MS Excel (przekrojowy)Excel 202

zgodne z: Intermediate & Advanced Microsoft Excel 2016 (zgodne z MS 55166A i 55167A)

Dostępne na zamówienie dla grup.

Terminy dzienne Terminy weekendowe (zaoczne)

Warszawa

9 maja - 17 maja 2024 gwarantowane, zostało 9 miejsc 27 kwietnia - 12 maja 2024 gwarantowane, zostało 8 miejsc

Warszawa

13 czerwca - 20 czerwca 2024 zostało 8 miejsc 15 czerwca - 23 czerwca 2024 zostało 8 miejsc

Warszawa

11 lipca - 19 lipca 2024 13 lipca - 21 lipca 2024

Zdalnie

9 maja - 17 maja 2024 gwarantowane, zostało 7 miejsc 27 kwietnia - 12 maja 2024 gwarantowane, zostało 7 miejsc

Zdalnie

13 czerwca - 20 czerwca 2024 zostało 9 miejsc 15 czerwca - 23 czerwca 2024 zostało 8 miejsc

Zdalnie

11 lipca - 19 lipca 2024 13 lipca - 21 lipca 2024

Kraków

6 czerwca - 14 czerwca 2024

Poznań

18 maja - 9 czerwca 2024
Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 4 osób.

4,8/5 (611)
Stars
cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena standardowa: 1299 PLN

Promocja: 1249 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Kategoria: Excel

MS Excel przekrojowy jest to intensywne szkolenie, którego celem jest poszerzenie wiedzy dotyczącej codziennej pracy z arkuszem kalkulacyjnym na zaawansowanym poziomie. Kurs adresowany jest szczególnie do osób które używają Excela na co dzień, ale nie są pewne czy spełniają wymogi udziału w krótszym 2-dniowym szkoleniu MS Excel zaawansowany.
Szkolenie przekrojowe jest dłuższe o dwa dni, trwa 4 dni zajęć.

Pierwsze dwa dni tego kursu są powtórzeniem podstaw i zagadnień średnio zaawansowanych, tak aby każdy uczestnik w ciągu kolejnych dwóch dni zajęć mógł poznać zaawansowane techniki pracy z Excelem. Program szkolenia obejmuje całość programów naszych szkoleń średniozaawansowanego i zaawansowanego, a wydłużony czas trwania pozwala na dokładne omówienie wybranych tematów, zgodnie z potrzebami uczestników. Po ukończeniu tego kursu każdy będzie posiadał wysoki poziom znajomości programu, a zdobyte wartościowe umiejętności będzie umiał praktycznie wykorzystać na co dzień w swojej pracy.

Program szkolenia zawiera również pełen program dwóch autoryzowanych szkoleń Microsoft: 55166A: Intermediate Microsoft Excel 2016 i 55167A: Advanced Microsoft Excel 2016. Uczestnicy otrzymują kompletne materiały szkoleniowe w języku polskim.

Gwarantujemy dużo ćwiczeń i praktycznych przykładów!

Polecamy też nasz najdłuższy, kompleksowy kurs zawodowy Specjalista MS Excel rozszerzony względem niniejszego szkolenia o tematykę makr oraz programowanie VBA.

Certyfikacja - egzamin Microsoft: jako autoryzowane centrum certyfikacyjne, dla chętnych za dodatkową opłatą oferujemy podejście do egzaminu i uzyskanie oryginalnego certyfikatu Microsoft. Pomyślne zdanie egzaminu:

 • zapewnia oryginalny certyfikat Microsoft, rozpoznawany na całym świecie;
 • umożliwia posługiwanie się oficjalnym tytułem w schemacie Microsoft;
 • stanowi atrakcyjny wpis do CV, wyróżnienie dla uczestnika i potwierdzenie posiadania wiedzy zgodnej z oryginalnymi wytycznymi Microsoft.

Do egzaminu można podejść po opanowaniu materiału w zakresie wybranego przez siebie programu na poziomie „zaawansowanym” (w terminologii angielskiej Microsoftu - „Level 3”).

