Programista Java - XLK-JAVA-XL

 • Java
 • OOP
 • Spring
 • SQL
 • Maven
 • REST

Obecnie brak terminów otwartych

Zdalnie
 • 14.04 - dzienny (jeden 4-dniowy blok i dwa 3-dniowe, średnio co 2 tyg.)

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Kursy dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 7 osób.

dla firm - netto
dla osób prywatnych - brutto (pokrywamy VAT)
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena kursu: 7990 PLN

lub 1598 PLN miesięcznie (5 rat)

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Kategoria: Java

Kompletny kurs języka i platformy Java od zupełnych podstaw do tworzenia wielowarstwowych aplikacji różnego typu. Obejmuje połączone programy kursów Nauka programowania i język Java (“poziom pierwszy”) oraz Programista backend – Java (“poziom drugi”).

Java to jeden z najpopularniejszych języków programowania, napędzający większość systemów biznesowych świata, pozwalający tworzyć zarówno rozbudowane systemy serwerowe, jak i zwykłe aplikacje użytkownika, w tym aplikacje mobilne. Nic dziwnego więc, że wśród ogłoszeń o pracę w branży IT tak duża część dotyczy programowania w języku Java.

Aby skutecznie tworzyć oprogramowanie w Javie, trzeba poznać zarówno sam język, jak i technologie towarzyszące, które umożliwiają budowanie kompletnych aplikacji. Ten kompleksowy kurs obejmuje jedno i drugie.

Z myślą o osobach, które nie miały dotąd styczności z programowaniem, na początku dużo czasu poświęcamy dobremu zrozumieniu spraw fundamentalnych: zmiennych, pętli, funkcji, czy zasad programowania obiektowego. Tempo pracy, szczególnie przez pierwsze dni, dostosowane jest do nauki od podstaw (z tego też powodu osoby już programujące w innych językach zachęcamy do zainteresowania się kursem Programista Java – fast track).

Z biegiem czasu i uzyskując coraz większą biegłość, będziemy poznawać technologie towarzyszące, które pozwalają tworzyć w oparciu o języka Java kompletne aplikacje różnego typu, m.in.: okienkowe (Swing), webowe (serwlety, Spring MVC), usługi restowe (JAX-RS i Spring). Dowiemy się jak na różne sposoby korzystać z baz danych (SQL, JDBC, Hibernate, Spring Data) i jak testować aplikacje (JUnit).

