Wstęp do zarządzania projektami i metodyki zwinne w praktycePM-PZP-AGILE

Dostępne na zamówienie dla grup.

Warszawa
 • 16.05 - dzienny (zajęcia w dni powszednie)
 • 13.06 - dzienny (zajęcia w dni powszednie)
Zdalnie
 • 16.05 - dzienny (zajęcia w dni powszednie)
 • 13.06 - dzienny (zajęcia w dni powszednie)
Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 2 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 3240 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Wstęp do zarządzania projektami i metodyki zwinne w praktyce

Kategorie: MS Project, zarządzanie projektami, Zarządzanie projektami, modelowanie, UML, BPMN

Szkolenie przekazuje podstawową wiedzę i zapoznaje uczestników z narzędziami i technikami zarządzania projektami, jak również przygotowuje do pracy w projektach zwinnych (Agile i elementy Scrum). Przeznaczone dla osób przygotowujących się do pracy w zwinnych projektach od początku oraz dla słuchaczy z niewielkim doświadczeniem.

Uczestnicy nauczą się podstawowych pojęć, narzędzi i technik zarządzania projektami, zrozumieją zasady i techniki pracy zespołowej w projekcie zwinnym, a także poznają cykl życia projektu zwinnego. Dowiedzą się, jak efektywnie planować, realizować i monitorować projekty. Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni:

 • wiedzieć czym jest projekt, jaki jest jego cykl życia i rola w organizacji,
 • znać podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania projektami,
 • umieć stosować podstawowe narzędzia i techniki zarządzania projektami,
 • zrozumieć zasady zwinnego podejścia do projektów,
 • posiadać umiejętność wyboru podejścia zwinnego do kontekstu projektu,
 • zrozumieć role oraz dynamikę budowy i rozwoju zespołu zwinnego,
 • zrozumieć cykl życia projektu zwinnego,
 • umieć stosować techniki i rytuały pracy zespołowej w projekcie zwinnym,
 • posiadać uporządkowaną wiedzę na temat zarządzania projektami, różnych metody i technik oraz zwinnego podejścia do zarządzania projektami.

Niniejsze szkolenie pokrywa materiał dwóch szkoleń: “Podstawy zarządzania projektami” oraz “Zwinne zarządzanie projektami dla praktyków. Agile i elementy Scrum” – w niższej cenie niż sumaryczna cena dwóch osobnych szkoleń.

