Specjalista MS ExcelK-EXCEL

Obecnie brak terminów otwartych

Edycja dzienna (3 spotkania po 2 dni zajęć) Edycja weekendowa (zaoczna) (sob-niedz., średnio co 2 tygodnie)

Warszawa

12 października - 27 października 2023 gwarantowany, 8 miejsc 21 października - 19 listopada 2023 zostały 4 miejsca

Warszawa

9 listopada - 24 listopada 2023 zostało 9 miejsc 4 listopada - 3 grudnia 2023

Zdalnie

12 października - 27 października 2023 gwarantowany, 9 miejsc 21 października - 19 listopada 2023 zostały 4 miejsca

Zdalnie

9 listopada - 24 listopada 2023 zostało 8 miejsc 4 listopada - 3 grudnia 2023

Kraków

30 października - 17 listopada 2023 14 października - 12 listopada 2023 zostało 7 miejsc

Gdańsk

9 grudnia - 21 stycznia 2024

Poznań

14 października - 12 listopada 2023

Online (English)

30 listopada - 13 grudnia 2023 25 listopada - 7 stycznia 2024

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Kursy dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 7 osób.

4,8/5 (970)
Stars
dla firm - netto
dla osób prywatnych - brutto (pokrywamy VAT)
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena kursu: 1890 PLN

możliwość rozłożenia na 3 raty

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Microsoft Excel:

 1. Powtórzenie podstaw programu Excel
  • Wprowadzanie i edycja danych, wybieranie, wyszukiwanie komórek i grup komórek
  • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów
  • Formatowanie graficzne
  • Style komórki (standardowe i własne)
  • Typy danych i formatowanie według typu danych
  • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja
  • Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka)
  • Dostosowywanie wstążki
 2. Formuły
  • Nazywanie komórek i zakresów
  • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
  • Adresowanie z innych arkuszy, wykorzystywanie nazwanych zakresów
  • Funkcje logiczne Lub, Oraz
  • Funkcje daty i czasu
  • Funkcje tekstowe
  • Funkcja warunkowa Jeżeli
  • Autosumy warunkowe
  • Funkcje Wyszukaj.Pionowo, Wyszukaj.Poziomo
  • Funkcja Transpozycja
  • Szybka analiza
 3. Nazywanie komórek
  • Pole nazwy
  • Nazwij z zaznaczenia
  • Nazwy dynamiczne
  • Szybka nawigacja
  • Czytelność formuł
 4. Formatowanie warunkowe
  • Automatyczne formatowanie w zależności od wartości
  • Zarządzanie regułami
  • Modyfikowanie standardowych reguł
 5. Obiekt Tabela
  • Tworzenie i formatowanie tabel
  • Dynamiczny nazwany zakres
  • Konwertowanie na zakres
 6. Walidacja danych
  • Sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych
  • Listy rozwijane
  • Wiadomość wejściowa, rodzaje ostrzeżeń
 7. Sortowanie danych i filtry
  • Sortowanie wg wartości
  • Sortowanie wg wielu kolumn jednocześnie (sortowanie niestandardowe)
  • Autofiltr, filtrowanie z podziałem na typy danych
  • Sortowanie i filtrowanie z użyciem kolorów i ikon
 8. Listy niestandardowe
  • Wypełnianie dnia tygodnia, miesiącami
  • Tworzenie własnych list niestandardowych
  • Sortowanie wg listy niestandardowej
 9. Narzędzia danych
  • Konsolidacja danych
  • Usuń duplikaty
  • Konspekt i grupowanie
 10. Sumy częściowe
  • Narzędzie tworzące konspekt
 11. Sprawdzanie i poprawianie formuł
  • Odwołanie cykliczne i ustawianie liczby iteracji obliczeń
 12. Praca z wykresami
  • Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych
  • Formatowanie wykresów z galerii i ręcznie
  • Tworzenie szablonów
  • Nowe wykresy w Excel 2016
 13. Tabele przestawne i wykresy przestawne
  • Tworzenie tabel przestawnych
  • Obliczenia
  • Sortowanie i filtrowanie
  • Tworzenie wykresów przestawnych
  • Formatowanie
 14. Zarządzanie skoroszytami
  • Tworzenie szablonów
  • Odnośniki między skoroszytami (naprawianie łączy do plików)
  • Właściwości pliku, inspekcja dokumentu kompatybilność
 15. Współdzielenie plików
  • Zarządzanie zmianami
  • Ochrona zakresów skoroszytów i arkuszy
 16. Import danych
  • Prosty import z bazy danych
  • Import danych z pliku tekstowego
 17. Analiza wielowymiarowa (What if analysis)
  • Szukaj wyniku
  • Menedżer scenariuszy
 18. Zaawansowane formuły
  • Adresowanie z innych arkuszy, używanie nazwanych zakresów
  • Zaawansowane funkcje daty i czasu
  • Zaawansowane funkcje tekstowe
  • Funkcje Wyszukaj.Pionowo, Wyszukaj.Poziomo
  • Funkcje Indeks, Podaj.Pozycję, Adr.Pośr, przecięcie zakresów
  • Formuły tablicowe
 19. Nazywanie komórek, zaawansowana praca z komórkami nazwanymi
  • Nazywanie komórek i zakresów
  • Zakresy widoczności nazw
  • Odwoływanie się do nazw z innych arkuszy
  • Nazwy dynamiczne (bez obiektu tabela)
  • Menedżer nazw
  • Funkcja adr.pośr
 20. Formatowanie warunkowe
  • Dynamiczne formatowanie, zależne od ustawień w arkuszach
  • Formatowanie zależne od formuły
 21. Obiekt Tabela
  • Odwołania strukturalne (nagłówki, dane, wiersz podsumowania)
  • Fragmentatory
 22. Zaawansowane filtry
  • Budowanie wielokrotnie złożonych warunków filtrowania
 23. Narzędzia danych
  • Konsolidacja danych
  • Tekst jako kolumny
 24. Sprawdzanie i poprawianie formuł
  • Śledzenie zależności
  • Pokazywanie formuł
  • Czujka
  • Dokładność obliczeń
  • Ręczne przeliczanie arkusza i skoroszytów
 25. Praca z wykresami
  • Wykresy przebiegu w czasie
  • Nowe wykresy w Excel 2016
 26. Tabele przestawne i wykresy przestawne
  • Tworzenie tabel przestawnych (wymiary i grupowanie, podstawowe podsumowania, wiele podsumowań poziomo/pionowo)
  • Obliczenia (pokaż wartości jako)
  • Pola i elementy obliczeniowe
  • Sortowanie i filtrowanie (po etykietach, po wartościach)
  • Tworzenie wykresów przestawnych
  • Fragmentatory (w tym oś czasu, łączenie wielu tabel/wykresów do tych samych fragmentatorów)
  • Formatowanie (style, zaznaczanie elementów tabeli)
  • Formatowanie warunkowe (zakres widoczności formatowania)
  • Funkcja WeźDaneTabeli
  • Sortowanie według list niestandardowych
  • Generowanie tabel przestawnych na bazie szablonu
  • Model danych (relacje).
 27. Współdzielenie plików
  • Zarządzanie zmianami (rejestrowanie zmian, włączanie zmian, zatwierdzanie zmian)
  • Ochrona zakresów skoroszytów i arkuszy
  • Oznaczanie jako wersja ostateczna
 28. Import danych
  • Prosty import z bazy danych
  • Import danych z pliku tekstowego
  • Import danych z pliku XML
  • Kreator MS Query
 29. Analiza wielowymiarowa (What if analysis)
  • Szukaj wyniku
  • Menedżer scenariuszy
  • Tabele danych
  • Dodatek Solver
 30. Formularze (wstążka Deweloper)
  • Obiekty, zakres wejściowy i łącze do komórki
  • Prosta interakcja z użytkownikiem bez pisania kodu VBA
 31. Makra
  • Tworzenie, edycja i uruchamianie makr
  • Dodawanie guzika na pasku szybkiego dostępu
  • Przypisanie makra do guzika na formularzu

