Szkolenie: Symulacja projektu dla PraktykówPM-SYM

Dostępne na zamówienie dla grup.

Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 4 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 1700 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Kategorie: MS Project, zarządzanie projektami, Zarządzanie projektami, modelowanie, UML, BPMN

Warsztat przeznaczony dla osób z pewnym doświadczeniem lub
przygotowujących się do pracy w projektach
• prowadzących projekty
• członków zespołów projektowych
• zlecających projekty
• pełniących kluczowe role
• uczestniczących w przygotowaniu, planowaniu lub śledzeniu projekt

Celem symulacji jest przeprowadzenie uczestników przez pełny cykl życia projektu od przygotowań, przez planowanie, realizację do zamknięcia. Szczegółowy program jest przygotowany po rozpoznaniu potrzeb i możliwości uczestników. Wybrane obszary są analizowane dokładnie, pozostałe mogą
być jedynie skrótowo opisane lub pominięte. Uczestnicy powinni poznać wybrane elementy procesu zarządzania projektem oraz zdobyć umiejętności stosowania kluczowych narzędzi planowania,
sterowania, nadzoru i pracy zespołowej.

Czas trwania

2 dni

Program

 1. Przygotowanie projektu
  • rozpoznanie i doprecyzowanie otoczenia projektu
  • określenie korzyści jakie ma przynieść projekt
  • opisanie głównych wyników i produktów, które powinny powstać na końcu projektu
  • ustalenie zarysu kosztów i oczekiwane terminy
  • cele
   • sponsor, lider, zespół – role w projekcie
   • rozpoznanie idei projektu
   • identyfikacja biznesowego celu projektu
   • stworzenie wizji produktu
   • identyfikacja etapów projektu
  • narzędzia i techniki
   • burza mózgów
   • SMART/RUMAK
   • opowieści użytkowników
   • wizja produktu
 2. Planowanie strategiczne projektu – podstawy zarządzania
  • cele
   • identyfikacja zakresu (główne wymagania, główne produkty i etapy techniczne)
   • strategiczny budżet i zasoby
   • etapy realizacyjne – cele, zakres
  • narzędzia i techniki
   • PBS, mapa myśli
   • kryteria akceptacji i kryteria jakości
   • MoSCoW
   • diagram sekwencji, pajęcza sieć
   • prototypowanie, modelowanie
   • estymacje strategiczne
 3. Planowanie etapu
  • cele
   • opis produktów (wymagania, kryteria jakości, projekt techniczny)
   • zadania
   • harmonogram, zasoby, budżet
   • ryzyko i reakcje
  • narzędzia i techniki
   • PBS/WBS
   • KANBAN
   • estymacje operacyjne
   • opis ryzyka, macierz ryzyka,
 4. Wytwarzanie – Realizacja
  • cele
   • wytworzenie produktów etapu wg Planu Etapu
   • śledzenie postępów
   • analiza ryzyka i uruchamianie reakcji
   • reakcje na zgłaszane zmiany
   • planowanie kolejnego etapu [Planowanie etapu]
   • zbieranie obserwacji i doświadczeń
   • ocena zasadności kontynuacji projektu
  • narzędzia i techniki
   • codzienny stand-up i KANBAN
   • weryfikacja i walidacja
   • proces zarządzania zmianą – role
   • analiza ryzyka
   • bufory planistyczne
 5. Zamykanie
  • ostateczne przekazanie produktów i akceptacja projektu
  • rozliczenie projektu
  • podsumowanie korzyści osiągniętych w ramach projektu
  • identyfikacja działań po zakończeniu projektu
  • burza mózgów

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Warsztat przeznaczony dla osób z pewnym doświadczeniem lub przygotowujących się do pracy projektowej prowadzących projekty.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Obecnie brak terminów

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.