Więcej informacji na temat certyfikacji Microsoft Office MOS (dostępne warianty, rejestracja, ceny...) znajduje się na stronie certyfikacja MS Office. Uwaga: obecnie egzaminy Microsoft Office są dostępne w Warszawie, oraz dla wszystkich szkoleń grupowych na zamówienie.

Egzamin Microsoft Office Specialist (MOS): po ukończeniu szkolenia, uczestnicy są gotowi do przystąpienia do uznawanego na całym świecie egzaminu Microsoft Office Specialist, dokumentującego biegłą znajomość programu MS Excel. Egzamin można zdawać u nas (w salach w Warszawie) - po więcej informacji zapraszamy na stronę egzaminu.

Czas trwania

4 dni

Program

 1. Powtórzenie podstaw programu Excel
  • Wprowadzanie i edycja danych, wybieranie, wyszukiwanie komórek i grup komórek
  • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów
  • Formatowanie graficzne
  • Style komórki (standardowe i własne)
  • Typy danych i formatowanie według typu danych
  • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja
  • Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka)
  • Dostosowywanie wstążki
 2. Formuły
  • Nazywanie komórek i zakresów
  • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
  • Adresowanie z innych arkuszy, wykorzystywanie nazwanych zakresów
  • Funkcje logiczne Lub, Oraz
  • Funkcje daty i czasu
  • Funkcje tekstowe
  • Funkcja warunkowa Jeżeli
  • Autosumy warunkowe
  • Funkcje Wyszukaj.Pionowo, Wyszukaj.Poziomo
  • Funkcja Transpozycja
  • Szybka analiza
 3. Nazywanie komórek
  • Pole nazwy
  • Nazwij z zaznaczenia
  • Nazwy dynamiczne
  • Szybka nawigacja
  • Czytelność formuł
 4. Formatowanie warunkowe
  • Automatyczne formatowanie w zależności od wartości
  • Zarządzanie regułami
  • Modyfikowanie standardowych reguł
 5. Obiekt Tabela
  • Tworzenie i formatowanie tabel
  • Dynamiczny nazwany zakres
  • Konwertowanie na zakres
 6. Walidacja danych
  • Sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych
  • Listy rozwijane
  • Wiadomość wejściowa, rodzaje ostrzeżeń
 7. Sortowanie danych i filtry
  • Sortowanie wg wartości
  • Sortowanie wg wielu kolumn jednocześnie (sortowanie niestandardowe)
  • Autofiltr, filtrowanie z podziałem na typy danych
  • Sortowanie i filtrowanie z użyciem kolorów i ikon
 8. Listy niestandardowe
  • Wypełnianie dnia tygodnia, miesiącami
  • Tworzenie własnych list niestandardowych
  • Sortowanie wg listy niestandardowej
 9. Narzędzia danych
  • Konsolidacja danych
  • Usuń duplikaty
  • Konspekt i grupowanie
 10. Sumy częściowe
  • Narzędzie tworzące konspekt
 11. Sprawdzanie i poprawianie formuł
  • Odwołanie cykliczne i ustawianie liczby iteracji obliczeń
 12. Praca z wykresami
  • Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych
  • Formatowanie wykresów z galerii i ręcznie
  • Tworzenie szablonów
  • Nowe wykresy w Excel 2016
 13. Tabele przestawne i wykresy przestawne
  • Tworzenie tabel przestawnych
  • Obliczenia
  • Sortowanie i filtrowanie
  • Tworzenie wykresów przestawnych
  • Formatowanie
 14. Zarządzanie skoroszytami
  • Tworzenie szablonów
  • Odnośniki między skoroszytami (naprawianie łączy do plików)
  • Właściwości pliku, inspekcja dokumentu kompatybilność
 15. Współdzielenie plików
  • Zarządzanie zmianami
  • Ochrona zakresów skoroszytów i arkuszy
 16. Import danych
  • Prosty import z bazy danych
  • Import danych z pliku tekstowego
 17. Analiza wielowymiarowa (What if analysis)
  • Szukaj wyniku
