Programista aplikacji AndroidK-ANDROID-COMPLETE

Obecnie brak terminów otwartych

Warszawa
 • 28.10 - dzienny (3 dni zajęć, tydzień przerwy, 3 dni zajęć)
London
 • 28.10 - day classes (3-days classes, week break, 4-days classes)

Dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 6 osób.

4,8/5 (136)
Stars
dla firm - netto
dla osób prywatnych - brutto (pokrywamy VAT)
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena kursu: 3990 PLN

lub 798 PLN miesięcznie (5 rat)

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

Akredytacja
 • Architektura i API systemu Android,
 • Język Java, łącznie z biblioteką standardową.

Pisanie realnego kodu. Dobre praktyki. Często spotykane błędy.

Ekosystem Androida rozwija się bardzo szybko - książki i tutoriale za nim nie nadążają. Tylko zawodowy developer Androida może Cię nauczyć tego - co aktualnie jest wymagane na rynku pracy. Jesteśmy pasjonatami technologii Android, na co dzień zajmujemy się wytwarzaniem aplikacji na Androida - mamy wieloletnie doświadczenie i ogromną praktyczną wiedzę.

 • Tematyka:
  Android Studio, tworzenie GUI, przechowywanie danych, łączenie się z Internetem, korzystanie z możliwości telefonu (sensory, aparat, SMS-y), komunikacja z innymi aplikacjami (np. do skanowania kodów QR)
 • Czas trwania:
  50 godzin
 • Natężenie:
  tryb weekendowy lub dzienny
 • Małe grupy:
  6-14 osób
 • Prowadzący:
  doświadczony programista Android
 • Rekrutacja:
  dla osób, które potrafią programować w dowolnym obiektowym języku programowania
 • Miejsce:
  Warszawa, ul. Jasna 14/16A, tuż przy stacji metra (Świętokrzyska - obie linie)
 • Cena:
  3 990 PLN*
  dla firm - netto
  dla osób prywatnych brutto (pokrywamy VAT)
  dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT
Możesz zapłacić w 5 ratach po 798 zł - bez żadnych kosztów (sprawdź)
poczęstunek w cenie
stanowisko komputerowe w cenie
4.8/5
Stars
136
kursantów uczestniczyło w kursie
Kurs na najwyższym poziomie. Widać, że prowadzący to bardzo doświadczony programista. Dał nam mnóstwo praktycznych wskazówek.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które potrafią programować w dowolnym obiektowym języku programowania (na przykład PHP, Python, Javascript, C#, również początkujących programistów Javy) i chcą za jednym razem poznać platformę Android, jej język programowania, typowo używane biblioteki i narzędzia oraz dobre praktyki, zarówno te specyficzne dla Androida jak i wszystkich aplikacji Javowych. Na zajęciach najważniejsza jest praktyka. Od początku kursu, uczestnicy tworzą działające aplikacje na Androida. Gdy jest to potrzebne, przeplatamy wprowadzaniem kolejnych konstrukcji językowych Javy.

Doświadczonym programistom Javy proponujemy skondensowane szkolenie odnoszące się wyłącznie do specyfiki systemu Android: Android dla programistów Javy z doświadczeniem.

Po zakończeniu zajęć, wydajemy certyfikat ukończenia kursu.

Kurs posiada również akredytację MEN.

Czas trwania kursu i dostępne tryby zajęć

Kurs trwa 50 godzin zegarowych. Odbywa się w naszych salach komputerowych w Warszawie i w Krakowie (adresy). Oferujemy tryby dzienny oraz zaoczny.

 • W trybie dziennym - szkolenie prowadzone jest w dwóch blokach trzydniowych, po 8 godzin i 20 minut dziennie (zajęcia od 9 do 17:20). Pomiędzy blokami zajęć znajduje się przerwa, trwająca min. tydzień.
 • W trybie zaocznym - zajęcia w weekendy: soboty i niedziele, co 2 tygodnie, w godzinach 9-17:20 (8 godzin i 20 minut dziennie, w tym przerwa obiadowa). Kurs w tym trybie trwa łącznie 3 zjazdy. Więcej informacji w zakładce "tryby, harmonogramy".

