Symfony2 - przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnegosf2-exam-prep

Obecnie brak terminów otwartych

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Zajęcia stacjonarne - są również dostępne (wznowione od 7 czerwca 2021).
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 4 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 1990 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

Symfony2 - przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego

Kategoria: PHP, WWW, HTML/CSS, CMS, front-end

Uwaga: ten kurs nie uczy frameworka Symfony 2 od podstaw. Jest przeznaczony dla doświadczonych programistów znających już SF2, ale chcących uzyskać potwierdzenie swojej wiedzy w postaci oficjalnego certyfikatu przyznanego przez SensioLabs, czyli firmę, która stworzyła ten framework.

Egzamin (który można wykupić osobno, u nas, lub w dowolnym innym centrum egzaminacyjnym akredytowanym przez Perason Vue) jest półtoragodzinnym testem wielokrotnego wyboru, rozwiązywanym w języku angielskim. W założeniu twórców egzaminu, podchodzący do niego programista ma już szeroką, praktyczną wiedzę dotyczącą tworzenia aplikacji webowych. Wobec czego test skupia się raczej na szczegółowej, sumiennej znajomości teorii frameworka Symfony 2, łącznie z jego rzadziej używanymi elementami, dobrymi praktykami i elementami współczesnego programowania w PHP (takimi jak przestrzenie nazw, domknięcia itd).

Doświadczenie pokazuje, że egzamin stanowi poważne wyzwanie nawet dla doświadczonych programistów, używających SF2 w codziennej pracy. Nasz dwudniowy kurs pomaga w usystematyzowaniu i uszczegółowieniu wiedzy pod kątem testu, poznaniu rzadziej używanych elementów Symfony – a także stanowi okazję do konsultacji bardziej złożonych problemów z prowadzącym.

Czas trwania

2 dni

Program

 1. Przegląd i powtórzenie zagadnień związanych z architekturą SF2
  • Composer
  • Organizacja kodu, komponenty SF2
  • Konwencje nazewnicze i standardy
  • Użycie zewnętrznych bibliotek, mostki
  • Bundle i konfiguracja bundli
  • Dobre praktyki
  • Kontrolery, Widoki, Zasoby, Serwisy
 1. Przegląd i powtórzenie technologii podstawowyvj
  • HTTP 1.1: żądania, odpowiedzi, statusy
  • Keszowanie: proxy, reverse-proxy, kesz przeglądarki
  • Strategie keszowania (nagłówki Expires, Cache-control, ETag, Last-Modified)
  • Edge Side Includes
 1. Kontrolery
  • Request i Response, kernel SF2
  • Ciasteczka
  • Sesja i flashbag
  • Przekierowania i przekierowania wewnętrzne
  • Routing:
   • konfiguracja (YAML/XML/PHP)
   • ograniczanie parametrów, wartości domyślne
   • generowanie URL-i
  • Walidacja, zasięgi i grupy walidacji
 1. Warstwa widoku
  • tworzenie i obsługa formularzy
  • Twig
   • Filtry
   • funkcje globalne
   • token CSRF
 1. Wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection)
  • Kontener serwisów
  • Globalna konfiguracja
  • Rejestrowanie i dostęp do nowych serwisów
  • Tagi (wraz z przykładowymi tagami)
  • Konfiguracja semantyczna
  • Serwisy jako kontrolery
 1. Bezpieczeństwo
  • Uwierzytelnienie
  • Autoryzacja
  • Użytkownicy i role
  • Konfiguracja: provider, firewall, encoder
  • Drobnoziarniste uprawnienia – obiekty ACL
 1. Użycie z linii poleceń
  • ważne polecenia SF2
  • Własne polecenia: argumenty, opcje, wyjście
  • Helpery poleceń
 1. Dobre praktyki
  • PHPUnit i testy jednostkowe
  • Asercje
  • Testy funkcjonalne: obiekty Client, Crawler
  • Introspekcja obiektów request i response
  • Profilowanie

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

od uczestników tego kursu oczekujemy przyzwoitej, praktycznej znajomości frameworka SF2, a także praktycznej umiejętności pisania w obiektowym PHP (umiejętność tworzenia klas, interfejsów, metod, atrybutów).

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Obecnie brak terminów

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „ALX” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.