Szkolenie: Aplikacje internetowe w Ruby on RailsRails

Dostępne na zamówienie dla grup.

Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 4 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 2990 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Kategorie: Ruby on Rails, Go, Perl, Ruby, Erlang, inne języki programowania

Ruby on Rails jest zaawansowanym środowiskiem (frameworkiem) pozwalającym na szybkie i bezstresowe tworzenie efektownych i zaawansowanych serwisów / aplikacji internetowych (stron WWW). Jak głosi samo hasło przewodnie środowiska, Ruby on Rails zapewnia równowagę pomiędzy produktywnością, a czerpaniem przyjemności z programowania i pozwala na tworzenie pięknego kodu preferując konwencję nad konfiguracją.

Rails pozwala na tworzenie aplikacji internetowych opartych o bazy danych bazując na wzorcu MVC (Model-View-Controller). Daje możliwość bardzo efektownego wykorzystania Ajax’a dostępnego w widokach (View), sprawne generowanie zapytań i odpowiedzi w kontrolerach (Controller) oraz budowanie zaawansowanej logiki biznesowej w modelach (Model).

Podstawowe trzy zasady, na których zachowanie kładzie nacisk środowisko to:

- DRY (don’t repeat yourself – nie powatarzaj się) – kod aplikacji powinien być tak tworzony, aby można było go wykorzystać w wielu miejscach. Dzięki temu można uniknąc pisania tej samej logiki w różnych miejscach programu.

- Konwencja ponad konfigurację – autorzy środowiska wykorzystują wiele praktycznych konwencji i założeń na temat aplikacji, dzięki czemu programista może uniknąc zbędnej, żmudnej (i powtarzalnej) konfiguracji swojej aplikacji i środowiska. Oczywiście większość konwencji można nadpisać własną konfiguracją, jeżeli zajdzie taka konieczność.

- Szybkie wprowadzanie zmian – zintegrowany serwer WWW oraz interpretowany język pozwalają na bardzo szybkie obserwowanie zmian wprowadzonych w kodzie (brak kompilacji i konieczności restartów), co minimalizuje czas potrzebny na rozwijanie aplikacji. Duży nacisk na testowanie kodu i wykorzystanie technik TDD pozwalają na szybkie aktualizowanie aplikacji bez ryzyka wprowadzenia błędów i regresji.

Czas trwania

3 dni

Program

Podczas trzech dni szkolenia uczestnicy stworzą od podstaw aplikację do prowadzenia Bloga. Serwis będzie pozwalał na publikowanie artykułów przez różnych autorów, dodawanie komentarzy do artykułów i ich moderowanie.

 1. Wprowadzenie, podstawowa architektura, modele
  • wprowadzenie i historia Rails (bardzo pobieżnie)
  • architektura Model-View-Controller
  • elementy projektu w środowisku Rails
  • struktura katalogów projektu
  • konwencje w nazewnictwie
  • pojęcie zasobu oraz konwencje REST
  • ActiveRecord i ORM (Object-Relational Mapping)
  • migracje
  • zależoności między modelami (has_one, belongs_to, itp)
  • walidacja modeli
  • metody zwrotne (callbacks) w modelach
  • wykorzystanie konsoli podczas programowania (omówienie rozszerzeń typh Hirb)
 2. Warstwa widoku i kontrolera, szablony
  • ActionController – kontrolery
  • ciastka i zarządzanie sesją
  • filtry w kontrolerach
  • ścieżki (routes)
  • ActionView – widoki
  • szablony (layouts) i partiale (partials) oraz metody pomocnicze (helpers)
  • języki szablonów (ERB, Haml, Slim)
  • krótkie wprowadzenie do Twitter Bootstrap i szablonów styli
  • ajax (JQuery oraz szablony RJS)
  • generatory i rake
  • różne środowiska aplikacji (production/development/test)
 3. Zaawansowane technologie, najpopularniejsze biblioteki
  • zarządzanie CSS i Javascript w aplikacji (asset pipeline)
  • pobieżnie o Less, Sass i CoffeeScript
  • bezpieczeństwo aplikacji WWW
  • najlepsze praktyki Rails
  • polecane biblioteki (Gemy) do powtarzających się zadań:
   • autentykacja (Devise)
   • autoryzacja (Cancan, Rolify)
   • zdania w tle (Sidekiq, Resque, ActiveJob)
   • obrazy i inne załączniki (Paperclip, CarrierWave)
   • raportowanie wyjątków (Errbit)
   • testowanie (Guard, RSpec, Minitest)
  • użyteczne Gemy ułatwiające rozwój aplikacji
   • BetterErrors
   • Pry
   • Debugger
   • Faker
  • pamięć podręczna aplikacji Rails (caching)

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English - for more information see here.

Przeznaczenie i wymagania

Program szkolenia zakłada dobrą znajomość podstawowych technik programowania ogólnie (zmienne, pętle, warunki, funkcje, obiekty). Znajomość dowolnego języka programowania znacząco ułatwi przyswojenie materiału przedstawianego na kursie. Wcześniejsze doświadczenia z językiem Ruby nie są konieczne, ponieważ sam jeżyk zostanie stopniowo omówiony podczas kursu.

Zlecane jest również ogólnie dobre rozeznanie w koncepcjach związanych z tworzeniem stron WWW. Poniżej znajduje się podsumowanie zaleceń co do wstępnej wiedzy i umiejętności uczestników. Zwracamy uwagę, że znajomość wszystkich wymienionych elementów nie jest konieczna, ale im większe rozeznanie w okolicznych technologiach, tym łatwiejsze będzie zrozumienie programu kursu.

 • znajomość podstawowych koncepcji i konstrukcji w programowaniu
 • podstawowa znajomość ogólnych zagadnień związanych z tworzeniem aplikacji WWW
 • bazowa znajomość HTML i CSS
 • ogólne rozumienie protokołu HTTP oraz zagadnień takich jak przekierowania, SSL, różnic między GET, a POST
 • zalecana jest podstawowa znajomość języka Javascript (i podstaw JQuery)
 • zalecana jest podstawowa znajomość SQL i bazy danych MySQL lub Postgres

Certyfikaty

Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia kursu sygnowane przez ALX. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie posiadał następujące umiejętności / wiedzę:

 • znajomość języka Ruby
 • umiejętność zbudowania od podstaw aplikacji w Ruby on Rails
 • zarządzanie bazą danych aplikacji RoR poprzez migracje
 • umiejętność tworzenia zaawansowanej logiki aplikacji przez relacje ActiveRecord
 • podstawy budowania interfejsu użytkownika w oparciu o Ajax
 • wyszukiwanie i wykorzystywanie zewnętrznych bibliotek (Gemów) w Aplikacjach Rails
 • podstawowe rozumienie idei technik TDD
 • umiejętność konfiguracji ścieżek (routes) w aplikacjach Rails
 • zrozumienie podstawowych dobrych praktyk związanych z tworzeniem stron WWW w Rails

Obecnie brak terminów

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.