Prawa autorskie

Wszystkie materiały znajdujące się na stronach ALX są chronione prawem autorskim.

Zamieszczających we własnych opracowaniach cytaty z materiałów znajdujących się na stronach ALX, prosimy o:

Komercyjne wykorzystanie materiałów w formie innej niż cytaty (w tym ich modyfikowanie, rozpowszechnianie, publikowanie i prezentowanie) jest zabronione bez zgody ALX i może być przez nas ścigane na drodze prawnej.


Opinie o nas prezentowane na naszej stronie, są to opinie z ankiet które rozdajemy naszym uczestnikom na zakończenie zajęć, lub z korespondencji otrzymanej od kursantów.

The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

HTML5 Logo by W3C.

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.