Szkolenie: Miękkie aspekty zarządzania projektami. Zespół, rozmowy, konflikt i negocjacje.PM-MAZ

Dostępne na zamówienie dla grup.

Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 4 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 1700 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Miękkie aspekty zarządzania projektami. Zespół, rozmowy, konflikt i negocjacje.

Kategorie: MS Project, zarządzanie projektami, Zarządzanie projektami, modelowanie, UML, BPMN

Szkolenie skoncentrowane jest na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i przywódczych niezbędnych do skutecznego zarządzania projektami. W centrum uwagi znajdują się kluczowe obszary, takie jak budowanie silnych zespołów, prowadzenie efektywnych rozmów, zarządzanie konfliktem i negocjacje.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą lepiej przygotowani do efektywnego zarządzania projektami poprzez:

 • Skuteczne budowanie i kierowanie zespołem projektowym.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w kontekście pracy zespołowej.
 • Skuteczne radzenie sobie z konfliktami i negocjacjami w ramach projektów.
 • Podnoszenie ogólnej efektywności zarządzania projektami poprzez lepsze wykorzystanie miękkich umiejętności przywódczych.

Czas trwania

2 dni

Program

 1. Tworzenie skutecznego zespołu
  • krytyczne elementy formujące zespół
  • dynamika integracji gromady
  • kto jest w zespole
  • stan dojrzewania zespołu wg Bruce’a Tuckmana
  • ankieta samooceny własnego zespołu
 2. Różnorodność zespołu
  • syndrom Apollo i role w zespole wg Mereditha Belbina
  • samoocena wg testu Belbina
  • jak mnie widzą, jak mnie słyszą
  • o samoświadomość wg okna JOHARI
 3. Zarządzanie zespołem
  • podział ról i obowiązków – RACI
  • delegowanie
   • obawy i zalety
   • proces delegowanie
   • zarządzanie wg poziomy dojrzałości zespołu i osób
  • style zarządzania
   • samoocena wg modelu Roberta Blake
   • style zarządzania dostosowane do sytuacji w
  • zespole, otoczeniu, stanu projektu
  • motywacja a motywowanie
   • źródła motywacji
   • motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
   • motywacja – przymus czy partnerstwo
  • zespół i ludzie w zmianie
   • dynamika reakcji na zmianę
   • rola lidera i kolegów w przejściu przez zmianę
 4. Rozmowa, komunikacja, planowanie
  • przygotowanie świadomej relacji
   • dynamika rozwoju relacji
  • identyfikacja rozmówców – planowanie komunikacji
   • dlaczego chcemy lub musimy się komunikować z tymi osobami?
  • jakie są przyczyny i kontekst planowanej komunikacji
   • po co się komunikujemy?
  • jaki efekt chcemy osiągnąć
   • co chcemy przekazać lub się dowiedzieć, żeby osiągnąć efekt?
   • kto to jest i jakie ma oczekiwania?
  • identyfikacja potrzeb,
  • rozpoznanie profilu
  • podstawy harmonijnej relacji
   • wzajemny szacunek
   • równowaga emocji i rozsądku – panowanie i rozumienie emocji
   • wzajemne zrozumienie
   • o dobra komunikacja
   • wiarygodność
  • Pierwszy kontakt, pierwsze wrażenie
   • moje przygotowanie i nastawienie
   • efekt halo
   • pierwsze doświadczenie
   • otoczenie i forma ma znaczenie
   • kanały komunikacyjne i zmysły
  • Aktywna relacja
   • budowa relacji
   • pierwszy kontakt
   • pierwsze spotkanie
   • dialog – wymiana informacji
   • dyskusja – od zrozumienia do decyzji
   • zamknięcie i podtrzymywanie relacji
  • Aktywna rozmowa
   • rozpoczęcie i budowa relacji
   • aktywne – świadome mówienie
   • zawartość
   • struktura
   • przekaz
   • wypowiedzi, pytania i odpowiedzi
   • sztuka zadawania pytań
   • wspieranie wypowiedzi
   • sztuka prowadzenia i kierunkowania rozmowy odniesienia do emocji
   • emocje to też informacja
   • wyrażanie emocji powinno mieć cel
   • dowartościowanie
   • podtrzymanie relacji na przyszłość
  • Co mówimy a co słyszymy
   • aktywne słuchanie
    • kto
    • dlaczego i po co to mówi
    • przekaz nie tylko treści
    • spójność przekazu
   • może to szumy komunikacyjne
    • moje filtry
    • szumy otoczenia
    • czy dobrze zrozumiałem?
  • Organizacja i prowadzenie spotkań
   • różne spotkania różne podejście
    • techniki dostosowane do celu i uczestników przygotowanie
    • otoczenia
    • uczestników
    • planowanie przebiegu prowadzenie
    • role
    • moderowanie rozmów
    • notatki
 5. Konflikt
 6. KONFLIKT
  • dynamika eskalacji
   • od dialogu do awantury
   • przyczyny i tło konfliktu
    • wpływ zmiany na konflikt
    • komunikat TY
    • co innego mówimy co innego słyszymy – 4 uszy wg Friedemana Schulz von Thuna
    • spór dialektyczny czyli nadinterpretacja komunikatów
    • treści i emocje
    • w co grają ludzie, skrypty zachowań czyli analiza transakcyjna
   • harwardzki model rozwiązania konfliktu
   • bilans strat i zysków
   • wychodzenie z konfliktu
    • komunikacja łagodząca a antagonizująca
    • język żyrafy i szakala
    • komunikat JA [FUKO] – otwarcie na porozumienie
 7. Negocjacje
  • podstawy podejścia do negocjacji
  • proces negocjacji
  • przygotowanie do negocjacji
   • przedmiot
   • rozpoznanie drugiej strony
   • identyfikacja naszych potrzeb
   • budowa środowiska
   • nasz negocjator i nasza taktyka
   • identyfikacja taktyk drugiej strony
   • ocena i decyzja przystąpienia do negocjacji prowadzenie rozmów
   • dynamika spotkań
   • zasady prowadzenia rozmów
   • techniki negocjacyjne
  • dochodzenie do zamknięcia i bilans negocjacji
 8. Planowanie pracy własnej
  • priorytety i pilność zadań
  • start i czas trwania
  • planować całościowo – prywatne i służbowe
  • planować zadania i wydarzenia
  • planowanie niepewności – bufory, a rezerwy
  • poprawa skuteczności planowania czasu
  • co zrobić samemu, a co delegować i jak delegować
  • złodzieje czasu
   • samoograniczenie
   • opanowanie środowiska
  • Kalendarz
   • przegląd dotychczasowych zadań
   • planowanie zadań ważnych
   • panowanie nad zadaniami pilnymi
   • obserwacja siebie i swoich możliwości – PSP
   • „zielone pola” i „obszar y ciszy”
  • Harmonizacja prac
   • plan kroczący
   • horyzont planowania
   • plan strategiczny
   • plan operacyjny
   • plan codzienny
   • identyfikacja punktów decyzji biznesowych
   • identyfikacja kamieni milowy
   • harmonogram i jego śledzenie
    • technika KANBAN
    • diagramy

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Brak szczegółowych wymagań wobec uczestników szkolenia.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Obecnie brak terminów

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.