Czas trwania

160h

Program

 1. Rzut oka na współczesny świat technologii programistycznych
  • Platformy systemowo-sprzętowe
  • Rodzaje aplikacji: frontend vs backend, aplikacje wsadowe, graficzne, webowe i mobilne; adekwatne technologie
  • Języki i paradygmaty programowania
  • Biblioteki i frameworki
 2. Podstawy programowania w języku Java
  • Platforma Java – dlaczego powstała, jej miejsce w dzisiejszym świecie IT, cechy charakterystyczne i zastosowania
  • Czym jest program w języku Java i jak go uruchomić?
  • Środowiska deweloperskie platformy Java
  • Struktura projektu: pliki źródłowe i skompilowane, katalogi, pakiety i klasy
  • Klasy i obiekty – podejście pierwsze: obiekt jako rekord z danymi, klasa jako wzorzec obiektu
  • Proste metody komunikacji z użytkownikiem: standardowe wejście i wyjście, okna dialogowe
  • Zmienne i typy. Podstawowe typy danych: liczby całkowite i z ułamkiem, napisy
  • Instrukcje sterujące języka Java: if, switch, while, for
 3. Podstawowe techniki programistyczne
  • Tworzenie sparametryzowanych funkcji i procedur
  • Pisanie pętli i prostych algorytmów
  • Wydzielanie powtarzających się fragmentów i schematów; podstawy refaktoryzacji
 4. Programowanie obiektowe w Javie
  • Struktura pamięci maszyny wirtualnej Javy; stos i sterta
  • Referencje i obiekty. Jak działa przypisanie i przekazywanie argumentów do metod
  • Dziedziczenie klas i nadpisywanie metod, polimorfizm
  • Interfejsy i klasy abstrakcyjne
  • Wyjątki w języku Java
 5. Aplikacje z graficznym interfejsem użytkownika.
  • GUI w programowaniu obiektowym: komponenty graficzne jako obiekty
  • Technologia Swing jako jedna z możliwości tworzenia GUI w Javie
  • Obsługa zdarzeń w aplikacji okienkowej
  • Budowanie interfejsu użytkownika na dwa sposoby: pisząc odpowiedni kod w Javie oraz za pomocą edytora graficznego
 6. Najważniejsze klasy narzędziowe platformy Java SE:
  • Tablice i kolekcje; Java Collections Framework
  • Napisy, w tym podstawy wyrażeń regularnych
  • Obsługa daty i czasu
  • Wpływ właściwego doboru struktur danych na wydajność aplikacji
 7. Obsługa plików
  • Pliki binarne i tekstowe; bajty i znaki
  • Podstawowa obsługa plików w programach Javy
  • Popularne formaty zapisywania danych strukturalnych i podstawy ich obsługi w Javie: CSV, XML, JSON
 8. Testy i kontrola jakości kodu
  • Zapewnianie poprawności oprogramowania
  • Dobre i złe praktyki programistyczne
  • Uruchamianie programu w trybie debug
  • Wypisywanie informacji diagnostycznych (tzw. logów)
  • Testy jednostkowe w Javie
   • Istota testu jednostkowego
   • Biblioteka JUnit, typowa postać testu, proste asercje, uruchamianie
   • Dodatkowe biblioteki przydatne w pisaniu testów: AssertJ, Mockito
 9. Maven i zależności między projektami
  • Budowanie projektów Java: command-line/Ant/Maven/Gradle
  • Projekt jako biblioteka; zależności międy projektami
  • Centralne Repozytorium Mavena i wykorzystywanie bibliotek „trzeciej strony” we własnych projektach
   • Przegląd popularnych bibliotek open-source
  • GIT i kontrola wersji kodu
   • Zapisywanie i odtwarzanie historii zmian
   • Rozgałęzienia i ich późniejsze łączenie (branch/merge)
   • Repozytoria lokalne i zdalne; różne scenariusze pracy zespołowej
 10. Tworzenie aplikacji webowych na platformie Java+Spring
  • Podstawy HTML i CSS – w razie potrzeby
  • Zasada działania aplikacji webowej strony serwera
   • Protokół HTTP
   • Podstawy technologii serwletów w Javie
   • Aplikacje uruchamiane na serwerze; Apache Tomcat i inne serwery aplikacji
  • Framework aplikacyjny Spring
   • Tworzenie i uruchamianie projektu w oparciu o Spring Boot
   • Warstwy typowego projektu
   • Adnotacje i wstrzykiwanie zależności. Rola interfejsów w projektach Spring
  • Aplikacja webowa w technologii Spring MVC
   • Kontroler: rola, zasada działania, mapowanie URL-i i wybór metody na podstawie zapytania
   • Obsługa parametrów i nagłówków
   • Warstwa widoku i technologie szablonowe (JSP / Thymeleaf / inne)
   • Model: przekazywanie danych z aplikacji do widoku
   • Obsługa formularzy
   • Wzmianka o technologiach AJAX, REST i aplikacjach typu SPA
  • Zabezpieczanie aplikacji – podstawy Spring Security
 11. Baza danych w aplikacji webowej
  • Podstawy języka SQL
  • Projektowanie relacyjnych baz danych
   • Definiowanie tabel, typy kolumn
   • Klucze i inne więzy integralności
   • Unikanie redundancji, postacie normalne
  • Dostęp do baz danych z aplikacji Java
   • JDBC i bezpośrednie zadawanie zapytań SQL
   • Polecenia modyfikacji danych i praca z transakcjami
   • Podstawy obiektowego dostępu do baz danych (ORM) w technologii JPA/Hibernate
   • Warstwa danych („repository”) w aplikacji Spring
   • Automatyczne instancjonowanie interfejsu przez technologię Spring Data
 12. Java – elementy zaawansowane
  • Wątki i synchronizacja
   • Elementy wielowątkowości wbudowane w język Java
   • Klasy biblioteki standardowej wspierające wielowątkowość
  • Typy generyczne
  • Elementy programowania funkcyjnego od Javy 8
   • Wyrażenia lambda i referencje do metod
   • Strumienie i operacje na nich
 13. Wybrane elementy Java EE
  • Usługi sieciowe i architektura klient-serwer
  • Usługi REST

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Kurs jest przeznaczony dla osób początkujących, które do tej pory nie programowały w żadnym języku, ale zdecydowanych na dłuższy wysiłek i przejście całej ścieżki kursowej od podstaw do praktycznych zastosowań.

Od uczestników wymagana jest znajomość ogólnej obsługi komputera (kopiowanie plików, korzystanie z edytora tekstu) i umiejętność sprawnego korzystania z klawiatury.

Programowanie, szczególnie na początku, jest trudne, a jego nauka jest porównywalna z nauką obcego języka lub gry na instrumencie muzycznym. Dlatego warunkiem skutecznego uczestnictwa w kursie jest zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu w domu na ćwiczenia.

W razie wątpliwości co do wyboru kursu na odpowiednim poziomie prosimy o kontakt z biurem. Zawsze chętnie doradzamy klientom.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zapisz się na ten kurs

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Zdalnie:
 • 14.04 (D)TooltipTriangle

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „ALX” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.