MS Excel (przekrojowy)Excel 202

zgodne z: Intermediate & Advanced Microsoft Excel 2016 (zgodne z MS 55166A i 55167A)

Obecnie brak terminów otwartych

Zdalnie
 • 23.10 (Z) (ostatnie miejsca)
 • 04.11 (ostatnie miejsca)
 • 18.11 (ostatnie miejsca)
 • 02.12
 • 20.12
Warszawa
 • 23.10 (Z) (ostatnie miejsca)
 • 04.11 (ostatnie miejsca)
 • 18.11 (ostatnie miejsca)
 • 02.12
 • 20.12
Kraków
 • 20.12
Z - zaoczny
Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Zajęcia stacjonarne - są również dostępne (wznowione od 7 czerwca 2021).
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 4 osób.

4,8/5 (487)
Stars
cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena standardowa: 1199 PLN

Promocja: 1149 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

Kategoria: Excel

MS Excel przekrojowy jest to intensywne szkolenie, którego celem jest poszerzenie wiedzy dotyczącej codziennej pracy z arkuszem kalkulacyjnym na zaawansowanym poziomie. Kurs adresowany jest szczególnie do osób które używają Excela na co dzień, ale nie są pewne czy spełniają wymogi udziału w krótszym 2-dniowym szkoleniu MS Excel zaawansowany.
Szkolenie przekrojowe jest dłuższe o dwa dni, trwa 4 dni zajęć.

Pierwsze dwa dni tego kursu są powtórzeniem podstaw i zagadnień średnio zaawansowanych, tak aby każdy uczestnik w ciągu kolejnych dwóch dni zajęć mógł poznać zaawansowane techniki pracy z Excelem. Program szkolenia obejmuje całość programów naszych szkoleń średniozaawansowanego i zaawansowanego, a wydłużony czas trwania pozwala na dokładne omówienie wybranych tematów, zgodnie z potrzebami uczestników. Po ukończeniu tego kursu każdy będzie posiadał wysoki poziom znajomości programu, a zdobyte wartościowe umiejętności będzie umiał praktycznie wykorzystać na co dzień w swojej pracy.

Program szkolenia zawiera również pełen program dwóch autoryzowanych szkoleń Microsoft: 55166A: Intermediate Microsoft Excel 2016 i 55167A: Advanced Microsoft Excel 2016. Uczestnicy otrzymują kompletne materiały szkoleniowe w języku polskim.

Gwarantujemy dużo ćwiczeń i praktycznych przykładów!

Polecamy też nasz najdłuższy, kompleksowy kurs zawodowy Specjalista MS Excel rozszerzony względem niniejszego szkolenia o tematykę makr oraz programowanie VBA.

Certyfikacja - egzamin Microsoft: jako autoryzowane centrum certyfikacyjne, dla chętnych za dodatkową opłatą oferujemy podejście do egzaminu i uzyskanie oryginalnego certyfikatu Microsoft. Pomyślne zdanie egzaminu:

 • zapewnia oryginalny certyfikat Microsoft, rozpoznawany na całym świecie;
 • umożliwia posługiwanie się oficjalnym tytułem w schemacie Microsoft;
 • stanowi atrakcyjny wpis do CV, wyróżnienie dla uczestnika i potwierdzenie posiadania wiedzy zgodnej z oryginalnymi wytycznymi Microsoft.

Do egzaminu można podejść po opanowaniu materiału w zakresie wybranego przez siebie programu na poziomie „zaawansowanym” (w terminologii angielskiej Microsoftu - „Level 3”).

Więcej informacji na temat certyfikacji Microsoft Office MOS (dostępne warianty, rejestracja, ceny...) znajduje się na stronie certyfikacja MS Office. Uwaga: obecnie egzaminy Microsoft Office są dostępne w Warszawie, oraz dla wszystkich szkoleń grupowych na zamówienie.

Egzamin Microsoft Office Specialist (MOS): po ukończeniu szkolenia, uczestnicy są gotowi do przystąpienia do uznawanego na całym świecie egzaminu Microsoft Office Specialist, dokumentującego biegłą znajomość programu MS Excel. Egzamin można zdawać u nas (w salach w Warszawie) - po więcej informacji zapraszamy na stronę egzaminu.