  • Menedżer scenariuszy
 18. Zaawansowane formuły
  • Adresowanie z innych arkuszy, używanie nazwanych zakresów
  • Zaawansowane funkcje daty i czasu
  • Zaawansowane funkcje tekstowe
  • Funkcje Wyszukaj.Pionowo, Wyszukaj.Poziomo
  • Funkcje Indeks, Podaj.Pozycję, Adr.Pośr, przecięcie zakresów
  • Formuły tablicowe
 19. Nazywanie komórek, zaawansowana praca z komórkami nazwanymi.
  • Nazywanie komórek i zakresów
  • Zakresy widoczności nazw
  • Odwoływanie się do nazw z innych arkuszy
  • Nazwy dynamiczne (bez obiektu tabela)
  • Menedżer nazw
  • Funkcja adr.pośr
 20. Formatowanie warunkowe
  • Dynamiczne formatowanie, zależne od ustawień w arkuszach
  • Formatowanie zależne od formuły
 21. Obiekt Tabela
  • Odwołania strukturalne (nagłówki, dane, wiersz podsumowania)
  • Fragmentatory
 22. Zaawansowane filtry
  • Budowanie wielokrotnie złożonych warunków filtrowania
 23. Narzędzia danych
  • Konsolidacja danych
  • Tekst jako kolumny
 24. Sprawdzanie i poprawianie formuł
  • Śledzenie zależności
  • Pokazywanie formuł
  • Czujka
  • Dokładność obliczeń
  • Ręczne przeliczanie arkusza i skoroszytów
 25. Praca z wykresami
  • Wykresy przebiegu w czasie
  • Nowe wykresy w Excel 2016
 26. Tabele przestawne i wykresy przestawne
  • Tworzenie tabel przestawnych (wymiary i grupowanie, podstawowe podsumowania, wiele podsumowań poziomo/pionowo)
  • Obliczenia (pokaż wartości jako)
  • Pola i elementy obliczeniowe
  • Sortowanie i filtrowanie (po etykietach, po wartościach)
  • Tworzenie wykresów przestawnych
  • Fragmentatory (w tym oś czasu, łączenie wielu tabel/wykresów do tych samych fragmentatorów)
  • Formatowanie (style, zaznaczanie elementów tabeli)
  • Formatowanie warunkowe (zakres widoczności formatowania)
  • Funkcja WeźDaneTabeli
  • Sortowanie według list niestandardowych
  • Generowanie tabel przestawnych na bazie szablonu
  • Model danych (relacje).
 27. Współdzielenie plików
  • Zarządzanie zmianami (rejestrowanie zmian, włączanie zmian, zatwierdzanie zmian)
  • Ochrona zakresów skoroszytów i arkuszy
  • Oznaczanie jako wersja ostateczna
 28. Import danych
  • Prosty import z bazy danych
  • Import danych z pliku tekstowego
  • Import danych z pliku XML
  • Kreator MS Query
 29. Analiza wielowymiarowa (What if analysis)
  • Szukaj wyniku
  • Menedżer scenariuszy
  • Tabele danych
  • Dodatek Solver
 30. Formularze (wstążka Deweloper)
  • Obiekty, zakres wejściowy i łącze do komórki
  • Prosta interakcja z użytkownikiem bez pisania kodu VBA
 31. Makra
  • Tworzenie, edycja i uruchamianie makr
  • Dodawanie guzika na pasku szybkiego dostępu
  • Przypisanie makra do guzika na formularzu

Materiały szkoleniowe dostosowane do wersji pakietu Office 2016 w języku polskim.
W miastach poza Warszawą, zajęcia ogólnodostępne mogą odbywać się również na wersji 2013.
Dla grup zamkniętych, na życzenie, prowadzimy szkolenia na dowolnych wersjach (365, 2021, 2019, 2016, 2013, 2010), jak również na wersjach anglojęzycznych.

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English - for more information see here.

Przeznaczenie i wymagania

Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie obsługi Excela.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zapisz się

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Warszawa:
Zdalnie:
Kraków:
Poznań:
 • 18.05 (Z)TooltipTriangle

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.