Szkolenia MS Project

Praktyczne szkolenia z Projecta na wszystkich poziomach zaawansowania.
Nie ograniczamy się jedynie do technicznych aspektów obsługi programu, podczas szkoleń przedstawiamy również fundamentalne zasady zarządzania projektami.

Z naszych szkoleń dotyczących MS Project i metodyk zarządzania projektami korzystały przedsiębiorstwa z wielu sektorów, m.in: branża budowlano-inżynieryjna, instytucje finansowe, IT, przemysł (w tym energetyka, górnictwo, huty), usługi oraz administracja. Przykładowi Klienci: STRABAG, Budimex, Erbud, Orange, Allianz, Huta Częstochowa, Cersanit, Avon, WZF Polfa, IKEA, Urząd Miasta Olsztyn.

Zarządzanie projektami

Oferujemy również szkolenia z zakresu zarządzania projektami, prowadzone przez certyfikowanych trenerów z doświadczeniem z wielu branż. Dostosujemy program i prowadzących do specyfiki Klientów.

ALX Diamenty Forbes
4,7/5
Stars

Trenerzy

Lech

Lech Certyfikowany trener Microsoft

Łukasz

Łukasz JQuery, Joomla, Wordpress, HTML, CSS, MS Office

wyszkoliliśmy już 1607 osób

Szkolenia: MS Project, zarządzanie projektami

Nazwa szkolenia / Kod Terminy Czas

Cena TooltipTriangle

MS Project i Norma - dla praktyków
MS Project podstawowy

Project 101

Warszawa
 • 25.07 zostało 8 msc.
 • 29.08
 • 26.09
Zdalnie
 • 25.07 zostało 8 msc.
 • 29.08
 • 26.09

Na zamówienie od 5 os. TooltipTriangle

2 dni

899 PLN

MS Project zaawansowany

Project 201

Warszawa
 • 01.08 zostało 8 msc.
 • 05.09
 • 03.10
Zdalnie
 • 01.08 zostało 9 msc.
 • 05.09
 • 03.10

Na zamówienie od 5 os. TooltipTriangle

2 dni

990 PLN

MS Project przekrojowy

Project 202

Warszawa
 • 31.07 zostało 8 msc.
 • 04.09
 • 02.10
Zdalnie
 • 31.07 zostało 9 msc.
 • 04.09
 • 02.10

Na zamówienie od 5 os. TooltipTriangle

3 dni

1490 PLN

MS Project Online

PROJECT-WEB

Na zamówienie od 3 os. TooltipTriangle

1 dzień

649 PLN

MS Project Server dla członków zespołów projektowych

Project Server 101

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

1 dzień

990 PLN

MS Project Server dla kierowników projektów

Project Server 102

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

1290 PLN

MS Project Server dla administratorów

Project Server Admin

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

1290 PLN

Norma (PRO / EXPERT) podstawowa

Norma 101

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

990 PLN

Norma (PRO / EXPERT) zaawansowana

Norma 201

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

990 PLN

Norma (PRO / EXPERT) przekrojowa

Norma 202

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

4 dni

1890 PLN

Zarządzanie projektami (wszystkie branże)
Podstawy zarządzania projektami

PM-PZP

Warszawa
 • 29.08
 • 19.09
 • 17.10
Zdalnie
 • 29.08
 • 19.09
 • 17.10

Na zamówienie od 3 os. TooltipTriangle

2 dni

1700 PLN

Zwinne zarządzanie projektami dla praktyków. Agile i elementy Scrum

PM-AGILE

Warszawa
 • 05.09
 • 26.09
 • 24.10
Zdalnie
 • 05.09
 • 26.09
 • 24.10

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

1700 PLN

Wstęp do zarządzania projektami i metodyki zwinne w praktyce

PM-PZP-AGILE

Warszawa
 • 29.08
 • 19.09
 • 17.10
Zdalnie
 • 29.08
 • 19.09
 • 17.10

Na zamówienie od 2 os. TooltipTriangle

4 dni

3240 PLN

Praktyczne zarządzanie projektami wg PRINCE2

PM-PRINCE2 (zgodne z egz. PRINCE2 Foundation)