Czas trwania

4 dni

Program

 1. Powtórzenie podstaw programu Excel
  • Wprowadzanie i edycja danych, wybieranie, wyszukiwanie komórek i grup komórek
  • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów
  • Formatowanie graficzne
  • Style komórki (standardowe i własne)
  • Typy danych i formatowanie według typu danych
  • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja
  • Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka)
  • Dostosowywanie wstążki
 2. Formuły
  • Nazywanie komórek i zakresów
  • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
  • Adresowanie z innych arkuszy, wykorzystywanie nazwanych zakresów
  • Funkcje logiczne Lub, Oraz
  • Funkcje daty i czasu
  • Funkcje tekstowe
  • Funkcja warunkowa Jeżeli
  • Autosumy warunkowe
  • Funkcje Wyszukaj.Pionowo, Wyszukaj.Poziomo
  • Funkcja Transpozycja
  • Szybka analiza
 3. Nazywanie komórek
  • Pole nazwy
  • Nazwij z zaznaczenia
  • Nazwy dynamiczne
  • Szybka nawigacja
  • Czytelność formuł
 4. Formatowanie warunkowe
  • Automatyczne formatowanie w zależności od wartości
  • Zarządzanie regułami
  • Modyfikowanie standardowych reguł
 5. Obiekt Tabela
  • Tworzenie i formatowanie tabel
  • Dynamiczny nazwany zakres
  • Konwertowanie na zakres
 6. Walidacja danych
  • Sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych
  • Listy rozwijane
  • Wiadomość wejściowa, rodzaje ostrzeżeń
 7. Sortowanie danych i filtry
  • Sortowanie wg wartości
  • Sortowanie wg wielu kolumn jednocześnie (sortowanie niestandardowe)
  • Autofiltr, filtrowanie z podziałem na typy danych
  • Sortowanie i filtrowanie z użyciem kolorów i ikon
 8. Listy niestandardowe
  • Wypełnianie dnia tygodnia, miesiącami
  • Tworzenie własnych list niestandardowych
  • Sortowanie wg listy niestandardowej
 9. Narzędzia danych
  • Konsolidacja danych
  • Usuń duplikaty
  • Konspekt i grupowanie
 10. Sumy częściowe
  • Narzędzie tworzące konspekt
 11. Sprawdzanie i poprawianie formuł
  • Odwołanie cykliczne i ustawianie liczby iteracji obliczeń
 12. Praca z wykresami
  • Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych
  • Formatowanie wykresów z galerii i ręcznie
  • Tworzenie szablonów
  • Nowe wykresy w Excel 2016
 13. Tabele przestawne i wykresy przestawne
  • Tworzenie tabel przestawnych
  • Obliczenia
  • Sortowanie i filtrowanie
  • Tworzenie wykresów przestawnych
  • Formatowanie
 14. Zarządzanie skoroszytami
  • Tworzenie szablonów
  • Odnośniki między skoroszytami (naprawianie łączy do plików)
  • Właściwości pliku, inspekcja dokumentu kompatybilność
 15. Współdzielenie plików
  • Zarządzanie zmianami
  • Ochrona zakresów skoroszytów i arkuszy
 16. Import danych
  • Prosty import z bazy danych
  • Import danych z pliku tekstowego
 17. Analiza wielowymiarowa (What if analysis)
  • Szukaj wyniku
  • Menedżer scenariuszy
 18. Zaawansowane formuły
  • Adresowanie z innych arkuszy, używanie nazwanych zakresów
  • Zaawansowane funkcje daty i czasu
  • Zaawansowane funkcje tekstowe
  • Funkcje Wyszukaj.Pionowo, Wyszukaj.Poziomo
  • Funkcje Indeks, Podaj.Pozycję, Adr.Pośr, przecięcie zakresów
  • Formuły tablicowe
 19. Nazywanie komórek, zaawansowana praca z komórkami nazwanymi.
  • Nazywanie komórek i zakresów
  • Zakresy widoczności nazw
  • Odwoływanie się do nazw z innych arkuszy
  • Nazwy dynamiczne (bez obiektu tabela)
  • Menedżer nazw
  • Funkcja adr.pośr
 20. Formatowanie warunkowe
  • Dynamiczne formatowanie, zależne od ustawień w arkuszach
  • Formatowanie zależne od formuły
 21. Obiekt Tabela
  • Odwołania strukturalne (nagłówki, dane, wiersz podsumowania)
  • Fragmentatory
 22. Zaawansowane filtry
  • Budowanie wielokrotnie złożonych warunków filtrowania
 23. Narzędzia danych
  • Konsolidacja danych
  • Tekst jako kolumny
 24. Sprawdzanie i poprawianie formuł
  • Śledzenie zależności
  • Pokazywanie formuł
  • Czujka
  • Dokładność obliczeń
  • Ręczne przeliczanie arkusza i skoroszytów
 25. Praca z wykresami
  • Wykresy przebiegu w czasie
  • Nowe wykresy w Excel 2016
 26. Tabele przestawne i wykresy przestawne
  • Tworzenie tabel przestawnych (wymiary i grupowanie, podstawowe podsumowania, wiele podsumowań poziomo/pionowo)
  • Obliczenia (pokaż wartości jako)
  • Pola i elementy obliczeniowe
  • Sortowanie i filtrowanie (po etykietach, po wartościach)
  • Tworzenie wykresów przestawnych
  • Fragmentatory (w tym oś czasu, łączenie wielu tabel/wykresów do tych samych fragmentatorów)
  • Formatowanie (style, zaznaczanie elementów tabeli)
  • Formatowanie warunkowe (zakres widoczności formatowania)
  • Funkcja WeźDaneTabeli
  • Sortowanie według list niestandardowych
  • Generowanie tabel przestawnych na bazie szablonu
  • Model danych (relacje).
 27. Współdzielenie plików
  • Zarządzanie zmianami (rejestrowanie zmian, włączanie zmian, zatwierdzanie zmian)
  • Ochrona zakresów skoroszytów i arkuszy
  • Oznaczanie jako wersja ostateczna
 28. Import danych
  • Prosty import z bazy danych
  • Import danych z pliku tekstowego
  • Import danych z pliku XML
  • Kreator MS Query
 29. Analiza wielowymiarowa (What if analysis)
  • Szukaj wyniku
  • Menedżer scenariuszy
  • Tabele danych
  • Dodatek Solver
 30. Formularze (wstążka Deweloper)
  • Obiekty, zakres wejściowy i łącze do komórki
  • Prosta interakcja z użytkownikiem bez pisania kodu VBA
 31. Makra
  • Tworzenie, edycja i uruchamianie makr
  • Dodawanie guzika na pasku szybkiego dostępu
  • Przypisanie makra do guzika na formularzu

Materiały szkoleniowe dostosowane do wersji pakietu Office 2016 w języku polskim.
Dla grup zamkniętych, na życzenie, prowadzimy szkolenia również na wersji 2013, 2010 lub 2007.

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English - for more information see here.

Przeznaczenie i wymagania

Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie obsługi Excela.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zapisz się

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Zdalnie:
Warszawa:
Kraków:

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „ALX” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.