Program kursu

Poniżej prezentujemy szczegółowy program zajęć. Możliwe jest też ściągnięcie go w postaci pliku pdf.

 1. Szersza perspektywa
  • Kształt i specyfika aplikacji dla Androida; ramy pracy dewelopera;
  • Dalvik, ART i Apache Harmony; JRE, JDK;
  • Semantyka Javy, Java a inne języki obiektowe:
   • typy proste i referencyjne, zarządzanie pamięcią, stos i sterta,
   • enumeracje,
   • anotacje,
   • typy generyczne z wymazywaniem,
   • przeciążanie, autoboksing, wrappery,
   • konstruktory, bloki inicjalizacyjne statyczne i niestatyczne,
   • klasy wewnętrzne,
   • podstawy refleksji,
   • wczytywanie i inicjalizacja klas w Androidzie: hierarchia classloaderów
  • Komponenty aplikacji androidowej: serwisy, aktywności, dostawcy danych, odbiorcy rozgłoszeń;
  • Kwestie praktyczne: poziomy API, poziom docelowy i poziom wymagany aplikacji, biblioteki compat v4 i v7;
  • Pojęcia i wzory UX: task, nawigacja, backstack, drawer, action bar, notyfikacje;
  • Restarty przy zmianie konfiguracji, multitasking – strategie utrzymania danych;
  • Realne problemy wynikające z architektury androida: zasoby, bundle, paczki, taktyki serializacji, intenty…
 2. Budowa aplikacji typu single activity (w stylu gry zręcznościowej, quizu, soundboardu etc)
  • Instalacja i obsługa Android Studio, SDK, AVD manager;
  • Podstawy narzędzi adb, pm, am, keytool, gradle;
  • Pożyteczne drobiazgi: toasty, logowanie, użycie logcata;
  • Manifest aplikacji;
  • Grafika i zasoby:
   • Dostęp do ekranu: Window, Activity, View, Canvas,
   • Menedżer zasobów: zasoby zależne od konfiguracji (gęstość, rozdzielczość, orientacja, lokalizacja), kompilacja zasobów (aapt), identyfikatory zasobów i klasa R,
   • Zasoby graficzne: obrazki, 9patch, gradienty, kształty, kolory, warstwy, animacje; wbudowane zasoby graficzne: ikony, kolory; specyfika zasobów Drawable: poziom i stan zasobu, oraz ich konsekwencje dla skórkowania aplikacji,
   • Tworzenie własnych widoków, animacji; obsługa dotknięcia ekranu i klawiatury; stworzenie przykładowej gry zręcznościowej,
   • Praktyczne rozwiązania problemu aplikacji przechodzącej w tło (problem zachowania stanu);
  • Tworzenie GUI:
   • wbudowane kontrolki graficzne; zasady używania istotnych layoutów (względnego, linearnego, ramkowego, tabelarycznego),
   • wbudowane widoki i elementy GUI: guziki, teksty, obrazki, kontrolka webowa,
   • style i tematy; zasoby typu attr i styleable; przy okazji rzut oka na problem zasobów dołączanych do bibliotek i potrzeba istnienia archiwów typu aar,
   • zbudowanie własnego, stylowalnego komponentu typu View, użycie go w graficznym designerze;
  • Biblioteka standardowa, wejście i wyjście, obsługa błędów:
   • wyjątki sprawdzane i strategie ich obsługi,
   • kolekcje: interfejsy, implementacje i algorytmy,
   • wejście i wyjście: strumienie, readery/writery, dekoratory; komunikacja przez HTTP (w tym techniku parsowania JSON-a, XML-a);
  • Podstawy programowania wielowątkowego:
   • Thread, Runnable,
   • główny wątek aplikacji, idea thread confinement w Androidzie,
   • blokady wbudowane, synchronizacja, unikanie zakleszczeń,
   • AsyncTask.
  • Prezentacja kolekcji danych:
   • wzorzec Flyweight, widoki sterowane adapterami (AdapterView): listy z danymi, gridy, galeria, lista rozwijana,
   • stary i nowy wzorzec tworzenia menu; ActionBar,
   • przykładowe usługi systemowe, np. geolokacja, sensory (akcelerometr),
   • odtwarzanie dźwięku różnych typów (obsługa multimediów przez MediaPlayer).
 3. Aplikacje wielokomponentowe
  • Użycie intentów do wywołania zewnętrznych aktywności, przyjmowanie danych zwróconych przez zewnętrzne aktywności (np. robienie zdjęć, startowanie przeglądarki itp.);
  • Przykłady usług systemowych używających opóźnionych intentów: wysyłanie i odbieranie SMS-ów;
  • Zaawansowana wielowątkowość:
   • Looper i Handler,
   • wstęp do java.util.concurrent: Future, Runnable, Callable, FutureTask, kolejki blokujące,
   • zarządzanie wątkami: pule wątków, kooperatywne kończenie wątków,
   • unikanie synchronizacji: obiekty atomowe, kolekcje typu concurrent.
 4. Przechowywanie danych, architektura aplikacji:
  • Trwale przechowywane dane: obsługa wewnętrznego systemu plików i karty SD;
  • Preferencje dzielone;
  • Wbudowana baza danych:
   • API nisko- i wysokopoziomowe, wersjonowanie baz danych i związany z tym helper,
   • pułapki związane z użyciem bazy w środowisku wielowątkowym,
   • specyfika Sqlite3; użycie graficznych narzędzi do zarządzania bazą; specyfika dialektu SQL, typy, triggery, typowe problemy.
  • Dostawcy danych: tworzenie własnego dostawcy danych, Content Provider, Intent i Uri jako implementacja architektury REST;
  • Obsługa obiektów Uri (w tym budowanie i dopasowywanie);
  • ContentResolver, kursory i notyfikacje o zmianach danych; zasady użycia kursorów w aplikacjach wykorzystujących Loader API (klasy ContentObserver, DataSetObserver, Loader…);
  • Serwisy typu IntentService, notyfikacja w pasku notyfikacji,
  • Modularyzacja GUI z użyciem fragmentów i menedżera fragmentów;
  • Menu kontekstowe i jego nowocześniejsza wersja: Contextual Action Mode; CAM w połączeniu z użyciem komponentu ActionBar;
  • Sens i najważniejsze elementy cyklu życia fragmentu: oszczędzanie pamięci, techniki parametryzacji, fragmenty instancjonowane przez inflatera i w kodzie; komunikacja między fragmentami i aktywnością;
  • Reagowanie na wydarzenia (Broadcast Receiver), statyczna i dynamiczna rejestracja słuchaczy; użycie rozgłoszeń jako szyny danych integrującej aplikację.
Akredytacja Kuratorium Oświaty

