Szkolenie: Zaawansowane techniki w Ruby on RailsRails Advanced

Dostępne na zamówienie dla grup.

Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 4 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 3490 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Kategorie: Ruby on Rails, Go, Perl, Ruby, Erlang, inne języki programowania

Język programowania Ruby został stworzony przez Yukihiro Matsumoto (Matz) i opublikowany po raz pierwszy w 1995 roku. Jest bardzo nowoczesnym, interpretowanym językiem programowania dostępnym na wiele platform. Jest w pełni obiektowym językiem, który zaczerpnął wiele swoich właściwości z języka Smalltalk. Ruby on Rails jest zaawansowanym środowiskiem (frameworkiem), który umożliwia szybkie i bezstresowe tworzenie efektownych, skomplikowanych i zaawansowanych serwisów / aplikacji internetowych (stron WWW).

Podczas kursu przedstawione zostaną zaawansowane techniki programistyczne języka Ruby, takie jak metaprogramowanie (technika pozwalające na automatyczne generowanie kodu aplikacji w czasie rzeczywistym), metody podczepiane (pozwalające aplikacji ingerować w bieżące wykonywanie kodu interpretera Ruby) i inne rozwiązania pozwalające na tworzenie bardzo elastycznego i eleganckiego kodu. Pokrótce omówione zostaną dobre praktyki programowania obiektowego w języku Ruby. Zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania tych technik na przykładzie samego środowiska Ruby on Rails.

Uczestnicy poznają wiele zaawansowanych mechanizmów programowania z wykorzystaniem środowiska Ruby on Rails. Największy nacisk położony będzie na tajniki technik TDD i tworzenia testów aplikacji, sposób optymalizacji działania aplikacji poprzez zaawansowane wykorzystanie cache na różnych poziomach przetwarzania danych oraz na tworzenie interaktywnych aplikacji i wymianę informacji w czasie rzeczywistym. Oprócz tego szczegółowo przedstawione zostaną metody przenoszenia zadań do wykonania w tle, omówiony zostanie również wprowadzony w Rails 3.1 asset pipeline – czyli nowy sposób zarządzania stylami i skryptami Javascript w obrębie aplikacji.

Czas trwania

3 dni

Program

 1. Zaawansowane programowanie w Ruby
  • Programowanie obiektowe
   • wykorzystanie modułów (modules) i mixinów (mixins)
   • zaawansowane wykorzystywanie domknięć (closure) – blocki, procedury i lambdy
  • Metaprogramowanie w Ruby
   • tworzenie metod przy użyciu define_method
   • interpretowanie kodu poprzez eval, instance_eval i class_eval
  • Metody podczepiane (hook methods)
   • śledzenie wywołań (method_added, inherited, included, extended i inne)
   • wykorzystanie method_missing i const_missing
 2. Zaawansowane techniki w Ruby on Rails
  • dobre praktyki przy projektowaniu logiki modeli
  • asocjacje polimorficzne, has_and_belongs_to_many i inne
  • standardowa serializacja danych oraz hstore (PostgreSQL)
  • asset pipeline i skomplikowane widoki
  • zadania w tle
   • kwalifikowanie zadań do wykonania w tle
   • kiedy uruchamiać pełne środowisko aplikacji do obsługi zadań, alternatywne metody
   • przegląd dostępnych bibliotek i technik (resque, beanstalkd, inne)
  • najlepsze praktyki przy tworzeniu REST API
  • Profilowanie aplikacji, poszukiwanie wąskich gardeł
   • MiniProfiler
   • Bullet
   • NewRelic
  • tworzenie bibliotek (Gemów) i silników (Engines)
 3. Efektywne testowanie kodu i praktyki TDD
  • Najlepsze praktyki
  • Refactorowanie kodu
  • Guard, RSpec, MiniTest, Cucumber, FactoryGirl
 4. Wymiana informacji przez aplikację w czasie rzeczywistym
  • przegląd dostępnych technik: long pulling, websockety, streaming
  • ActionController::Live (Rails 4)
  • Serwer komunikatów Faye
 5. Cache w aplikacjach Rails – zaawansowane techniki
  • cache stron (page caching)
  • cache akcji i fragmentów
  • cacheowanie danych z dowolnego elementu aplikacji
  • dezaktualizowanie cache (Sweepers, Observers)
  • automatyczna dezaktualizacja na podstawie sprytnych kluczy

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English - for more information see here.

Przeznaczenie i wymagania

Program szkolenia zakłada znajomość programowania w języku Ruby oraz co najmniej podstawową znajomość środowiska Ruby on Rails. Uczestnik kursu powinien potrafić samodzielnie stworzyć prostą aplikację w środowisku Ruby on Rails. Konieczna jest również dobra znajomość technologi powiązanych z tworzeniem stron WWW oraz co najmniej podstawowa znajomość CSS, języka Javascript oraz biblioteki JQuery.

Dla osób bez żadnego doświadczenia ze środowiskiem Rails bardziej odpowiednie będzie szkolenie Aplikacje internetowe w Ruby on Rails, które od podstaw wprowadzi uczestnika w świat frameworka. Poniżej znajduje się podsumowanie wymagań/zaleceń co do wstępnej wiedzy i umiejętności uczestników.

 • solidna znajomość podstaw programowania w języku Ruby
 • ogólna znajomość programowania w środowisku Ruby on Rails (zalecana conajmniej wersja 3.x)
 • swobodna praca w środowisku terminalowym (powłoki) systemu Linux/BSD/OSX
 • rozumienie protokołu HTTP oraz powiązanych zagadnień
 • znajomość SQL i podstawowych zagadnień bazy danych MySQL lub Postgres
 • dobra znajomość HTML i CSS
 • podstawowa znajomość języka Javascript oraz biblioteki JQuery

Certyfikaty

Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia kursu sygnowane przez ALX. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie posiadał następujące umiejętności / wiedzę:

 • tworzenie skomplikowanych i zaawansowanych aplikacji WWW
 • zaawansowane techniki programistyczne w języku Ruby
 • tworzenia zaawansowanej logiki aplikacji przez relacje ActiveRecord
 • zaawansowane techniki optymalizacji wydajności aplikacji
 • umiejętność wyszukiwania problemów i wąskich gardeł w działaniu aplikacji
 • znajomość technik TDD i umiejętność tworzenia efektywnych testów dla aplikacji
 • umiejętność tworzenia własnych biblitek (Gemów)
 • umiejętność łączenia różnych aplikacji poprzez wykorzystanie silników (Engines)
 • znajomość mechanizmów przenoszenia zadań do wykonania w tle
 • umiejętność efektywnego organizowania stylów i kodu Javascript w obrębie aplikacji Rails

Obecnie brak terminów

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.