytucjach publicznych

PM-PUBL

Na zamówienie od 3 os. TooltipTriangle

3 dni

2800 PLN

ePUAP2 - wprowadzenie

ePUAP

Na zamówienie od 5 os. TooltipTriangle

1 dzień

1090 PLN

Analiza, projektowanie, modelowanie w IT
Modelowanie w języku UML

UML1

Warszawa
 • 25.09
 • 13.11
 • 16.12
Zdalnie
 • 25.09
 • 13.11
 • 16.12

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

3 dni

2490 PLN

Modelowanie w Enterprise Architect

UML1-EA

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

1690 PLN

Modelowanie dziedziny biznesowej w języku UML

UML2

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

3 dni

2590 PLN

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN

BPMN

Warszawa
 • 09.10
 • 04.12
Zdalnie
 • 09.10
 • 04.12

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

3 dni

2490 PLN

Przygotowanie do egzaminu OMG Certified UML Professional 2

OCUP2

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

3 dni

2690 PLN

MS Project i Norma - dla praktyków
MS Project podstawowy

Project 101

Warszawa
 • 25.07
 • 29.08
Zdalnie
 • 25.07
 • 29.08

Na zamówienie od 5 os. TooltipTriangle

2 dni

899 PLN

MS Project zaawansowany

Project 201

Warszawa
 • 01.08
 • 05.09
Zdalnie
 • 01.08
 • 05.09

Na zamówienie od 5 os. TooltipTriangle

2 dni

990 PLN

MS Project przekrojowy

Project 202

Warszawa
 • 31.07
 • 04.09
Zdalnie
 • 31.07
 • 04.09

Na zamówienie od 5 os. TooltipTriangle

3 dni

1490 PLN

MS Project Online

PROJECT-WEB

Na zamówienie od 3 os. TooltipTriangle

1 dzień

649 PLN

MS Project Server dla członków zespołów projektowych

Project Server 101

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

1 dzień

990 PLN

MS Project Server dla kierowników projektów

Project Server 102

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

1290 PLN

MS Project Server dla administratorów

Project Server Admin

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

1290 PLN

Norma (PRO / EXPERT) podstawowa

Norma 101

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

990 PLN

Norma (PRO / EXPERT) zaawansowana

Norma 201

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

990 PLN

Norma (PRO / EXPERT) przekrojowa

Norma 202

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

4 dni

1890 PLN

Objaśnienia i informacje do tabel:

 • Symbole przy terminach kursów: (Z) - tryb Zaoczny (weekendowy), (D) - Dzienny (dni powszednie).
 • Ceny detaliczne, dla zgłoszeń pojedynczych osób na zajęcia otwarte; netto (VAT 23%).
 • W wypadku finansowania ze środków publicznych możliwe jest zwolnienie z VAT (>> szczegóły).
 • Podane ceny obowiązują przy płatności z góry, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, w oparciu o nasz standardowy formularz zgłoszeniowy lub standardową umowę szkolenia (>> pobierz wzór umowy). Umowa wg Państwa wzoru lub płatność po zajęciach - cena ulega zwyżce o 5%.
 • Wyceny dla grup na zamówienie (zamkniętych) są kalkulowane indywidualnie. W szczególności, cena w przeliczeniu na osobę może być: taka jak w tabeli, niższa (np. upusty dla większych grup, tryb online, bez części kosztów) lub wyższa (np. delegacja trenera, indywidualne modyfikacje programu).

Często zadawane pytania

Czym różni się Agile od Scrum?

Oba te pojęcia odnoszą się do "zwinnych" metodologii pracy, które są skoncentrowane na elastyczności, ciągłej adaptacji i bliskiej współpracy zespołu.

Co to jest Agile?

Agile to ogólniejsza koncepcja lub filozofia, która opiera się na zwinnych metodykach zarządzania projektami. Została sformułowana w "Manifeście Agile" w 2001 roku i skupia się na czterech głównych wartościach:

 • Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia.
 • Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację.
 • Współpraca z klientem ponad negocjacje umów.
 • Reagowanie na zmiany ponad śledzenie planu.

Agile promuje cykliczne planowanie, ciągłe testowanie i dostosowywanie produktu w trakcie jego tworzenia. Metodologia ta jest stosowana w wielu różnych branżach, nie tylko w IT.

