Szkolenie: Norma (PRO / EXPERT) przekrojowaNorma 202

Dostępne na zamówienie dla grup.

Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 4 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 1890 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Kategorie: MS Project, zarządzanie projektami, Zarządzanie projektami, modelowanie, UML, BPMN

Intensywne, przekrojowe szkolenie z kosztorysowania. Oparte na bazie popularnego programu NORMA, dostępnego w różnych wersjach i o różnym stopniu zaawansowania. Jest to program, który z powodzeniem znajduje zastosowanie w firmach działających w różnych branżach (m.in. w budowlanej). Wykorzystywany może być zarówno od strony wykonawcy jak i inwestora.

Przekrojowe, pełne, 4-dniowe szkolenie obejmuje teorię kosztorysowania a następnie poprzez praktykę korzystania z programu na podstawie dużej ilości ćwiczeń i przykładów prowadzi do zaawansowanych zastosowań programu. Szkolenia prowadzone są przez praktyków, którzy wiedzą, na jakich zagadnieniach szczególnie warto się skupić, i jakie problemy pojawiają się w realnej pracy.

Ukończenie szkolenia przekrojowego pozwoli na efektywną, codzienną pracę z programem.

Czas trwania

4 dni

Program

 1. Teoria:
  • forma i zawartość dokumentacji kosztorysowej,
  • metody kalkulacji kosztorysowych: metoda uproszczona, metoda szczegółowa.
  • podstawowe definicje: nakład, norma, koszty bezpośrednie, narzuty, roboty proste, scalone, podstawowe, tymczasowe, pozycje katalogowe, modyfikacja pozycji, analiza indywidualna, metody interpolacji oraz ekstrapolacji,
  • podstawy normatywne: wykaz katalogów nakładów rzeczowych, budowa katalogu,
  • źródła cen robót oraz czynników produkcji budowlanej- przykłady baz na różnym poziomi agregacji ceny: cenniki robót, cenniki nakładów,
  • warunki licencji, aktualizacja programu, bazy KNR, cenniki do NORMA
 2. Warsztaty komputerowe:
  • baza katalogowa: wyszukanie i wprowadzanie pozycji kosztorysowych,
  • przygotowanie programu – ustawienie domyślnych ustawień użytkownika,
  • opcje programu a opcje kosztorysu, zarządzanie widokami, omówienie narzędzi oraz menu,
  • spersonalizowanie bazy katalogów (KNR i innych) pod potrzeby użytkownika,
  • sporządzenie kosztorysu pod kątem różnych typów pozycji kosztorysowych:
   • wyszukiwanie oraz wstawianie pozycji kosztorysowych z bazy KNR,
   • modyfikacja pozycji katalogowej na podstawie założeń katalogu oraz metoda ekstrapolacji oraz interpolacji,
   • edycja pozycji oraz nakładów RMS w celu doprecyzowania oraz zastosowania analizy indywidualnej,
   • pozycje nie katalogowe: kalkulacja własna, pozycje uproszczone i szczegółowe.
  • narzuty: edycja, dodawanie, usuwanie, narzuty procentowe, wartościowe,
  • cenników nakładów oraz cenników robot,
  • wycena nakładów w pozycjach szczegółowych w oparciu o zaimportowane cenniki,
  • sprawdzanie kosztorysu z zastosowaniem NORMA,
  • wydruki dokumentacji kosztorysowej,
  • przedmiarowanie – obliczenie pomocnicze, sumy częściowe, odwołania, stałe globalne,
  • współpraca NORMA z programem MIARA PRO ( program do wymiarowania z plików .dwg, .jpg i innych),
  • wczytywanie książki przedmiaru, kosztorysów z PDF do NORMA, sprawdzanie, przekształcanie danych,
  • katalogi nakładów rzeczowych: podział bazy KNR na branże. Jak dokonać wyboru podstawy kalkulacji?,
  • przepisy dot. sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych oraz dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia na roboty budowlane:
   • SIWZ,
   • dokumentacja projektowa i przedmiar robót,
   • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
   • założenia wyjściowe do kosztorysu i dane wyjściowe (przykłady),
   • kosztorys inwestorski,
  • ćwiczenia praktyczne – sporządzenie przykładowego przedmiaru i kosztorysu (dostosowywane do branż uczestników danej grupy),
  • zastosowanie pozycji scalonych oraz parametrów ekonomiczno-technicznych,
  • dołączanie, wstawianie kosztorysu/działu/pozycji do innego kosztorysu,
  • pozycje: transport oraz rusztowania,
  • wprowadzanie współczynników norm na kosztorys/dział/pozycje,
  • zastosowanie współczynnika cen, dopasowanie cen nakładów do oczekiwanej wartości oraz inne operacje na cenach,
  • różnicowanie stawek robocizny oraz narzutów w działach/pozycjach kosztorysu,
  • ukrywanie wybranych danych na poszczególnych wydrukach oraz w .kst/.ath,
  • sprawdzanie kosztorysu w trybie autokorekty (rejestracja zmian),
  • zabezpieczanie wybranych danych przed modyfikacją,
  • import cenników nakładów od dostawców z plików .xls, .txt, .csv,
  • export danych do Excel’a, Worda

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Brak szczegółowych wymagań wobec uczestników szkolenia.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Obecnie brak terminów

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.