Prawa autorskie

Wszystkie materiały znajdujące się na stronach ALX są chronione prawem autorskim.

Zamieszczających we własnych opracowaniach cytaty z materiałów znajdujących się na stronach ALX, prosimy o:

Komercyjne wykorzystanie materiałów w formie innej niż cytaty (w tym ich modyfikowanie, rozpowszechnianie, publikowanie i prezentowanie) jest zabronione bez zgody ALX i może być przez nas ścigane na drodze prawnej.


The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

HTML5 Logo by W3C.

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „ALX” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.