Co to jest Scrum?

Scrum jest jedną z najpopularniejszych metodyk realizacji filozofii Agile. Scrum jest bardziej szczegółowym zestawem praktyk i zasad, które mają być stosowane w trakcie realizacji projektu. W Scrumie praca jest podzielona na cykle (tzw. sprinty), które zazwyczaj trwają od 1 do 4 tygodni. Każdy sprint rozpoczyna się planowaniem, podczas którego zespół wybiera zadania do realizacji z tzw. backlogu produktu. Na koniec sprintu zespół prezentuje wyniki swojej pracy i zbiera informacje zwrotne, które mogą wpłynąć na kolejne cykle pracy.

Główne różnice między Agile a Scrum

Główne różnice między Agile a Scrum:

 • Zakres: Agile jest filozofią obejmującą szerokie spektrum praktyk i metod, podczas gdy Scrum jest konkretną metodyką w ramach tej filozofii.
 • Szczegółowość: Agile skupia się na ogólnych zasadach i wartościach, natomiast Scrum dostarcza bardziej szczegółowy zestaw praktyk i ról (np. Scrum Master, Product Owner), które mają być stosowane w procesie tworzenia.
 • Zastosowanie: Agile można dostosować do wielu różnych projektów i środowisk, nie tylko do rozwoju oprogramowania. Scrum jest bardziej specyficzny i często stosowany w projektach programistycznych.

Podsumowując: Scrum jest jedną z metod realizacji szerzej pojętej filozofii Agile Project Management, dostarczając konkretny framework do zarządzania projektami - i najczęściej spotykany jest w IT.

Czym różni się PRINCE2 od Waterfall?

Metodyka PRINCE2 i model Waterfall (wodospad) to dwa różne podejścia do zarządzania projektami, które mają swoje unikalne cechy i obszary zastosowań. Chociaż obie metodyki mogą być postrzegane jako bardziej formalne i strukturalne niż zwinne metodyki takie jak Scrum czy Kanban, istnieją między nimi istotne różnice.

Waterfall

Waterfall jest tradycyjnym modelem zarządzania projektami, który charakteryzuje się sekwencyjnym i liniowym podejściem. Projekty realizowane w modelu Waterfall przechodzą przez szereg kolejnych faz: wymagania, projekt, implementacja, testowanie, wdrożenie i utrzymanie. Każda faza musi być zakończona, zanim rozpocznie się kolejna, co oznacza, że zmiany mogą być trudne do wprowadzenia po zaakceptowaniu etapu. Model ten jest często stosowany m.in. w projektach, gdzie wymagania są dobrze zrozumiałe na początku projektu i project manager nie spodziewa się znaczących zmian.

PRINCE2

PRINCE2, z kolei, jest metodologią zarządzania projektami, która zapewnia szczegółowy framework obejmujący zasady, procesy i tematy. PRINCE2 jest bardziej elastyczny niż model Waterfall, ponieważ nie narzuca kolejności faz projektu. Zamiast tego skupia się na organizacji projektu, zarządzaniu ryzykiem, kontroli jakości, oraz na dostarczaniu projektu w kontrolowanych etapach. Metodologia ta akcentuje ważność dostosowania projektu do środowiska i wymagań biznesowych, co czyni ją bardziej elastyczną w porównaniu do Waterfall.

Główne różnice

Główna różnica między PRINCE2 a Waterfall project management leży w ich podejściu do planowania i realizacji projektu. Waterfall wymaga liniowego, sekwencyjnego procesu, który jest najlepszy dla projektów o jasno zdefiniowanych wymaganiach i małej szansie na zmiany. PRINCE2 zapewnia większą elastyczność w zarządzaniu projektem, umożliwiając dostosowanie do zmieniających się wymagań i kontekstu projektu, choć nadal zachowuje silną strukturę organizacyjną i kontrolę.

Podsumowując, PRINCE2 oferuje szerszy i bardziej elastyczny framework zarządzania projektami niż Waterfall, który jest bardziej rygorystyczny i sekwencyjny. PRINCE2 można dostosować do różnorodnych typów projektów, w tym tych, które mogą skorzystać z bardziej iteracyjnego podejścia, podczas gdy Waterfall jest najlepszy dla projektów, gdzie zakres i wymagania są stabilne i dobrze zdefiniowane od początku.

