Ścieżki szkoleniowe

Front End Programmer

Front End Programmer

Programista, którego zadaniem jest opieka nad najbardziej widoczną częścią aplikacji: interfejsem użytkownika.

Oprócz dobrej orientacji we wszystkich aspektach działania aplikacji webowej, powinien wiedzieć szczególnie dużo o technologiach klienckich: HTML/CSS (łącznie z nowościami dostępnymi w HTML5), Javascript, AJAX, XHR, JSON

» więcej

Senior PHP Developer

Senior PHP Developer

Oprócz podejmowania trudniejszych wyzwań związanych z tworzeniem aplikacji, senior powinien być mentorem dla mniej doświadczonych kolegów.

Oprócz doświadczenia mierzonego czasem spędzonym w branży i certyfikacją, Senior PHP Programmer powinien rozumieć zaawansowane koncepcje związane z programowaniem obiektowym (w tym praktyczne zastosowanie wzorców projektowych) i mieć praktyczne doświadczenie z dużymi, uznanymi frameworkami. Dobrym wyborem jest np. Symfony.

» więcej

Operations

Operations

Instalacja nowej, dużej aplikacji to dopiero początek jej życia: przez lata trzeba ją utrzymywać w dobrej formie, niezależnie od nieuniknionych zmian organizacyjnych i technologicznych zachodzących dookoła.

Do utrzymania aplikacji potrzebne są umiejętności z pogranicza administracji i programowania: z jednej strony umiejętność dobrania systemu plików, instalacji optymalnego środowiska, konfiguracja backupów, zapory sieciowej, systemu failover, proxy, kształtowanie ruchu, bieżący monitoring; z drugiej strony wprowadzanie nagłych poprawek, diagnostyka problemów wydajnościowych, optymalizacja kwerend do bazy danych, czasem rozbudowa lub modyfikacja jakiejś funkcjonalności.

» więcej

Mobile Programmer

Mobile Programmer

Badania pokazują, że użytkownicy telefonów stanowczo wolą wyspecjalizowane aplikacje od mobilnych wersji serwisów internetowych. Stąd wielkie zapotrzebowanie na programistów aplikacji mobilnych.

Ścieżka specjalizacyjna Mobile Programmer opiera się o najpopularniejszą (i rosnącą) platformę Android, ale znajomość języka Java i ogólnych zasad rządzących aplikacjami mobilnymi pozwala także na łatwe pisanie aplikacji w innych technologiach.

» więcej

Enterprise Programmer

Enterprise Programmer

Znajomość języków skryptowych jest doskonałym punktem wyjścia do nauki najpopularniejszego języka używanego w aplikacjach korporacyjnych: Javy.

Znajomość Javy, w szczególności platformy Java Enterprise Edition, otwiera drogę do dobrze płatnej, stabilnej pracy przy najnowocześniejszych aplikacjach, wykorzystywanyc w wielkich firmach, przetwarzających transakcyjnie monstrualne ilości informacji.

Znajomość Javy, będącej we współczesnej informatyce odpowiednikiem średniowiecznej łaciny, otwiera też przed programistą świat bibliotek, technologii, potężnych aplikacji i nowoczesnych paradygmatów programowania.

Nawet jeśli ktoś nie planuje programować w Javie, jej dobra znajomość otwiera szersze perspektywy (szczególnie w zakresie programowania obiektowego), pozwalając na na efektywniejsze wykorzystanie języków skryptowych, takich jak np. Python czy ciągle popularne PHP (o czym może zaświadczyć twórca Ruby on Rails, David Heinemeier Hansson).

» więcej
Question?

Ask us anything about this training

* I hereby give my consent to the processing of my personal data by ALX Training Ltd. for the purpose of this request.