Analiza statystyczna w ExceluExcel STAT

Obecnie brak terminów otwartych

Zdalnie
 • 24.02
 • 24.03
 • 09.04 (Z)
Warszawa
 • 24.02
 • 24.03
 • 09.04 (Z)
Kraków
 • 09.04 (Z)
Katowice
 • 31.03
Z - zaoczny
Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Zajęcia stacjonarne - są również dostępne (wznowione od 7 czerwca 2021).
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 4 osób.

4,9/5 (119)
Stars
cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 990 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

Kategorie: Analiza danych i statystyka, Excel

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności przeprowadzania analiz dużych ilości danych przy pomocy Excela. Uczestnicy poznają zarówno fundamenty statystyki i najczęściej stosowane metody statystycznej analizy danych, jak i sposoby na szybkie i bezproblemowe przeprowadzanie analizy statystycznej w Excelu. Szkolenie dostarcza wiedzy i umiejętności, które pozwalają w pełni wykorzystać możliwości dodatku Analysis Toolpak oraz przeprowadzać biznesowe analizy statystyczne.

Podczas szkolenia skupiamy się nie na suchej teorii, a na praktycznych zastosowaniach dostępnych narzędzi.

Szkolenie jest równoważne dwóm dniom kursu Analiza danych.

Czas trwania

2 dni

Program

 1. Analysis Toolpak – uruchamianie i używanie
 2. Wstęp do metodologii statystycznej
  • Podstawowe pojęcia: populacja, próba, zmienne losowe, hipoteza, istotność statystyczna
  • Dobór próby – zasady zbierania danych
 3. Statystyka opisowa
  • Podstawowe funkcje i statystyki opisowe: średnia, mediana, wariancja, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza
  • Częstość, częstość względna i skumulowana, kwantyle
  • Histogramy i szeregi rozdzielcze
  • Analiza trendów przy pomocy wykresów
 4. Statystyka matematyczna
  • Podstawowe pojęcia: prawdopodobieństwo, rozkład, najczęściej używane rozkłady (normalny, wykładniczy, t-Studenta, chi kwadrat)
  • Generowanie liczb losowych o różnych rozkładach
  • Najważniejsze testy statystyczne w zastosowaniach: test t-Studenta, test z, test F, test chi kwadrat, analiza wariancji
  • Wyszukiwanie potencjalnych zależności pomiędzy danymi: kowariancja i korelacja – obliczanie i interpretacja
  • Badanie trendów i przewidywanie: analiza regresji.
  • Analiza przebiegu danych i prognozowanie – średnia ruchoma, wygładzanie szeregów czasowych, wygładzanie wykładnicze.
 5. Co dalej?
  • Prezentacja metod eksploracji danych z wykorzystaniem uczenia maszynowego

Materiały szkoleniowe dostosowane do wersji pakietu Office 2016 w języku polskim.
Dla grup zamkniętych, na życzenie, prowadzimy szkolenia również na wersji 2013, 2010 lub 2007 oraz w języku angielskim.

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Szkolenie powstało z myślą o analitykach i innych osobach, które na co dzień stykają się w pracy z analizą statystyczną – lub po prostu chcą móc lepiej zrozumieć i analizować duże ilości danych.

Od uczestników szkolenia nie wymagamy znajomości statystyki; potrzebne są umiejętności korzystania z programu Microsoft Excel na poziomie szkolenia MS Excel (średnio zaawansowany).

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zobacz też:

Zapisz się

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Zdalnie:
Warszawa:
Kraków:
 • 09.04 (Z)TooltipTriangle
Katowice:

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „ALX” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.