Ścieżka: Enterprise Programmer

Enterprise Programmer

Znajomość języków skryptowych jest doskonałym punktem wyjścia do nauki najpopularniejszego języka używanego w aplikacjach korporacyjnych: Javy.

Znajomość Javy, w szczególności platformy Java Enterprise Edition, otwiera drogę do dobrze płatnej, stabilnej pracy przy najnowocześniejszych aplikacjach, wykorzystywanyc w wielkich firmach, przetwarzających transakcyjnie monstrualne ilości informacji.

Znajomość Javy, będącej we współczesnej informatyce odpowiednikiem średniowiecznej łaciny, otwiera też przed programistą świat bibliotek, technologii, potężnych aplikacji i nowoczesnych paradygmatów programowania.

Nawet jeśli ktoś nie planuje programować w Javie, jej dobra znajomość otwiera szersze perspektywy (szczególnie w zakresie programowania obiektowego), pozwalając na na efektywniejsze wykorzystanie języków skryptowych, takich jak np. Python czy ciągle popularne PHP (o czym może zaświadczyć twórca Ruby on Rails, David Heinemeier Hansson).

Szkolenia w ścieżce

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „ALX” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.