Szkolenia na zamówienie

Oferta dla:

Firm oraz grup zorganizowanych, składających się (optymalnie) z trzech lub więcej osób.

Wybierz dowolne szkolenie z naszej oferty i poproś nas o dokonanie zmian w jego programie i o przeprowadzenie go w wybranym przez Ciebie czasie i miejscu,

Albo po prostu opowiedz nam, jakie zagadnienia Cię interesują - razem zaprojektujemy od podstaw szczegółowy program i harmonogram szkolenia.

Dowolny harmonogram i lokalizacja

Kurs na zamówienie rozpoczyna się w dowolnym, uzgodnionym terminie i trybie (mogą to być godziny pracy, godziny popołudniowe w dni powszednie lub weekendy). Standardowo zajęcia prowadzimy w naszej sali szkoleniowej; na życzenie nasi wykładowcy mogą je poprowadzić we wskazanej lokacji w Warszawie lub w dowolnym miejscu w Polsce, lub UE (w jęz. polskim lub angielskim).

Autorski program na zamówienie

Materiał przygotowywany jest indywidualnie według potrzeb klienta. Dostosowanie zakresu kursu do rzeczywistych potrzeb sprzyja optymalnemu wykorzystaniu czasu, dzięki czemu szkolenie autorskie może być tańszą alternatywą dla zestawu szkoleń o bardziej ogólnym charakterze.

Przykładowe szkolenia autorskie przeprowadzone przez naszych wykładowców to:

Badanie potrzeb szkoleniowych

W ramach usług szkoleniowych na zamówienie realizujemy m.in. konsultacje i badanie potrzeb szkoleniowych. Usługa ta dotyczy przede wszystkim większych grup szkolonych osób i zamówień.

Do najpopularniejszych zadań należy m.in. przeprowadzanie poziomowania uczestników do poszczególnych stopni zaawansowania wybranych kursów. Przykładowo - 100 pracowników firmy zostaje oddelegowanych do przeszkolenia z MS Excel na poziomie odpowiadającym ich obecnej znajomości tego programu. W takiej sytuacji standardowo proponujemy przygotowanie i przeprowadzenie tzw. pre-testów. Wyniki przeprowadzonych pre-testów są przedstawiane Klientowi w formie raportu i m.in. na ich podstawie dokonuje się ostatecznego przydziału do grup.

Na życzenie przeprowadzamy również tzw. post-testy. Wyniki post-testów, podobnie przedstawione w formie raportu, pozwalają uzyskać informacje na temat wiedzy przyswojonej przez słuchaczy podczas szkoleń. Przeprowadzenie kompletu pre-testów i post-testów umożliwia wystandaryzowaną ocenę wiedzy uczestników przed i po szkoleniu, postępu uzyskanego dzięki szkoleniom.

Jeżeli interesuje Cię szkolenie o indywidualnie zamówionej tematyce

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać indywidualną wycenę Twojego szkolenia.

Indywidualne konsultacje dla specjalistów

Pojedyncze osoby zainteresowane doszkoleniem dotyczącym wybranych, zazwyczaj bardzo konkretnych zagadnień mogą skorzystać z naszej oferty konsultacji (patrz "Konsultacje i usługi").

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.