Język Java dla programistówJ-BASE

Obecnie brak terminów otwartych

Warszawa
 • 05.10 (Z) (ostatnie miejsca)
 • 22.10
Kraków
 • 22.10
Wrocław
 • 05.10 (Z)
Z - zaoczny
Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 7 osób.

4,7/5 (52)
Stars
cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 1990 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

Kategoria: Java

Proponujemy intensywny kurs języka Java, w tym elementów zaawansowanych, oraz uniwersalnych elementów Java Standard Edition (tzw. „Java API”), które przydają się podczas tworzenia oprogramowania różnego typu. Wybraliśmy zakres sugerowany przez egzaminy certyfikacyjne Oracle poszerzony o kilka uniwersalnych elementów platformy.

Szczególny nacisk kładziemy na właściwe zrozumienie trudniejszych mechanizmów Javy takich jak dziedziczenie i nadpisywanie metod, inicjalizacja obiektów, referencje, przeciążanie. Istotne miejsce w zakresie zajmuje wielowątkowość i synchronizacja, zarówno za pomocą mechanizmów języka, jak i za pomocą wyspecjalizowanych klas narzędziowych. Poznajemy techniki zbierania i przetwarzania danych za pomocą kolekcji oraz (dostępnych od Javy 8) strumieni i technik programowania funkcyjnego (w tym wyrażeń lambda).

Program szkolenia w pełni obejmuje wymagania certyfikatów Oracle dla Javy SE: OCAJP 8 („associate”) i OCPJP 8 („professional”). Nie jest to typowe szkolenie przygotowujące do egzaminu – m.in. nie rozwiązujemy w jego trakcie testów – ale zainteresowanym uczestnikom oferujemy konkretne wskazówki co do dalszego przygotowania.

Szkolenie nie obejmuje bibliotek i narzędzi wykraczających poza platformę Java SE ani tworzenia kompletnych aplikacji (np. okienkowych). Zainteresowanym zastosowaniami Javy (GUI / web / web services) polecamy odbycie pełnego kursu Programista Java.

Szkolenie jest dość intensywne i skupia się na języku Java, a nie uczy już programowania jako takiego. Osobom, które dopiero zaczynają programować, sugerujemy kurs Nauka programowania i język Java.

Czas trwania

4 dni

Program

 1. Język i platforma Java — wprowadzenie
  • Przegląd wersji i edycji. Instalacja i konfiguracja platformy Java SE.
  • Typy proste i referencyjne, operatory arytmetyczne i logiczne, instrukcje sterujące.
  • Zmienne: rodzaje, inicjalizacja, zasięg i przesłanianie.
  • Standardy nazewnicze.
  • Struktura projektu, pakiety, kompilacja, bajtkod, ładowanie klas i CLASSPATH, tworzenie JAR-ów.
  • Praca z Javą w konsoli oraz w IDE, przegląd dostępnych IDE.
  • Java na tle innych języków programowania.
  • Przegląd zastosowań Javy.
 2. Programowanie obiektowe w Javie
  • Składowe klasy: pola, metody, konstruktory, bloki inicjalizacyjne.
  • Obiekty i referencje, przekazywanie parametrów, klasy mutowalne i niemutowalne.
  • Przeciążanie, dziedziczenie i nadpisywanie metod, klasy abstrakcyjne i finalne, interfejsy, implementacje metod w interfejsach.
  • Poziomy widoczności, metody dostępowe, wzorzec JavaBean.
  • Kontekst statyczny i instancyjny.
  • Wyjątki.
 3. Uniwersalne elementy Java Standard Edition
  • Tablice: zasady używania, metody narzędziowe.
  • Kolekcje: listy, kolejki, zbiory i słowniki. Zasady wyboru właściwego rodzaju i implementacji kolekcji.
  • Zasady porównywania obiektów: metody equals i hashCode, interfejsy Comparable i Comparator, sortowanie danych.
  • Klasy opakowujące („wrappers”) i inne klasy reprezentujące liczby.
  • Użyteczne klasy narzędziowe.
  • Klasy String, StringBuilder i inne możliwości przetwarzania tekstu.
  • Wejście/wyjście i dostęp do plików: podstawowe strumienie binarne i tekstowe, klasy BufferredReader, Scanner, PrintWriter, serializacja obiektów, zarządzanie plikami na dysku.
  • JDBC: bezpośredni dostęp do bazy danych. Podstawy: zadawanie zapytań i wydawanie poleceń modyfikujących dane, obsługa parametrów.
  • Obsługa daty i czasu oraz ustawień lokalnych.
 4. Wątki i synchronizacja
  • Struktura maszyny wirtualnej Java.
  • Tworzenie i konfiguracja wątków.
  • Zagrożenia wynikające ze współbieżnego wykonania kodu.
  • Synchronizacja za pomocą mechanizmów języka Java.
  • Klasy narzędziowe i gotowe schematy synchronizacji (locki, semafory, synchronizowane kolekcje, pule wątków).
 5. Zaawansowane elementy języka Java
  • Typy wyliczeniowe (enum).
  • Typy generyczne.
  • Klasy zagnieżdżone, lokalne i anonimowe.
  • Wyrażenia lambda.
  • Strumienie i funkcyjny styl programowania od Javy 8. Przetwarzanie danych za pomocą strumieni i kolektorów.
  • Elementy wpływające na wydajność programów w Javie.

Dla zorganizowanych grup istnieje możliwość modyfikacji programu pod konkretne zastosowania i projekt. Możemy też dodatkowo zaprezentować np. elementy Springa, czy narzędzia typu np. Maven, JUnit. W wypadku dodawania elementów – często proponujemy wydłużenie szkolenia, typowo do 5 dni.

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English - for more information see here.

Przeznaczenie i wymagania

Kurs przeznaczony jest dla osób potrafiących już programować w jakimkolwiek języku. Nie wymagamy dużego doświadczenia, ale jakiegokolwiek pojęcia o programowaniu. Nie wymagamy żadnej wstępnej znajomości języka Java, ale również osoby znające już podstawy Javy powinny nauczyć się sporo nowych rzeczy.

To szkolenie jest solidną bazą, na której będziecie się Państwo opierać podczas tworzenia oprogramowania różnego typu, od aplikacji z GUI i mobilnych (Android) po rozwiązania serwerowe (Java EE, Spring).

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zapisz się

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Warszawa:
Kraków:
Wrocław:
 • 05.10 (Z)TooltipTriangle

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „ALX” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.