Tester automatyzujący (Java)K-TESTER-AUTO-J

 • Testowanie
 • Quality Assurance
 • JUnit
 • Selenium
 • Mockito

Obecnie brak terminów otwartych

Warszawa
 • 25.03 - zaoczny (sob-niedz., średnio co 2 tygodnie)
  zostało 9 miejsc
 • 03.04 - dzienny (jeden 4-dniowy blok i dwa 3-dniowe, co 2 tyg.)
Zdalnie
 • 25.03 - zaoczny (sob-niedz., średnio co 2 tygodnie)
  zostało 9 miejsc
 • 03.04 - dzienny (jeden 4-dniowy blok i dwa 3-dniowe, co 2 tyg.)

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Kursy dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 6 osób.

dla firm - netto
dla osób prywatnych - brutto (pokrywamy VAT)
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena kursu: 4590 PLN

lub 918 PLN miesięcznie (5 rat)

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Kategorie: Java, Testowanie

Testowanie manualne, jakkolwiek niezbędne i stosowane szeroko w projektach, jest procesem kosztownym i czasochłonnym. Automatyzacja testów umożliwia wielokrotne wykonywanie raz przygotowanego zestawu scenariuszy testowych, co ułatwia bieżącą kontrolę jakości. Dlatego producenci oprogramowania starają się w jak największym stopniu automatyzować wykonywanie testów.

Oznacza to jednocześnie, że istnieje rynkowe zapotrzebowanie na testerów potrafiących przygotowywać testy zautomatyzowane. Takie kompetencje są w cenie i od razu plasują daną osobę wśród wyżej wykwalifikowanych niż testerzy wyłącznie manualni. Z drugiej strony, posiadane doświadczenie testera manualnego pozytywnie wpływa na jakość tworzonych testów automatycznych – po prostu lepiej można wyczuć jak ułożyć scenariusz, co wymaga sprawdzenia itp. Bardzo często rola testera automatyzującego jest też pośrednim etapem w drodze do zostania programistą.

Automatyzacji testów można dokonywać w oparciu o różne języki programowania i narzędzia. Najczęściej podstawą jest ten sam język, którego używa się w projekcie, ale nie jest to konieczne. Popularne są Java, Python, JavaScript, PHP. Oprócz znajomości (podstaw) danego języka, niezbędna jest znajomość bibliotek i narzędzi testowania; dla Javy takimi elementami są JUnit (alternatywnie TestNG) czy Mockito. Najczęściej testowaniu podlegają aplikacje webowe i wtedy kluczową rolę odgrywa framework do zdalnego badania stron internetowych; niezależnie od wybranego języka programowania najbardziej popularnym rozwiązaniem tego typu jest Selenium.

Ten kurs kompleksowo uczy kompetencji wymaganych do tworzenia zautomatyzowanych testów funkcjonalnych w oparciu o język programowania Java i framework Selenium; i wokół tego koncentrują się zajęcia praktyczne. Kurs pobieżnie porusza także inne tematy, aby osadzić automatyzację testów w szerszym kontekście procesu tworzenia oprogramowania.

Czas trwania

80 + 40h

Program

 1. Testowanie oprogramowania
  • Sposoby zapewniania jakości oprogramowania
  • Wpływ metodyki prowadzenia projektu na kontrolę jakości i możliwości testowania
  • Cykl życia projektu, fazy i iteracje
  • Rodzaje testów i sposoby testowania
  • Korzyści z automatyzacji testów
  • Testy manualne vs automatyczne: kiedy stosować które?
 2. Automatyzacja w oparciu o narzędzia
  • Selenium IDE lub równoważne narzędzie i testowanie interfejsów webowych
  • Podstawy testowania API za pomocą wybranego narzędzia (Postman, Soap UI itp.)
 3. Podstawy programowania (Java)
  • Instalacja i konfiguracja środowiska pracy
  • Proste programy w języku Java
  • Zmienne i typy, instrukcja warunkowa (if), pętle (while, for)
  • Klasy i podstawy programowania obiektowego
  • Tablice i kolekcje, operowanie na strukturach danych
 4. Tworzenie testów w języku Java
  • Koncepcja testu jednostkowego
  • Frameworki do wykonywania testów: JUnit (lub TestNG na życzenie klienta)
  • Podstawy Maven (lub Gradle na życzenie klienta) i dołączanie obcych bibliotek do własnego projektu Java
  • Uruchamianie testów z poziomu IDE oraz z wiersza poleceń
  • Dodatkowe biblioteki do testowania: AssertJ, Mockito
 5. Zautomatyzowane testy aplikacji webowych za pomocą Selenium Web Driver
  • Konfiguracja
  • Uruchamianie testów nagranych za pomocą WebDriver
  • Tworzenie własnych testów od podstaw
  • Wyszukiwanie elementów na stronie: id, klasy, podstawy CSS i XPath
  • Symulowanie akcji użytkownika: linki, przyciski, formularze
  • Weryfikacja poprawności strony za pomocą asercji oraz wyjątków
  • Podstawy wykonywania akcji JavaScript, np. przewijanie
 6. Testowanie API
  • Koncepcja usług REST: zasoby, metody HTTP, formaty danych
  • Tworzenie skryptów testujących w narzędziach typu Postman
  • Tworzenie testów API w języku Java za pomocą biblioteki Rest Assured
 7. Struktura projektu i dobre praktyki
  • Wytyczne dla autorów aplikacji: Design for Testability
  • Obiektowe podejście do tworzenia testów: Page Object Pattern
 8. Wprowadzenie do testów kontraktowych
 9. Wprowadzenie do testów wydajnościowych na przykładzie JMeter

Dla grup zorganizowanych na zamówienie, istnieje również możliwość połączenia programu niniejszego kursu z innym językiem programowania (np. z Pythonem).

UWAGA: czas kursu to 80 godzin na żywo z trenerem i grupą oraz ok. 40 godzin pracy samodzielnej w domu.

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Zalecana jest znajomość ogólnych zasad testowania, np. po odbyciu kursu Testera Manualnego lub z własnego doświadczenia.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zapisz się na ten kurs

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Warszawa:
 • 25.03 (Z)TooltipTriangle
 • 03.04 (D)TooltipTriangle
Zdalnie:
 • 25.03 (Z)TooltipTriangle
 • 03.04 (D)TooltipTriangle

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.