Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w projekciePM-ZRP

Dostępne na zamówienie dla grup.

Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 4 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 990 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Kategorie: MS Project, zarządzanie projektami, Zarządzanie projektami, modelowanie, UML, BPMN

Każde przedsięwzięcie związane jest z ryzykiem. Jego wystąpienie może spowodować przekroczenie parametrów takich jak koszt lub czas realizacji, a w skrajnych przypadkach całkowitą porażkę projektu. Zarządzanie ryzykiem jest uważane za jedno z najważniejszych zadań kierownika projektu i zespołu projektowego.

Warsztat przeznaczony jest dla osób już z pewnym doświadczeniem, lub przygotowujących się do pracy w projektach. Celem szkolenia jest:

• zrozumienie zasad radzenia sobie z ryzykiem w projektach
• poznanie modelowego podejścia oraz doświadczeń praktycznego stosowania narzędzi
• zdobycie umiejętności zastosowania twardych technik identyfikacji, opisu, analizy, oceny, planowania i nadzoru nad ryzykami w projekcie
• uporządkowanie wiedzy na temat modeli, metodyk i technik zarządzania ryzykiem w projekcie

Program bazuje na ideach PMI/PMBOK®, PMI/Practice Standard for Project Risk Management, AXELOS/MoR®, DSDM®/AgilePM®, inspiracjach płynących z modeli dojrzałości organizacji AXELOS/P3M3, AXELOS/P2MM®, PMI/OPM3® oraz doświadczeniach praktycznych trenera.

Czas trwania

1 dzień

Program

 1. Ryzyko niejedno ma imię
  • podstawowe pojęcia
  • proces zarządzania ryzykiem
  • świadome radzenie sobie z ryzykiem
  • intuicje i mity na temat ryzyka
  • czym różni się ryzyko od braku informacji
  • po co zarządzać ryzykiem?
  • czy ryzykiem da się zarządzać?
  • praktyczny proces zarządzania ryzykiem
 2. Kontekst projektu – podejście do ryzyka
  • cele projektu – od nich wszystko zależy
  • zewnętrzne otoczenie biznesowe
  • środowisko wewnętrzne
  • obszary projektu
  • interesariusze
  • budowa wizji biznesowej
  • identyfikacja otoczenia biznesowego – źródła szans i zagrożeń
  • interesariusze w projekcie
  • omówienie technik i praktyk
   • cel projektu – język korzyści
   • SMART
   • PESTLE
   • analiza interesariuszy
   • ankiety ryzyk
 3. Identyfikacja
  • poszukiwanie ryzyk – od przyczyny do skutków
  • opis ryzyka
  • identyfikacja zagrożeń i szans
   • ryzyka strategiczne i operacyjne
  • poszukiwanie relacji i powiązań
   • budowa rejestru ryzyk
  • omówienie technik i praktyk
   • mapa ryzyk
   • strukturalny opis ryzyka
   • sygnały ostrzegawcze i wyzwalacze
   • bliskość ryzyka
   • rejestr ryzyk
 4. Jakościowa ocena ryzyka
  • ocena wpływu ryzyka na cele projektu i zadania operacyjne
   • jedno ryzyko wiele skutków
  • ocena prawdopodobieństwa
   • pułapki i rekomendacje
  • kompleksowa ocena ryzyka w projekcie
  • analiza ryzyk wg wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia
  • wstępna ocena ryzyka projektowego
  • zagrożenia ilościowego podejście do jakościowej oceny ryzyka
  • omówienie technik i praktyk
   • macierz ryzyka
   • skale ocen jakościowych
   • ranking ryzyk
   • tolerancja – czyli apetyt na ryzyko
   • SWOT
   • wzorce opisu
 5. Ilościowa ocena ryzyka
  • wybór ryzyk do oceny ilościowej
  • ocena finansowych skutków ryzyka
  • ilościowa ocena scenariuszy zagrożeń i szans
  • symulacje i modelowanie
  • pułapki oceny ilościowej
  • ilościowa ocena ryzyk
  • możliwość praktycznego zastosowania ilościowej analizy ryzyk
  • omówienie technik i praktyk
   • oczekiwana wartość pieniężna [expected monetary value EMV]
   • drzewo decyzyjne
   • analiza wrażliwości tornado
   • symulacja Monte Carlo – podstawowe informacje
 6. Planowanie reakcji na ryzyko
  • reakcje na zagrożenia
  • reakcje na szanse
  • bilansowanie reakcji – primum non nocere
   • ryzyko resztkowe [rezydualne]
   • ryzyko wtórne
  • bufory i rezerwy czasu i budżetu
   • zadania projektowe, role odpowiedzialności
   • budżet ryzyka
  • śledzenie i raportowanie ryzyk
  • czym różni się budżet ryzyka od buforów projektowych
  • planowanie reakcji na wybrane ryzyka
  • omówienie technik i praktyk
   • typowe scenariusze reakcji
   • plan reakcji
   • wzorce raportowania

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Warsztat przeznaczony dla osób z pewnym doświadczeniem lub przygotowujących się do pracy w projektach.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Obecnie brak terminów

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.