Warszawa
 • 15.10
 • 25.11
 • 17.12
Zdalnie
 • 15.10
 • 25.11
 • 17.12

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

1900 PLN

ITIL®4 Foundation

ITIL4 (zgodne z egz. ITIL 4 Foundation)

Na zamówienie od 5 os. TooltipTriangle

2 dni

1900 PLN

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

PM-ZRP

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

1 dzień

990 PLN

Zarządzanie zmianą w Organizacji

PM-ZZO

Na zamówienie od 2 os. TooltipTriangle

2 dni

1700 PLN

Miękkie aspekty zarządzania projektami. Zespół, rozmowy, konflikt i negocjacje.

PM-MAZ

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

1700 PLN

Komunikacja w zespole

PM-KOM

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

1700 PLN

Symulacja projektu dla Praktyków

PM-SYM

Na zamówienie od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

1700 PLN

Zarządzanie projektami IT, wdrożenia w organizacji
Zarządzanie wymaganiami w projektach IT

PM-WYM

Na zamówienie od 3 os. TooltipTriangle

2 dni

1900 PLN

Wdrażanie systemów IT w instytucjach publicznych

PM-PUBL

Na zamówienie od 3 os. TooltipTriangle

3 dni

2800 PLN

Objaśnienia i informacje do tabel:

 • Symbole przy terminach kursów: (Z) - tryb Zaoczny (weekendowy), (D) - Dzienny (dni powszednie).
 • Ceny detaliczne, dla zgłoszeń pojedynczych osób na zajęcia otwarte; netto (VAT 23%).
 • W wypadku finansowania ze środków publicznych możliwe jest zwolnienie z VAT (>> szczegóły).
 • Podane ceny obowiązują przy płatności z góry, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, w oparciu o nasz standardowy formularz zgłoszeniowy lub standardową umowę szkolenia (>> pobierz wzór umowy). Umowa wg Państwa wzoru lub płatność po zajęciach - cena ulega zwyżce o 5%.
 • Wyceny dla grup na zamówienie (zamkniętych) są kalkulowane indywidualnie. W szczególności, cena w przeliczeniu na osobę może być: taka jak w tabeli, niższa (np. upusty dla większych grup, tryb online, bez części kosztów) lub wyższa (np. delegacja trenera, indywidualne modyfikacje programu).

Dodatkowe informacje o ofercie

Nasze szkolenia MS Project są skrojone na miarę potrzeb współczesnych menedżerów projektów i specjalistów PM, którzy poszukują sposobów na usprawnienie swoich procesów zarządzania. Oferujemy zarówno podstawowe, jak i zaawansowane moduły kursów, zaprojektowane tak, aby uczestnicy mogli w pełni wykorzystać potencjał oprogramowania Microsoft Project w swojej codziennej pracy.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów, którzy nie tylko znają teorię, ale przede wszystkim mają bogate doświadczenie praktyczne w implementacji i wykorzystaniu MS Project w różnorodnych branżach środowiskach projektowych. To zapewnia, że każdy uczestnik szkolenia otrzyma nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne wskazówki, które można od razu zastosować w pracy.

W naszych kursach MS Project szczególny nacisk kładziemy na praktyczne aspekty zarządzania projektami, takie jak tworzenie harmonogramów, alokacja zasobów, monitorowanie postępów, a także zaawansowane techniki raportowania i analizy. Nasze programy uczą, jak efektywnie wykorzystać MS Project do planowania, wykonania, monitorowania, kontrolowania, a także zamknięcia projektu, co jest kluczowe dla sukcesu każdego przedsięwzięcia.

Rozumiejąc, że każdy projekt i każdy menedżer projektu ma swoje unikalne wymagania, oferujemy również możliwość dostosowania szkoleń do indywidualnych potrzeb uczestników. Nasz cel to zapewnienie, że każdy uczestnik opuści nasze szkolenie z solidną wiedzą i umiejętnościami, które pomogą mu osiągnąć sukces w zarządzaniu projektami.

