Szkolenia: ePUAP

Nazwa szkolenia / Kod Terminy Czas

Cena TooltipTriangle

Zarządzanie projektami IT, wdrożenia w organizacji
ePUAP2 - wprowadzenie

ePUAP

Na zamówienie od 5 os. TooltipTriangle

1 dzień

1090 PLN

Tworzenie usług ePUAP w Środowisku Budowy Aplikacji

ePUAP

Na zamówienie od 3 os. TooltipTriangle

2 dni

1900 PLN

Tworzenie usług ePUAP poza Środowiskiem Budowy Aplikacji

ePUAP

Na zamówienie od 3 os. TooltipTriangle

4 dni

3050 PLN

Objaśnienia i informacje do tabel:

  • Symbole przy terminach kursów: (Z) - tryb Zaoczny (weekendowy), (D) - Dzienny (dni powszednie).
  • Ceny detaliczne, dla zgłoszeń pojedynczych osób na zajęcia otwarte; netto (VAT 23%).
  • W wypadku finansowania ze środków publicznych możliwe jest zwolnienie z VAT (>> szczegóły).
  • Podane ceny obowiązują przy płatności z góry, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, w oparciu o nasz standardowy formularz zgłoszeniowy lub standardową umowę szkolenia (>> pobierz wzór umowy). Umowa wg Państwa wzoru lub płatność po zajęciach - cena ulega zwyżce o 5%.
  • Wyceny dla grup na zamówienie (zamkniętych) są kalkulowane indywidualnie. W szczególności, cena w przeliczeniu na osobę może być: taka jak w tabeli, niższa (np. upusty dla większych grup, tryb online, bez części kosztów) lub wyższa (np. delegacja trenera, indywidualne modyfikacje programu).
Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.