Czas trwania

4 dni

Program

 1. Podstawowe definicje i pojęcia
  • cechy projektu
  • czym się różni projekt od zadań
  • cel projektu
  • bramki decyzyjne – cykl życia projektu
  • interesariusze i kluczowe role
  • podejście kaskadowe (klasyczne) a zwinne (agile)
  • zarządzanie konfiguracją
  • zmiana w projekcie
 2. Przygotowanie projektu
  • role i obowiązki podczas przygotowania projektu
  • identyfikacji celu strategicznego
  • interesariusze – potrzeby i strategia współpracy
  • specyfikacja wizji produktu (celu) projektu
  • ograniczenia czasowe i budżetowe
  • identyfikacja i analiza dotychczasowych doświadczeń
  • ryzyko biznesowe i plan reakcji
  • formalne rozpoczęcie projektu
 3. Plan strategiczny projektu
  • specyfikacja wizji produktu projektu
  • formuła realizacji
  • szacowanie parametrów na poziomie strategicznym
  • identyfikacja zależności zewnętrznych i warunków rozpoczęcia projektu
  • organizacja projektu
  • interesariusze w trakcie projektu
  • dokumentacja i priorytetyzacja wymagań
  • identyfikacja produktów
  • kryteria jakości i akceptacji wymagań
  • zapewnienie a kontrola jakości
  • planowanie zapewnienia jakości
  • planowanie kontroli jakości
  • identyfikacja zadań zarządczych i wytwórczych,
  • identyfikacja głównych etapów projektu
  • identyfikacja punktów kontrolnych
  • ustalenie sekwencji zadań
  • techniki szacowania
  • estymacja pracochłonności i wymaganych zasobów
  • oszacowanie czasu trwania zadań
  • struktura i kalendarz zasobów
  • budowa harmonogramu
  • niepewność planowania – ryzyko operacyjne
  • bazowy plan strategiczny
 4. Realizacja projektu
  • budowa planu etapu
  • analiza możliwości zmian
  • delegowanie zadań do zespołów
  • śledzenie postępów
  • akcje korygujące i naprawcze
  • zapewnienie jakości i nadzór nad jakością
  • kontrola jakości
  • zmiany w trakcie trwania projektu
 5. Nadzór i kontrola nad projektem
  • współpraca z interesariuszami
  • komunikacja w projekcie
  • śledzenie postępu
 6. Zamykanie projektu
  • formalne akceptacje i przekazanie produktów
  • rozliczenie projektu
  • podsumowanie celów i produktów
  • ocena projektu i procesów
  • zgromadzenie doświadczeń dla kolejnych projektów
  • rozstanie z zespołem
  • zamknięcie administracyjne
 7. Praktyczne wprowadzenie do podejścia projektowego. Podejście kaskadowe i zwinne.
  • pułapki ścisłego planowania
  • nastawienie na cel a nastawienie na produkt
  • zaplanowanie i wykonanie projektu wg. ścisłych wymagań i ograniczeń (podejście kaskadowe)
  • zaplanowanie i wykonanie projektu na podstawie ogólnych oczekiwań i wybranego celu (podejście kaskadowe i podejście zwinne)
  • omówienie technik i praktyk
   • cel projektu – język korzyści
   • oczekiwania
   • wymagania
   • produkt (wizja, projekt produktu BDUF, EDUF, prototyp)
   • plan projektu
   • zadania (lista zadań, sekwencja zadań)
   • weryfikacja i walidacja
 8. Co to jest projektowanie zwinne?
  • identyfikacja otoczenia, środowiska i ograniczeń projektu
   • dobór cyklu życia (kaskada, iteracje, zwinność)
   • ocena naszego środowiska projektowego
  • podstawy zwinności
   • manifest zwinności
   • zasady zwinności
   • trudności i pułapki zastosowania w praktyce
  • omówienie techniki, praktyki
   • CYNEFIN – model opisu środowiska projektu
   • proces sztywny
   • proces adaptacyjny
   • timeboxing
   • rozwiązania emergentne
   • Agile Manifesto
 9. Projekt jest dla ludzi i przez ludzi – zwinne role
  • kluczowe perspektywy na projekt
   • czym się różni zainteresowanie projektem od podjęcia zobowiązania projektowego
   • strategiczne potrzeby, decyzje i nadzór
   • sponsor a wizjoner i właściciel biznesowy
   • obowiązki i uprawnienia wykonawcy
   • zadania operacyjne w projekcie
   • identyfikacja znanych ról i obowiązków wg. listy zadań
  • właściciel produktu
   • operacyjny przedstawiciel biznesu
   • zadania i uprawnienia
  • zwinny zespół
   • od gromady do samoorganizacji
   • umiejętności i cechy
   • czy każdy zespół może stać się zwinny
  • scrum master
   • od lidera do coacha
   • przywództwo sytuacyjne
  • omówienie technik i praktyk
   • dynamika zespołu wg Bruce’a Tuckmana
   • kompetencje T-shape
   • samoorganizujący się zespół
   • umocowanie-upoważnienie zespołu
   • zarządzanie sytuacyjne – inspiracje Kena Blanchardta w zespole zwinnym
 10. Organizacja projektu
  • przygotowanie projektu
   • wizja biznesowa
   • cel i korzyści
   • zarys wyniku – produktu
   • budowa wizji biznesowej
  • omówienie technik i praktyk
   • cel językiem korzyści
   • SMART
   • opowieści [epics]
   • zaległości projektu [project backlog]
 11. Strategiczne planowanie
  • wizja produktu
  • użytkownicy i otoczenie
  • priorytetyzacja i dekompozycja na wydania-etapy, sprinty – korzyści i produkty cząstkowe [timeboxing]
  • estymacja produktu
  • stworzenie planu strategicznego
  • omówienie technik i praktyk
   • opowieści, tematy, historyjki użytkownika [epics, themes, user stories]
   • budowa wizji produktu [story mapping]
   • zaległości [backlog]
   • priorytetyzacja MoSCoW, pajęcza sieć, macierz wartości
   • estymacja T-shirt, ranking
 12. Planowanie sprintu
  • cel
  • oczekiwania
  • priorytetyzacja
  • estymacja
  • identyfikacja zadań
  • zaplanowanie sprintu
  • omówione techniki, praktyki
   • historyjki użytkownika
   • zaległości [backlog]
   • priorytetyzacja MoSCoW
   • estymacja ideanlny dzień, idealna godzina, punkty historyjek [story points], poker planistyczny
   • szybkość zespołu [velocity]
   • wydajność i dostępność zespołu a wielozadaniowość
   • tablica zadań
   • definicja ukończenia [definition of done]
 13. Sprint – ewolucyjne wytwarzanie
  • sprint swobodny lub strukturalizowany
   • rozliczanie i planowanie dnia
   • realizacja zadań dziennych
   • gromadzenie obserwacji
   • przegląd zaległości sprintu, projektu
   • wytworzenie produktu w sprincie
   • przeprowadzenie stand-up’ów
   • gromadzenie obserwacji
   • przegląd zaległości
  • omówienie technik i praktyk
   • stand-up
   • tablica zadań
   • tablica retro
   • przegląd zaległości [refinement, grooming]
   • refaktoring
   • dług technologiczny [technical debt]
 14. Przegląd sprintu
  • prezentacja wyników
  • walidacja wyników
  • przegląd zaległości sprintu, produktu
  • przegląd wyników sprintu
  • co zrobić w następnym sprincie
 15. Retrospektywa
  • podsumowanie obserwacji
  • zadania technologiczne
  • co udoskonalić w następnym sprincie
  • omówienie technik i praktyk
   • organizacja i moderowanie spotkania
   • tablica retro
 16. popularne modele i metodyki – inspiracje dla praktyków
  • XP, scrum, lean, DSDM 2014/ APM v.2
  • podejścia do ryzyka zwinnego [PAQ]
  • rekomendacje, praktyczne zastosowania modelu

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • początkujących i przyszłych kierowników projektów,
 • kierowników projektów chcących uporządkować wiedzę z zakresu zarządzania projektami,
 • kierowników funkcyjnych,
 • członków zespołów projektowych,
 • osób przygotowujących się do pracy projektowej w projektach zwinnych.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zapisz się

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Warszawa:
Zdalnie:

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.