Analiza statystyczna w ExceluExcel STAT

Obecnie brak terminów otwartych

Warszawa
 • 28.10 (Z) (6 miejsc)
 • 14.11
Zdalnie
 • 28.10 (Z) (8 miejsc)
 • 14.11
Kraków
 • 05.10
 • 09.12 (Z)
Katowice
 • 05.10
Poznań
 • 16.12 (Z)
Z - zaoczny
Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Zajęcia stacjonarne - są również dostępne (wznowione od 7 czerwca 2021).
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 4 osób.

4,8/5 (126)
Stars
cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 990 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

Kategorie: Analiza danych i statystyka, Excel

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności przeprowadzania analiz dużych ilości danych przy pomocy Excela. Uczestnicy poznają zarówno fundamenty statystyki i najczęściej stosowane metody statystycznej analizy danych, jak i sposoby na szybkie i bezproblemowe przeprowadzanie analizy statystycznej w Excelu. Szkolenie dostarcza wiedzy i umiejętności, które pozwalają w pełni wykorzystać możliwości dodatku Analysis Toolpak oraz przeprowadzać biznesowe analizy statystyczne.

Podczas szkolenia skupiamy się nie na suchej teorii, a na praktycznych zastosowaniach dostępnych narzędzi.

Szkolenie jest równoważne dwóm dniom kursu Analiza danych.

Czas trwania

2 dni

Program

 1. Analysis Toolpak – uruchamianie i używanie
 2. Wstęp do metodologii statystycznej
  • Podstawowe pojęcia: populacja, próba, zmienne losowe, hipoteza, istotność statystyczna
  • Dobór próby – zasady zbierania danych
 3. Statystyka opisowa
  • Podstawowe funkcje i statystyki opisowe: średnia, mediana, wariancja, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza
  • Częstość, częstość względna i skumulowana, kwantyle
  • Histogramy i szeregi rozdzielcze
  • Analiza trendów przy pomocy wykresów
 4. Statystyka matematyczna
  • Podstawowe pojęcia: prawdopodobieństwo, rozkład, najczęściej używane rozkłady (normalny, wykładniczy, t-Studenta, chi kwadrat)
  • Generowanie liczb losowych o różnych rozkładach
  • Najważniejsze testy statystyczne w zastosowaniach: test t-Studenta, test z, test F, test chi kwadrat, analiza wariancji
  • Wyszukiwanie potencjalnych zależności pomiędzy danymi: kowariancja i korelacja – obliczanie i interpretacja
  • Badanie trendów i przewidywanie: analiza regresji.
  • Analiza przebiegu danych i prognozowanie – średnia ruchoma, wygładzanie szeregów czasowych, wygładzanie wykładnicze.
 5. Co dalej?
  • Prezentacja metod eksploracji danych z wykorzystaniem uczenia maszynowego

Materiały szkoleniowe dostosowane do wersji pakietu Office 2016 w języku polskim.
W miastach poza Warszawą, zajęcia ogólnodostępne mogą odbywać się również na wersji 2013.
Dla grup zamkniętych, na życzenie, prowadzimy szkolenia na dowolnych wersjach (365, 2021, 2019, 2016, 2013, 2010), jak również na wersjach anglojęzycznych.

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Szkolenie powstało z myślą o analitykach i innych osobach, które na co dzień stykają się w pracy z analizą statystyczną – lub po prostu chcą móc lepiej zrozumieć i analizować duże ilości danych.

Od uczestników szkolenia nie wymagamy znajomości statystyki; potrzebne są umiejętności korzystania z programu Microsoft Excel na poziomie szkolenia MS Excel (średnio zaawansowany).

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zobacz też:

Zapisz się

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Warszawa:
Zdalnie:
Kraków:
Katowice:
Poznań:
 • 16.12 (Z)TooltipTriangle

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.