Ścieżka: Senior PHP Developer

Senior PHP Developer

Oprócz podejmowania trudniejszych wyzwań związanych z tworzeniem aplikacji, senior powinien być mentorem dla mniej doświadczonych kolegów.

Oprócz doświadczenia mierzonego czasem spędzonym w branży i certyfikacją, Senior PHP Programmer powinien rozumieć zaawansowane koncepcje związane z programowaniem obiektowym (w tym praktyczne zastosowanie wzorców projektowych) i mieć praktyczne doświadczenie z dużymi, uznanymi frameworkami – dobrym wyborem jest Zend Framework.

Szkolenia w ścieżce

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia