Kursy - płatność ratalna

Raty

Informacje ogólne

Płatność w ratach jest dostępna dla osób prywatnych, za kursy zawodowe (bootcampy).

Obecnie w ALX istnieją dwa warianty oferty ratalnej:

Oferta płatności w trzech częściach jest dostępna dla wszystkich kursów zawodowych.

Oferta pięciu rat jest dostępna dla tych kursów zawodowych, na stronach których znajduje się informacja na ten temat. Co do ogólnej zasady, udostępniamy tę ofertę dla kursów bardziej kosztownych.

Nasze raty zawsze są nieoprocentowane i całkowicie bezkosztowe. Przy płatności w ratach nie można jednak uzyskać żadnych rabatów, ani korzystać z żadnych innych promocji (chyba że jest to jednoznacznie ustalone w zasadach danej promocji).

Przy wyborze płatności w ratach, dla potwierdzenia akceptacji zasad i terminów płatności, prosimy o podpisanie (krótkiej i zwięzłej) umowy o płatności ratalnej. Szablon tej umowy do wglądu znajduje się tutaj.
Wypełnioną umowę, wraz z naniesionymi odpowiednimi ilościami, kwotami i terminami rat do spłaty, przesyłamy mailem, prosimy o jej wydrukowanie i podpisanie, po czym odesłanie do nas: jako załączone w mailu zdjęcie lub skan (na adres: formularze@alx.pl), bądź przesłanie faksem.

Dla płatności ratalnej dodatkowo prosimy o ksero (lub wydruk skanu lub zdjęcia) dowodu osobistego oraz złożenie podpisanej umowy i kopii dowodu osobistego w formie papierowej w naszym oddziale. Przy czym zgadzamy się na przygotowanie umowy przy użyciu dokumentów jedynie w formie elektronicznej, a dostarczenie oryginałów papierowych na początku kursu. Tzn. nie wymagamy żadnej wcześniejszej fizycznej wizyty przed przybyciem na kurs.

Oferta pięciu rat

Całość kwoty za kurs dzieli się na pięć równych rat.

Pierwszą ratę należy wpłacić po zgłoszeniu się na kurs - w terminie 7 dni ale nie później niż na dzień roboczy przed startem kursu. Wpłata pierwszej raty jest potwierdzeniem chęci uczestnictwa w zajęciach oraz gwarancją przydzielenia miejsca w grupie.

Płatności kolejnych rat zasadniczo następują co miesiąc, przy czym:

Druga rata:

Trzecia i kolejne raty są płatne co miesiąc licząc od wyznaczonego powyżej terminu drugiej raty.

Dokładne terminy płatności wszystkich rat zawsze są wskazane w umowie ratalnej.

Oferta płatności w trzech częściach

Całość kwoty za kurs rozkłada się na zaliczkę oraz dwie równe raty.

Zaliczkę w wysokości 500 złotych należy wpłacić po zgłoszeniu się na kurs (zaliczka jest potwierdzeniem chęci uczestnictwa w zajęciach oraz gwarancją miejsca w grupie). Pozostała część kwoty rozkładana jest na dwie równe raty, pierwsza płatna jest na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, druga płatna jest do 30 dni po rozpoczęciu kursu. W przypadku kursów, których zakończenie jest zaplanowane na mniej niż 30 dni od daty pierwszych zajęć, termin drugiej raty to pierwszy dzień ostatniego bloku zajęć (zjazdu).

Inne sposoby finansowania kursów

W tym miejscu znajdą Państwo także aktualne informacje dotyczące różnych sposobów finansowania kursów: sposoby finansowania kursów.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu - chętnie udzielimy szczegółowych informacji.

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.