Podręczny słownik pojęć MS Project

 • Harmonogram Projektu (Schedule): Plan, który przedstawia wszystkie zadania potrzebne do ukończenia projektu, ich zależności, czas trwania oraz przydzielone zasoby.
 • Zadanie (Task): Podstawowa jednostka pracy w projekcie, reprezentująca określoną działalność, która musi być wykonana.
 • Linia Bazowa (Baseline): Zapiszony, zatwierdzony plan projektu, używany do porównania z aktualnym postępem projektu.
 • Ścieżka Krytyczna (Critical Path): Najdłuższa sekwencja zależnych zadań w projekcie, określająca najkrótszy możliwy czas ukończenia projektu.
 • Gantt Chart (Wykres Gantta): Graficzna reprezentacja harmonogramu projektu, przedstawiająca zadania wzdłuż osi czasu.
 • Zasoby (Resources): Osoby, sprzęt lub materiały potrzebne do wykonania zadań w projekcie.
 • Przydział Zasobów (Resource Allocation): Proces przydzielania zasobów do zadań w projekcie.
 • Zakres Projektu (Project Scope): Pełny opis pracy, która musi być wykonana, aby dostarczyć produkt, usługę lub wynik o określonych funkcjach i cechach.
 • Postęp Projektu (Project Progress): Monitoring wykonanych zadań i porównywanie rzeczywistych osiągnięć z planowanymi.
 • Zależności Zadań (Task Dependencies): Związki między zadaniami, które określają kolejność ich wykonania.
 • Praca (Work): Całkowita ilość wysiłku, zazwyczaj wyrażona w godzinach roboczych, potrzebna do wykonania zadania.
 • Koszt (Cost): Szacowany lub rzeczywisty koszt związany z wykonaniem zadania lub całego projektu.
 • Zakres Wariantu (Variance): Różnica między planowanym a rzeczywistym postępem w zakresie czasu, kosztów lub zakresu.
 • Raportowanie (Reporting): Tworzenie zestawień i wykresów przedstawiających postęp i status projektu.
 • Milestone (Kamień Milowy): Ważny punkt kontrolny lub osiągnięcie w projekcie, często używany do monitorowania postępu.
 • PDM (Precedence Diagramming Method): Metoda stosowana do tworzenia sieciowej struktury projektu, pokazująca zależności między zadaniami.
 • PERT (Program Evaluation and Review Technique): Metoda stosowana do planowania i koordynacji dużych projektów, szczególnie w sytuacjach o wysokim stopniu niepewności.
 • WBS (Work Breakdown Structure): Hierarchiczny rozkład pracy do wykonania przez zespół projektowy, dzielący projekt na mniejsze, bardziej zarządzalne części.
 • Ograniczenia (Constraints): Ograniczenia czasowe lub inne parametry narzucone na zadania lub projekt.
 • Zarządzanie Ryzykiem (Risk Management): Proces identyfikacji, analizowania i reagowania na ryzyko w projekcie.

Zobacz też

Obsługa programu Microsoft Project

Podstawowe szkolenie z obsługi programu Microsoft Project – daje wiedzę i umiejętności potrzebne do codziennego wykorzystywania programu do planowania i monitorowania projektów.
Jesteśmy autoryzowanym centrum certyfikacyjnym MS Office. Dysponujemy certyfikowanymi trenerami - m.in. Microsoft Certified Trainer (MCT).

Czytaj więcej

MS Project zaawansowany

Szkolenie skierowane przede wszystkim do osób, które pracowały już z Microsoft Project i chcą pogłębić swoją wiedzę. Zapewnia cenne umiejętności planowania, nadzorowania i raportowania stanu projektów – przydatne dla każdego, kto nadzoruje i prowadzi projekty.
Jesteśmy autoryzowanym centrum certyfikacyjnym MS Office. Dysponujemy certyfikowanymi trenerami - m.in. Microsoft Certified Trainer (MCT).

Czytaj więcej

Zobacz też

Polecamy naszą pełną ofertę szkoleniową z technologii Microsoft Office (pozostałych składników pakietu).

Czytaj więcej

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.