Akredytacja Kuratorium Oświaty

Trenerzy - zawodowi programiści

Nawet najlepiej przygotowany program kursu nie zadziała bez dobrego, otwartego na słuchaczy i doświadczonego wykładowcy. Doskonale o tym wiemy!

Dlatego nasi trenerzy są najlepsi. Mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniach, nauczaniu oraz tworzeniu oprogramowania. Są to praktycy - osoby prowadzące żywe, obfitujące w realistyczne przykłady zajęcia.

Piotr

Python/Django, Perl, Java, PHP i bazy danych

Główny trener ALX w zakresie programowania w językach Python i Perl; trener języka Java, PHP, aplikacji webowych i baz danych - z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi zajęcia w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Uczestniczył w projektach informatycznych w wielu językach i technologiach. Magister Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Zagorzały fan gier MMORPG.

Piotr

Ukończył Inżynierię Oprogramowania i Tworzenia Systemów Informatycznych na Uniwersytecie Szczecińskim. W latach 2002-2004 redaktor prowadzący magazynów informatycznych „Software 2.0” i„Hakin9”. Wykładowca, prowadzący warsztaty, przewodniczący komisji programowej konferencji IT Underground w Software Konferencje. Przez wiele lat uczestniczył w projektach informatycznych na zlecenie wielu europejskich firm. Piotr jest bardzo wymagającym trenerem, dąży do tego żeby każdy, kto kończy jego szkolenie wyciągnął z niego jak najwięcej się da!

