Szkolenie: Zend Framework. Nowoczesne programowanie obiektowe w PHPPHP ZF-OOP

Dostępne na zamówienie dla grup.

Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 4 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 2590 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Zend Framework. Nowoczesne programowanie obiektowe w PHP

Kategoria: PHP, WWW, HTML/CSS, CMS, front-end

Programiści PHP uczestniczący w szkoleniu poznają Zend Framework i związane z nim obiektowe techniki programowania. Nabyta wiedza pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie pracy nad aplikacjami wykorzystującymi architekturę MVC oferowaną przez najszerzej uznany framework PHP na świecie.

Rozwój inżynierii oprogramowania sprawił, że tradycyjne sposoby programowania w PHP przestały być konkurencyjne w stosunku do innych technologii. Nowocześni kierownicy projektów nie chcą, aby programiści budowali własną infrastrukturę i poświęcali czas na niskopoziomowe problemy techniczne. Zamiast tego oczekuje się od programistów znajomości standardów przemysłowych: bibliotek i środowisk pozwalających na szybkie zastosowanie sprawdzonych rozwiązań.

Zend Framework jest używaną w największych korporacjach platformą do budowy stabilnych, łatwych do rozbudowy i zarządzania systemów informatycznych z użyciem najpopularniejszego języka skryptowego świata: PHP. Dwa dni intensywnego warsztatu pozwolą programistom PHP na wdrożenie się do pracy przy projektach używających ZF i do tworzenia własnych rozwiązań opartych o tę platformę.

Oferujemy także kurs szczegółowy, stanowiący kontynuację niniejszego szkolenia i bezpośrednie przygotowanie do oficjalnego egzaminu certyfikacyjnego: Zend Framework Certified Engineer.

Czas trwania

3 dni

Program

 1. Konwencje i organizacja programu
  • poruszanie się po kodzie ZF
  • konwencje nazewnicze, podział na pakiety
  • organizacja typowej aplikacji, konfiguracja IDE
  • include_path, użycie Zend_Loader
  • niezbędne wzorce projektowe:
   • Strategy, Template Method,
   • Facade,
   • Singleton,
   • Rejestr,
   • Leniwa Instancjacja,
   • Method Chaining
 2. Obiektowa obsługa bazy danych
  • klasy wbudowane w ZF:
   • Zend_Db,
   • Zend_Db_Statement,
   • Zend_Db_Select,
   • Zend_Db_Table
  • organizacja własnego kodu: model, repozytoria
  • niezbędne wzorce projektowe:
   • Data Access Object,
   • DTO,
   • Table Gateway
 3. Model View Controller
  • mapa architektury MVC: miejsce i rola wszystkich elementów,
  • niezbędne wzorce projektowe:
   • Front Controller,
   • View Helper,
   • Composite View,
  • modularyzacja kodu
  • cykl życia żądania:
   • routing,
   • dispatching,
   • obiekty Request i Response
  • konfiguracja routingu, tworzenie własnego routera
  • kontrolery akcji, helpery akcji
  • warstwa widoku:
   • View,
   • Layout,
   • View Helpers; w tym url, partial i placeholder
 4. Przybornik programisty PHP
  • Użycie narzędzia git do kontroli wersji
  • Wdrożenie aplikacji PHP na platformie typu cloud (np. Heroku)
  • Tworzenie lekkich aplikacji z użyciem szkieletów typu microframework
  • Zarządzanie zależnościami i budowanie projektów z narzędziem Composer

Szkolenia domyślnie prowadzone są na Zend Framework w wersji 1.
Dla grup na zamówienie, możliwe jest prowadzenie zajęć na wersji 2, zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta.

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English - for more information see here.

Przeznaczenie i wymagania

Kurs jest przeznaczony dla programistów PHP, którzy chcą oprzeć swoją kolejną aplikację o platformę Zend Framework, planują podjęcie pracy związanej z utrzymywaniem i rozwojem takiej aplikacji lub po prostu chcą opanować praktyczny aspekt programowania obiektowego.

W połączeniu ze szkoleniem ZFCE PREP, kurs jest dobrą podstawą do zdania egzaminu na certyfikat ZFCE.

Zakładamy, że uczestnicy kursu mają opanowane:

 • pisanie programów w proceduralnym PHP;
 • podstawy obiektowości w PHP: składnię tworzenia klas, metod i atrybutów (typu public, protected, private), zrozumienie, czym są składowe statyczne (istnieje możliwość zamówienia czterogodzinnego kursu przygotowawczego lub indywidualnych konsultacji w tych kwestiach);
 • podstawy SQL-a i relacyjnych baz danych;
 • tworzenie prostych stron i formularzy w HTML-u;
 • wiedzę o podstawowych zasadach działania aplikacji WWW: rozumieją, czym jest żądanie, odpowiedź, sesja, ciasteczko, formularz, parametr.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Obecnie brak terminów

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.