Szkolenie: Matematyka Finansowa z Excel i VBA (od NPV i IRR do wycen instrumentów i ryzyka - szkolenie zaawansowane)MATFIN

Dostępne na zamówienie dla grup.

Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 6 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 2490 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Matematyka Finansowa z Excel i VBA (od NPV i IRR do wycen instrumentów i ryzyka - szkolenie zaawansowane)

Kategorie: Analiza danych, statystyka, data science, AI, Excel

Warsztaty z matematyki finansowej przedstawiające jednocześnie zaawansowane techniki pracy z Excelem i metody automatyzacji pracy z wykorzystaniem programowania w Visual Basic for Applications (VBA).

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób pracujących w sektorze finansowym, jak i poza sektorem. Nie jest wymagana żadna wiedza z matematyki finansowej, wystarczy matematyka na poziomie szkoły średniej. Wprowadzone zostaną wszystkie wymagane pojęcia.

Uczestnicy są prowadzeni od najprostszych zadań do zaawansowanych tematów – wycen instrumentów finansowych oraz kalkulacji Value at Risk – szeroko stosowanej miary ryzyka rynkowego.

W przypadku zebrania się grupy o wyższym poziomie znajomości matematyki finansowej, możliwe jest skrócenie części wprowadzającej podstawowe pojęcia i rozszerzenie części zaawansowanej.

Zadania są skonstruowane w sposób umożliwiający jednocześnie poznanie zaawansowanych metod pracy z Excelem (jako poziom wejściowy wystarczająca jest podstawowa znajomość Excela) – stosowanie formuł tablicowych, wykorzystanie wbudowanych metod analizy danych czy automatyczne pozyskiwanie danych z zewnętrznych źródeł.

Ostatniego dnia szkolenia wprowadzone zostaną podstawy programowania we Visual Basic for Applications (nie jest wymagana żadna wiedza z VBA).

Zadania będą wykorzystywać wiedzę z matematyki finansowej zdobytą podczas pierwszych dwóch dni szkolenia.

Czas trwania

3 dni

Program

 1. MATEMATYKA FINANSOWA:
  • Wartość pieniądza w czasie
  • Procent prosty, składany i ciągły – wartość bieżąca, wartość przyszła
  • Nominalna i efektywna stopa procentowa
  • Stopa dyskontowa
  • Procent handlowy
  • Weksle
  • Renty
   • Płatne z dołu / z góry
   • Płatne zgodnie z terminami kapitalizacji odsetek, rzadziej lub częściej
   • Renty o ratach równych / rosnących
  • Wartość początkowa netto (NPV)
  • Wewnętrzna stopa zwrotu
  • Duration, modified duration
  • Spłata długu – raty kredytu, plan spłaty kredytu
   • Równe raty kapitałowo-odsetkowe
   • Równe raty kapitałowe
  • Ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem NPV
  • Stopy kuponowe vs stopy zerokuponowe
  • Krzywe rentowności, modelowanie krzywych rentowności
  • Analiza statystyczna parametrów rynkowych – zmienności i korelacje, kalkulacja VaR metodą historyczną, parametryczną i Monte Carlo
  • Wycena podstawowych instrumentów finansowych
   • Obligacje stało- i zmiennoprocentowe
   • Transakcje pochodne na stopę procentową: IRS, OIS, FRA
   • Transakcje FX Spot,
   • Walutowe transakcje pochodne FX Forward, FX Swap, CIRS
   • Wycena opcji – model Blacka-Scholesa
 2. EXCEL:
  • Wykorzystywanie wbudowanych funkcji Excela (funkcje finansowe, logiczne, statystyczne, wyszukiwania i adresu) – formuły zagnieżdżone
  • Formuły tablicowe
  • Wykorzystanie wbudowanych metod analizy danych – Tabele danych, Szukaj wyniku, Solver
  • Tabele i wykresy przestawne, w tym wykorzystanie narzędzia Power Pivot
  • Wykorzystywanie zewnętrznych źródeł danych, np. pobieranie danych ze strony internetowej lub zewnętrznej bazy danych – wykorzystanie Power Query
  • Generator liczb losowych
  • Formatowanie zaawansowane i style, formatowanie warunkowe
  • Określanie prawidłowych wpisów do komórek
  • Sortowanie i filtrowanie, m.in. filtr zaawansowany
  • Hiperłącza
 3. VBA:
  • Tworzenie funkcji i procedur
  • Wykorzystanie stałych i zmiennych, typy danych
  • Konstrukcja If – Then – Else
  • Pętle – m.in. For Each – Next, For – Next, Do While
  • Formuły, wprowadzanie funkcji wbudowanych
  • Wykonywanie procedury za pomocą innej procedury
  • Działania na arkuszach i skoroszytach
  • Formularze użytkownika – tworzone w arkuszu i w Edytorze Visual Basic
   • Przyciski uruchamiające procedury, otwierające i zamykające pliki, hiperłącza
   • Pola listy wyświetlające dane zależne od wyboru wartości w innym polu
  • Tworzenie wykresów
  • Tabele przestawne
  • Automatyczne pobieranie danych zewnętrznych
  • Wysyłanie maila z wynikowym raportem z poziomu Excela
  • Obsługa błędów

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dla grup zamkniętych.

Trener

Szkolenie prowadzone jest doświadczonego trenera i eksperta z matematyki finansowej. 20-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej – przeprowadzonych wiele szkoleń z zakresu ryzyka rynkowego i płynności, matematyki finansowej oraz pakietu MS Office (m.in. Excel i programowania w VBA), a także doświadczenie w prowadzeniu zajęć z matematyki i tematów pokrewnych na uczelni.

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Pracowników banków, firm ubezpieczeniowych, instytucji finansowych

Znajomość zagadnień związanych z branżą finansową.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Obecnie brak terminów

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.