Szkolenie: Wprowadzenie do Devops - CI/CD, GIT, Jenkins, Ansible, Docker, KubernetesDEVOPS-101

Dostępne na zamówienie dla grup.

Warszawa
 • 05.10 - zaoczny (soboty i niedziele)
 • 24.10 - dzienny (zajęcia w dni powszednie)
Zdalnie
 • 05.10 - zaoczny (soboty i niedziele)
 • 24.10 - dzienny (zajęcia w dni powszednie)
Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 5 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 3790 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Wprowadzenie do Devops - CI/CD, GIT, Jenkins, Ansible, Docker, Kubernetes

Kategorie: Linux (wszystkie), DevOps. CI/CD, Ansible, Docker i Kubernetes, cloud

Szkolenie stanowi kompleksowe wprowadzenie do tematyki DevOps. Kurs skierowany jest do profesjonalistów IT, programistów, administratorów systemów oraz wszystkich zainteresowanych rozwijaniem umiejętności z zakresu: kontroli wersji, ciągłej integracji i dostarczania oprogramowania, Ansible oraz Docker.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają fundamentalne koncepcje związane z podejściem DevOps, takie jak automatyzacja czynności administracyjnych na wielu serwerach, testowanie ciągłe i dostarczanie oprogramowania w sposób efektywny i niezawodny – oraz, konteneryzacja.

W programie: zaczynając od Gita, który jako system kontroli wersji, jest fundamentalnym narzędziem dla każdego zespołu programistycznego – przechodzimy do systemów CI/CD; Jenkins, jako narzędzie do ciągłej integracji, jest kluczowym elementem w środowisku DevOps. Omawiamy również technologię Ansible oraz cały temat konteneryzacji i Docker/Kubernetes.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą gotowi do praktycznego stosowania tych narzędzi w swoich projektach.

Osobom zainteresowanym uzyskaniem całości wiedzy z zakresu Devops polecamy również kompletny kurs Bootcamp DevOps. Pokrywa on materiał dwóch szkoleń: niniejszego DEVOPS 101 oraz szkolenia DEVOPS 102 – w niższej cenie niż sumaryczna cena tych dwóch osobnych szkoleń. Szkolenie niniejsze – DEVOPS 101 – jest równoważne dniom 1-6 kursu Bootcamp DevOps.

Czas trwania

6 dni

Program

 1. Wprowadzenie do Continuous Integration/Delivery (CI/CD)
  • Cykl rozwijania oprogramowania
  • Maszyny wirtualne
  • Porównanie alternatywnych podejść: chmura kontra rozwiązania własne (on-premises)
  • Ciągłe budowanie / integracja (continuous building / integration)
  • Ciągła inspekcja (continuous inspection)
  • Ciągłe wdrażanie (continuous deployment)
 2. Git – rozproszony system kontroli wersji
  • Konfiguracja
  • Podstawowe komendy
  • Praca na gałęziach
  • Zdalne repozytoria
  • Praca ze zdalnymi repozytoriami
  • Zaawansowane komendy (reset, merge, revert)
 3. Dostawcy repozytoriów zdalnych Git
  • GitHub, Bitbucket oraz Gitlab
  • Podstawowa konfiguracja oraz funkcjonalności
  • Pipeline (wprowadzanie oraz podstawy, przykłady konfiguracji oraz działania)
  • Runnery
 4. Testowanie oprogramowania i jego rola w procesach CI/CD
  • Ręczne (manualne) testowanie wersji aplikacji
  • Cel i specyfika testowania automatycznego
  • Testy jednostkowe, a testy integracyjne
  • Testowanie funkcjonalne/akceptacyjne
  • Testowanie wydajnościowe
  • Testy w Selenium – wprowadzenie
  • Przykładowe testy jednostkowe w Pythonie
  • Implementacja testów w całościowy proces CI/CD
  • LAB: uruchamianie testów oraz deploy aplikacji w zależności od wyniku testów
 5. Serwer automatyzacyjny Jenkins
  • Wprowadzenie (cel, architektura, zasada działania)
  • Budowa typowego projektu
  • jenkinsfile – konfiguracja przy użyciu kodu
  • Instalowanie i używanie pluginów
  • Dodawanie i używanie kluczy oraz haseł
  • Praca z agentami
  • Integracja narzędzi do testowania z serwerem Jenkins
  • LAB: uruchamianie testów oraz deploy aplikacji w zależności od wyniku testów
 6. Ansible
  • Termin IAAC – Infrastructure as a code oraz jego znaczenie i rola
  • Podstawowe pojęcia oraz elementy
  • Instalacja oraz konfiguracja
  • Inventory
  • Wykonywanie komend na wielu serwerach jednocześnie
  • Prosty przykładowy playbook
  • Wprowadzenie do ról
  • Instalowanie oraz używanie pluginów
  • Tworzenie bardziej zaawansowanych ról
  • Bazowanie na faktach
 7. Docker
  • Podstawowe komendy oraz zarządzanie kontenerami
  • Sieci
  • Volumeny
  • Dockerfile (tworzenie, budowanie obrazu, podstawowe instrukcje, ENTRYPOINT i CMD)
  • LAB: budowa kontenera na bazie prostej aplikacji
  • Docker registry
  • Docker compose
 8. Kubernetes
  • Wstęp do zarządzania kontenerami
  • Budowa oraz działanie klastra
  • Podstawowe elementy – deployments, konfiguracje, przechowywanie haseł oraz serwisy
   kubectl – podstawowe komendy
  • Ograniczanie zasobów dla poszczególnych kontenerów
  • IAAC – przechowywanie konfiguracji infrastruktury jako kod
  • LAB: deployment złożonej aplikacji na bazie Apache, PHP, MySQL oraz redis

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Praktycznej na poziomie podstawowym znajomości tematyki związanej z Linuksem i sieciami TCP/IP; znajomość dowolnego języka skryptowego (np. bash albo Python).

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zapisz się

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Warszawa:
Zdalnie:

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.