Zaproponuj termin szkolenia

Usługi sieciowe SOAP na platformie Java (JAX-WS) J-SOAP

  • captcha
  • Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-041) przy ul. Jasnej 14/16. („Administrator“). Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b Ogólnego rozporządzenia Rady (UE) i PE o ochronie danych osobowych). Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonego celu przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

* - pola wymagane

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.