Programista Java (Fast track)K-JAVA-FAST-1-2

 • Java SE / EE
 • wątki
 • lambdy
 • JPA
 • Spring
 • REST

Obecnie brak terminów otwartych

Warszawa
 • 21.03 - dzienny (jeden blok 4-dniowy i dwa 3-dniowe)
 • 25.03 - zaoczny (sob-niedz., średnio co 2 tygodnie)
Zdalnie
 • 21.03 - dzienny (jeden blok 4-dniowy i dwa 3-dniowe)
 • 25.03 - zaoczny (sob-niedz., średnio co 2 tygodnie)

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Kursy dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 5 osób.

4,7/5 (335)
Stars
dla firm - netto
dla osób prywatnych - brutto (pokrywamy VAT)
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena kursu: 4990 PLN

lub 998 PLN miesięcznie (5 rat)

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

 1. Język i platforma Java – wprowadzenie
  • Przegląd wersji i edycji. Instalacja i konfiguracja platformy Java SE.
  • Typy proste i referencyjne, operatory arytmetyczne i logiczne, instrukcje sterujące.
  • Zmienne: rodzaje, inicjalizacja, zasięg i przesłanianie.
  • Standardy nazewnicze.
  • Struktura projektu, pakiety, kompilacja, bajtkod, ładowanie klas i CLASSPATH, tworzenie JAR-ów.
  • Praca z Javą w konsoli oraz w IDE, przegląd dostępnych IDE.
  • Java na tle innych języków programowania.
  • Przegląd zastosowań Javy.
 2. Programowanie obiektowe w Javie
  • Składowe klasy: pola, metody, konstruktory, bloki inicjalizacyjne.
  • Obiekty i referencje; przekazywanie parametrów, klasy mutowalne i niemutowalne.
  • Przeciążanie, dziedziczenie i nadpisywanie metod, klasy abstrakcyjne i finalne, interfejsy, implementacje metod w interfejsach.
  • Poziomy widoczności, metody dostępowe, wzorzec JavaBean.
  • Kontekst statyczny i instancyjny.
  • Wyjątki.
 3. Uniwersalne elementy Java Standard Edition
  • Tablice: zasady używania, metody narzędziowe.
  • Kolekcje: listy, kolejki, zbiory i słowniki. Zasady wyboru właściwego rodzaju i implementacji kolekcji.
  • Zasady porównywania obiektów: metody equals i hashCode, interfejsy Comparable i Comparator, sortowanie danych.
  • Klasy opakowujące („wrappers”) i inne klasy reprezentujące liczby.
  • Użyteczne klasy narzędziowe.
  • Klasy String, StringBuilder i inne możliwości przetwarzania tekstu.
  • Wejście/wyjście i dostęp do plików: podstawowe strumienie binarne i tekstowe, klasy Scanner i PrintWriter, serializacja obiektów, zarządzanie plikami na dysku.
  • Obsługa daty i czasu oraz ustawień lokalnych.
 4. Wątki i synchronizacja
  • Struktura maszyny wirtualnej Java.
  • Tworzenie i konfiguracja wątków.
  • Zagrożenia wynikające ze współbieżnego wykonania kodu.
  • Synchronizacja za pomocą mechanizmów języka Java.
  • Klasy narzędziowe i gotowe schematy synchronizacji (locki, semafory, synchronizowane kolekcje, pule wątków).
 5. Zaawansowane elementy języka Java
  • Typy wyliczeniowe (enum).
  • Typy generyczne.
  • Klasy zagnieżdżone, lokalne i anonimowe.
  • Wyrażenia lambda.
  • Strumienie i funkcyjny styl programowania od Javy 8. Przetwarzanie danych za pomocą strumieni i kolektorów.
 6. Aplikacje z interfejsem graficznym
  • Przegląd technologii GUI dostępnych w Javie.
  • Swing: komponenty, panele, layouty.
  • Obsługa zdarzeń; różne typy zdarzeń, wątki w Swingu.
  • Podstawy obsługi grafiki, Java2D.
  • Zaawansowane możliwości komponentów JavaBean (obserwowanie zmian, zdarzenia). Technologia Beans Binding.
 7. Serwlety i aplikacje webowe w Javie
  • Czym jest Java Enterprise Edition? Specyfikacje, implementacje, serwery aplikacji.
  • Podstawy technologii serwletów. Koncepcje: kontenera i komponentu, klasy zarządzanej, metody szablonowej (template method).
  • Obsługa zapytań i tworzenie odpowiedzi HTTP. Nagłówki, parametry, ciasteczka.
  • Java Server Pages (JSP) – szablony stron WWW.
  • Skryptlety, wyrażenia EL (expression language), dostęp do komponentów JavaBean.
  • Biblioteki tagów (taglibs), JSTL Core.
  • Zaawansowane elementy technologii serwletów: parametry konfiguracji, zasięg obiektów, sesja, listenery i filtry.
  • Architektura MVC za pomocą serwletów i JSP.
  • Podstawy Java Server Faces (JSF) i szablonów facelet.
  • Przegląd innych mechanizmów Java EE.
 8. Dostęp do baz danych z aplikacji Javy
  • JDBC: bezpośredni dostęp do bazy danych. Zadawanie zapytań i wydawanie poleceń modyfikujących dane, obsługa parametrów.
  • Zaawansowane możliwości JDBC: modyfikacja poprzez wynik, wywoływanie procedur składowanych, transakcje.
  • Bezpośredni dostęp do bazy danych w JSP (taglib SQL).
  • Java Persistence API (JPA / Hibernate): pomysł ORM, generowanie klas na podstawie tabel lub odwrotnie, adnotacje JPA, odczyt wszystkich i pojedynczych rekordów, modyfikacja danych.
  • Przegląd możliwości JPA: rekordy zależne, zapytania JPQL, kryteria.
 9. Usługi sieciowe w Javie
  • Koncepcja, rodzaje i zastosowania usług sieciowych (web services).
  • Usługi typu SOAP: JAX-WS.
  • Usługi typu REST: JAX-RS.
  • Java i XML, w tym Java Architecture for XML Binding (JAXB). Obsługa formatu JSON.
  • Klient usługi sieciowej.
 10. Dodatkowe biblioteki i narzędzia, „ekosystem” Javy
  • Narzędzia budowania projektów: Ant, Maven, Gradle.
  • Wybrane szczegóły Maven: struktura katalogów, zależności, projekty wielomodułowe.
  • Popularne biblioteki open-source dla Javy.
  • Podstawy frameworku Spring na przykładzie aplikacji webowej (Spring Boot i Spring MVC).
  • Testy jednostkowe, JUnit, dodatkowe biblioteki związane z testowaniem.
Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.