Piotr ma także tytuł magistra Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Uwielbia poznawać obce języki tj.: hiszpański, arabski i papiamento. Zagorzały fan gier MMORPG. Prowadzi zajęcia w Polsce i Wielkiej Brytanii. Ogromne doświadczenie zawodowe Piotra sprawia, że przyjeżdżają do niego na konsultacje szefowie IT największych polskich i zagranicznych firm.

Posiada certyfikaty:

 • Microsoft Certified Technology Specialist
 • Microsoft Project – Managing Projects
 • Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Filip

Java EE, Spring MVC, Android, bazy danych

Doskonale zna środowisko Java EE, Spring Framework, programista Androida, baz danych, PHP i Zend Framework, XML. Interesuje się iluzją sceniczną i sztuką prestidigitatorską. Miłośnik musicalu teatralnego po 1961.

Filip

Bootcamp to duży wydatek?

Rozłóż go sobie na raty - bez żadnych dodatkowych kosztów.

Udział w bootcampie to dla wielu naszych kursantów istotna inwestycja. To inwestycja w Twoje umiejętności i szansa na zdobycie wymarzonej, bardzo dobrze płatnej pracy w branży IT.

Jest to także spory wydatek!

Wiemy o tym i dlatego oferujemy dogodne opłaty za nasze bootcampy w systemie ratalnym - bez żadnych dodatkowych kosztów.

Płacisz tylko tyle - ile kosztuje kurs.

Jak zapłacić za bootcamp w ratach?

Procedura jest wyjatkowo prosta - nie musisz kontaktować się z żadnym bankiem, nie musisz przechodzić skomplikowanych weryfikacji, potrzebujesz jedynie dokumentu tożsamości - wszystko załatwiasz z naszą firmą. Sprawdź to >>


ALX - Najlepsze Szkolenia IT ALX - Najlepsze Szkolenia IT


Jeden bootcamp, dwie motywacje

 • Dla pracownika

  Jesteś osobą prywatną? Jeżeli będziesz dobry - po bootcampie pomożemy Ci znaleźć pracę w IT.

 • Dla pracodawcy

  Jesteś pracodawcą? Rozwiń umiejętności swojego pracownika - wyślij go na bootcamp!

Komfortowe warunki do nauki

ALX prowadzi kursy na najwyższym poziomie - przychodząc do nas dostajesz jakość “premium”. Co to znaczy?

 • Nasi trenerzy to wybitni specjaliści z ogromnym doświadczeniem - a nie przypadkowe osoby.
 • Program naszych kursów jest dopasowany do rynku pracy - szkolimy tak, żebyś później mógł pracować w zawodzie, a nie tylko tak jak jest w książkach czy skryptach sprzed 5 lat. Technologia idzie do przodu w tempie błyskawicznym i tylko specjaliści, którzy cały czas są w zawodzie mogą nauczyć Cię tego czego aktualnie wymagają pracodawcy.
 • No i na koniec najważniejsze! Nawet najlepszy program kursu i najlepszy trener nie zmusi nikogo do intensywnej pracy w dusznej, ciemnej sali bez okien z laptopem na kolanach! Nasze kursy są prowadzone w profesjonalnych, doskonale wyposażonych salach, w największych miastach Polski oraz w Warszawie, gdzie jest nasza siedziba, w ścisłym centrum miasta, w komfortowym, klimatyzowanym biurowcu klasy premium. Zapewniamy nowoczesny sprzęt komputerowy (nie musisz mieć swojego komputera) oraz poczęstunek (nawet zimne piwo, rzecz jasna bezalkoholowe) gratis!

Zapisz się na ten kurs

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Warszawa:
 • 28.10 (D)TooltipTriangle
London:
 • 28.10 (D)TooltipTriangle

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „ALX” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.