Wprowadzenie do programowania VBA w Excelu:

 1. Używanie makr
  • otwieranie pliku z makrami
  • uruchamianie makr: klawisze skrótów, zakładka Deweloper
  • otwieranie i korzystanie z edytora Visual Basic
 2. Nagrywanie makr
  • Korzystanie z zakładki Deweloper
  • Nagrywanie makra, makra z klawiszem skrótów
  • Odwołania względne i bezwzględne
  • Usuwanie makr
 3. Własne przyciski do uruchamiania makr
  • Tworzenie własnego przycisku
  • Przypisywanie makra do przycisku
 4. Stosowanie kontrolek formularza
  • Tworzenie przycisków uruchamiających makro
  • Inne kontrolki formularza
 5. Edytowanie makr
  • Wprowadzenia do języka VBA
  • Edytor VBA: przeglądarka obiektów, moduły
  • Komentarze
  • Uruchamianie makr z edytora VBA
  • Korzystanie z Debuggera
  • Tworzenie okien dialogowych
 6. Wstęp do programowania w VBA
  • Zmienne, typy zmiennych
  • Operatory: przypisania, matematyczne, tekstowe, logiczne
  • Instrukcja warunkowa if
  • Pętle: for, for each, do while
 7. Tworzenie własnych funkcji
  • Tworzenie funkcji
  • Stosowanie funkcji w arkuszu.


Pobierz szczegółowy program kursu

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.