Szkolenie: Usługi sieciowe SOAP na platformie Java (JAX-WS)J-SOAP

Dostępne na zamówienie dla grup.

Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 3 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 3900 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Usługi sieciowe SOAP na platformie Java (JAX-WS)

Kategorie: Java, XML

Usługi sieciowe (web services) stanowią jedno z najważniejszych rozwiązań tworzących rozbudowane systemy biznesowe (enterprise). Dzięki zgodnym ze standardami formatom i protokołom umożliwiają integrację systemów rozproszonych, elektroniczną wymianę danych, zdalne wywoływanie procedur. Ważną cechą jest interoperacyjność tych rozwiązań, tj. możliwość łączenia ze sobą systemów różnych partnerów i tworzonych w różnych technologiach.

Obecnie w praktyce funkcjonują dwa rodzaje usług sieciowych: „klasyczne” oraz „REST”.
To szkolenie dotyczy klasycznych usług sieciowych opartych o format XML oraz standardy SOAP, WSDL, WS-Interoperability i inne. Ten rodzaj usług znajduje zastosowanie tam, gdzie na pierwszym miejscu liczy się stabilność i dojrzałość rozwiązań oraz możliwość precyzyjnego opisania interfejsu: w administracji publicznej (np. deklaracje podatkowe), bankowości, ochronie zdrowia i w wielu innych zestandaryzowanych rozwiązaniach branżowych.

Platforma Java posiada jedną z lepszych realizacji usług sieciowych, pozwalającą na programowanie na wysokim poziomie abstrakcji, w oparciu o adnotacje, jak również, tylko w razie potrzeby, na dostęp do niskopoziomowych szczegółów komunikacji. Na tym szkoleniu poznajemy technologię JAX-WS (Java API for XML Web Services), będącą częścią Java Enterprise Edition, i technologie towarzyszące.

Czas trwania

4 dni

Program

 1. Teoria usług sieciowych
  • Architektura dużych systemów, koncepcja SOA (Service Oriented Architecture).
  • Elektroniczna wymiana danych, interoperacyjność.
  • Format XML, przestrzenie nazw XML.
  • Protokół SOAP, wersje, struktura komunikatu.
  • WSDL – opis usługi sieciowej.
  • Podstawy definiowania struktur XML za pomocą XML Schema.
  • Dodatkowe standardy usług sieciowych (WS-*).
 2. Usługi typu SOAP w Javie: JAX-WS
  • Java EE, serwery aplikacji, konfiguracja środowiska pracy.
  • Wysokopoziomowe tworzenie usług sieciowych zgodnie ze scenariuszem Java → WSDL (bottom-up) oraz WSDL → Java (top-down).
  • Adnotacje JAX-WS, dostosowywanie usług.
  • Niskopoziomowe możliwości JAX-WS: Handler, Provider.
  • Możliwości zabezpieczania usług sieciowych. Przykładowa konfiguracja wykorzystująca WS-Security.
 3. Klient usługi sieciowej
  • Wysokopoziomowy klient JAX-WS. Koncepcja obiektu proxy i zdalne wywoływanie procedur.
  • Niskopoziomowy klient: Dispatcher, wywołania asynchroniczne.
  • Generowanie klas szkieletowych klienta na podstawie WSDL. Implementacja klienta niezależna od implementacji serwera.
  • Możliwość wykorzystania klas serwera po stronie klienta. Konfiguracja oparta o wielomodułowy projekt Maven.
 4. Obsługa XML w Javie
  • Java Architecture for XML Binding (JAXB).
  • Document Object Model (DOM) i SOAP with Attachments API for Java (SAAJ).
  • Strumieniowe przetwarzanie danych za pomocą SAX i StAX.
  • Walidacja, transformacje XSL i wsparcie dla XPath.

W/w punkty opisują zakres szkolenia, ale kolejność trakcie zajęć może być inna.
Szkolenie ukierunkowane jest na tworzenie działających przykładów,
a podstawy teoretyczne są wprowadzane w miarę potrzeb w dogodnym momencie.

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów Java, przy czym osoby na co dzień programujące w nieodległych językach (m.in. C#, C++, PHP), ale znające już podstawy składni Javy, też powinny sobie poradzić.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Obecnie brak terminów

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.