Słowniczek: najbardziej znane metodyki zarządzania projektami

 • Waterfall project management (Wodospad) - Tradycyjna metodyka zarządzania projektami, opierająca się na sekwencyjnym lub liniowym podejściu. Projekty realizowane w modelu Waterfall przechodzą przez szereg kolejnych faz: wymagania, projekt, implementacja, testowanie, wdrożenie i utrzymanie. Każda faza musi być zakończona, zanim rozpocznie się kolejna. Oznacza to, że zmiany mogą być trudne do wprowadzenia po zaakceptowaniu danego etapu. Model ten jest często stosowany m.in. w projektach, gdzie wymagania są dobrze zrozumiałe na początku projektu i nie są spodziewane znaczące zmiany.
 • PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) - strukturalna metodyka zarządzania projektem, która opiera się na zdefiniowanych procesach i etapach projektu. PRINCE2 jest szeroko stosowany w rządach i na świecie korporacyjnym. Zapewnia szczegółowy framework obejmujący zasady, procesy i tematy. Jest bardziej elastyczny niż model Waterfall, ponieważ nie narzuca kolejności faz projektu. Zamiast tego skupia się na organizacji projektu, zarządzaniu ryzykiem, kontroli jakości, oraz na dostarczaniu projektu w kontrolowanych etapach. Metodologia ta akcentuje ważność dostosowania projektu do środowiska i wymagań biznesowych, co czyni ją bardziej elastyczną w porównaniu do Waterfall.
 • Agile ("zwinne" metodyki) - Szeroka filozofia zarządzania projektami, która koncentruje się na elastyczności, ciągłej adaptacji i bliskiej współpracy między zespołem a interesariuszami projektu. Agile jest ogólnym podejściem, obejmującym różne metodyki takie jak Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP) i wiele innych. Metodyki Agile są oparte na iteracyjnym rozwoju, promują planowanie adaptacyjne, ewolucyjny rozwój, wczesne dostarczanie i ciągłą poprawę.
 • Scrum - Popularna "zwinna" metodyka, którą stosuje się najczęściej w rozwoju oprogramowania (w IT). Scrum opiera się na cyklicznych, krótkich fazach pracy zwanych sprintami, z regularnymi spotkaniami, aby przeglądać postępy i priorytety. Metodyka zawiera m.in. określone role (takie jak Scrum Master i Product Owner), artefakty (takie jak Product Backlog i Sprint Backlog) oraz ceremonie (takie jak Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Planning i Sprint Retrospective). Scrum jest jedną z metod realizacji filozofii Agile.
 • Kanban - Metodyka ta skupia się na wizualizacji pracy, ograniczeniu ilości pracy w trakcie i maksymalizacji efektywności (lub przepływu). Kanban pomaga zespołom skupić się na zakończeniu zadań i dostosowywać swoje prace w oparciu o popyt.
 • Lean - Lean Management opiera się na idei maksymalizacji wartości dla klienta przy minimalnym marnotrawstwie. Metodyka ta skupia się na usprawnianiu procesów poprzez eliminację czynności nieprzynoszących wartości.
 • Six Sigma - Metodyka ta skupia się na poprawie jakości wyników procesu poprzez identyfikację i eliminację przyczyn błędów i zmiennych w procesach produkcyjnych i biznesowych. Six Sigma wykorzystuje zestaw technik zarządzania jakością, w tym statystyczną analizę procesów.

Zapraszamy na nasze kursy project management - online lub stacjonarnie.

Zobacz też

Obsługa programu Microsoft Project

Podstawowe szkolenie z obsługi programu Microsoft Project – daje wiedzę i umiejętności potrzebne do codziennego wykorzystywania programu do planowania i monitorowania projektów.
Jesteśmy autoryzowanym centrum certyfikacyjnym MS Office. Dysponujemy certyfikowanymi trenerami - m.in. Microsoft Certified Trainer (MCT).

Czytaj więcej

Modelowanie w języku UML

Szkolenie z podstawowych i zaawansowanych zasad modelowania w języku UML: zawiera przekrojowe omówienie wszystkich rodzajów diagramów języka UML, uzupełnione o praktyczne ćwiczenia.

Czytaj więcej

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.