MS Project

Oferujemy szkolenia z Projecta na wszystkich poziomach zaawansowania.
Nie ograniczamy się jedynie do technicznych aspektów obsługi programu, podczas szkoleń przedstawiamy również fundamentalne zasady zarządzania projektami.

Z naszych szkoleń dotyczących MS Project i metodyk zarządzania projektami korzystały przedsiębiorstwa z wielu sektorów, m.in: branża budowlano-inżynieryjna, instytucje finansowe, IT, przemysł (w tym energetyka, górnictwo, huty), usługi oraz administracja. Przykładowi Klienci: STRABAG, Budimex, Erbud, Orange, Allianz, Huta Częstochowa, Cersanit, Avon, WZF Polfa, IKEA, Urząd Miasta Olsztyn, Miasto Słupsk.

Zarządzanie projektami

Oferujemy również szkolenia z zakresu profesjonalnego zarządzania projektami, prowadzone przez certyfikowanych, doświadczonych kierowników projektów.

4,8/5
Stars

Trenerzy

Lech

Lech Certyfikowany trener Microsoft

Łukasz

Łukasz JQuery, Joomla, Wordpress, HTML, CSS, MS Office

wyszkoliliśmy już 1338 osób

Szkolenia: Project, zarządzanie projektami

Nazwa szkolenia / Kod Terminy Czas

Cena TooltipTriangle

Analiza, projektowanie, modelowanie
MS Project podstawowy

Project 101

Zdalnie
Warszawa
Kraków
Gdańsk
Poznań

ZAM od 5 os. TooltipTriangle

2 dni

899 PLN
799 PLN

MS Project zaawansowany

Project 201

Zdalnie
Warszawa
Katowice
Gdańsk
Wrocław

ZAM od 5 os. TooltipTriangle

2 dni

990 PLN

MS Project przekrojowy

Project 202

Zdalnie
Warszawa
Kraków
Poznań
Wrocław

ZAM od 5 os. TooltipTriangle

3 dni

1490 PLN

MS Project Server dla członków zespołów projektowych

Project Server 101

ZAM od 4 os. TooltipTriangle

1 dzień

790 PLN

MS Project Server dla kierowników projektów

Project Server 102

ZAM od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

990 PLN

MS Project Server dla administratorów

Project Server Admin

ZAM od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

990 PLN

Podstawy zarządzania projektami

PM-PZP

ZAM od 3 os. TooltipTriangle

2 dni

1700 PLN

Norma (PRO / EXPERT) podstawowa

Norma 101

ZAM od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

990 PLN

Norma (PRO / EXPERT) zaawansowana

Norma 201

ZAM od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

990 PLN

Norma (PRO / EXPERT) przekrojowa

Norma 202

ZAM od 4 os. TooltipTriangle

4 dni

1890 PLN

Kadra kierownicza i marketing
Wdrażanie systemów IT w instytucjach publicznych

PM-PUBL

ZAM od 3 os. TooltipTriangle

3 dni

2800 PLN

Praktyczne zarządzanie projektami informatycznymi wg PRINCE2

PM-PRINCE2

ZAM od 4 os. TooltipTriangle

2 dni

2100 PLN
1900 PLN

Zarządzanie wymaganiami w projektach IT

PM-WYM

ZAM od 2 os. TooltipTriangle

2 dni

2100 PLN
1900 PLN

Legenda do tabel, informacje dodatkowe, objaśnienia

 • Symbole przy terminach:
  - (Z) - tryb Zaoczny (weekendowy);
  - (D) - tryb Dzienny (wyświetlane dla kursów zawodowych; dla szkoleń dzienny tryb jest domyślny).
 • Tabela zawiera ceny detaliczne dla zgłoszeń pojedynczych osób na szkolenia otwarte.
 • Podane ceny są cenami netto (VAT 23%). W wypadku podmiotów publicznych lub finansowania ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z VAT. Szczegóły na osobnej stronie.
 • Podane ceny obowiązują przy płatności z góry, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w oparciu o nasz standardowy formularz zgłoszeniowy lub standardową umowę szkolenia (>> pobierz wzór umowy). Umowa wg Państwa wzoru lub płatność po szkoleniu - cena ulega zwyżce o 5%.
 • Symbol ZAM od x os. w kolumnie terminów: szkolenie jest realizowane na zamówienie (w trybie zamkniętym), tj. wyłącznie dla pracowników Zamawiającego, dla grup od <liczba> osób. Ceny szkoleń zamkniętych są kalkulowane indywidualnie. W szczególności cena w przeliczeniu na osobę może być taka sama jak w tabeli, niższa (duże upusty i inne tryby kalkulacji cen dla większych grup) lub wyższa (np. w wypadku konieczności delegacji trenera, modyfikacji programu pod indywidualne zamówienie, itp.).

Standard szkoleń

W cenę wszystkich szkoleń organizowanych w naszej siedzibie wliczone są:

 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty ukończenia szkolenia,
 • drobny poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje,
 • możliwość jednorazowego kontaktu z instruktorem (instruktorami) po szkoleniu i zadawania pytań dotyczących materiału szkolenia.

Część szkoleń zawiera również w cenie obiady (informacje na ten temat znajdują się na stronie każdego szkolenia).

Zobacz też

Obsługa programu Microsoft Project

Podstawowe szkolenie z obsługi programu Microsoft Project – daje wiedzę i umiejętności potrzebne do codziennego wykorzystywania programu do planowania i monitorowania projektów.
Jesteśmy autoryzowanym centrum certyfikacyjnym MS Office. Dysponujemy certyfikowanymi trenerami - m.in. Microsoft Certified Trainer (MCT).

Czytaj więcej

MS Project zaawansowany

Szkolenie skierowane przede wszystkim do osób, które pracowały już z Microsoft Project i chcą pogłębić swoją wiedzę. Zapewnia cenne umiejętności planowania, nadzorowania i raportowania stanu projektów – przydatne dla każdego, kto nadzoruje i prowadzi projekty.
Jesteśmy autoryzowanym centrum certyfikacyjnym MS Office. Dysponujemy certyfikowanymi trenerami - m.in. Microsoft Certified Trainer (MCT).

Czytaj więcej

Zobacz też

Polecamy naszą pełną ofertę szkoleniową z technologii Microsoft Office (pozostałych składników pakietu).

Czytaj więcej

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „ALX” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.