Symfony - przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnegosf-exam-prep

Dostępne na zamówienie dla grup.

Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 4 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 1990 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Symfony - przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego

Kategoria: PHP, WWW, HTML/CSS, CMS, front-end

Uwaga: ten kurs nie uczy frameworka Symfony od podstaw. Jest przeznaczony dla doświadczonych programistów znających już SF, ale chcących uzyskać potwierdzenie swojej wiedzy w postaci oficjalnego certyfikatu przyznanego przez SensioLabs, czyli firmę, która stworzyła ten framework.

Egzamin (który można wykupić osobno, u nas, lub w dowolnym innym centrum egzaminacyjnym akredytowanym przez Perason Vue) jest półtoragodzinnym testem wielokrotnego wyboru, rozwiązywanym w języku angielskim. W założeniu twórców egzaminu, podchodzący do niego programista ma już szeroką, praktyczną wiedzę dotyczącą tworzenia aplikacji webowych. Wobec czego test skupia się raczej na szczegółowej, sumiennej znajomości teorii frameworka Symfony, łącznie z jego rzadziej używanymi elementami, dobrymi praktykami i elementami współczesnego programowania w PHP (takimi jak przestrzenie nazw, domknięcia itd).

Doświadczenie pokazuje, że egzamin stanowi poważne wyzwanie nawet dla doświadczonych programistów, używających SF w codziennej pracy. Nasz dwudniowy kurs pomaga w usystematyzowaniu i uszczegółowieniu wiedzy pod kątem testu, poznaniu rzadziej używanych elementów Symfony – a także stanowi okazję do konsultacji bardziej złożonych problemów z prowadzącym.

Czas trwania

2 dni

Program

 1. Przegląd i powtórzenie zagadnień związanych z architekturą SF
  • Composer
  • Organizacja kodu, komponenty SF
  • Konwencje nazewnicze i standardy
  • Użycie zewnętrznych bibliotek, mostki
  • Bundle i konfiguracja bundli
  • Dobre praktyki
  • Kontrolery, Widoki, Zasoby, Serwisy
 1. Przegląd i powtórzenie technologii podstawowyvj
  • HTTP 1.1: żądania, odpowiedzi, statusy
  • Keszowanie: proxy, reverse-proxy, kesz przeglądarki
  • Strategie keszowania (nagłówki Expires, Cache-control, ETag, Last-Modified)
  • Edge Side Includes
 1. Kontrolery
  • Request i Response, kernel SF
  • Ciasteczka
  • Sesja i flashbag
  • Przekierowania i przekierowania wewnętrzne
  • Routing:
   • konfiguracja (YAML/XML/PHP)
   • ograniczanie parametrów, wartości domyślne
   • generowanie URL-i
  • Walidacja, zasięgi i grupy walidacji
 1. Warstwa widoku
  • tworzenie i obsługa formularzy
  • Twig
   • Filtry
   • funkcje globalne
   • token CSRF
 1. Wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection)
  • Kontener serwisów
  • Globalna konfiguracja
  • Rejestrowanie i dostęp do nowych serwisów
  • Tagi (wraz z przykładowymi tagami)
  • Konfiguracja semantyczna
  • Serwisy jako kontrolery
 1. Bezpieczeństwo
  • Uwierzytelnienie
  • Autoryzacja
  • Użytkownicy i role
  • Konfiguracja: provider, firewall, encoder
  • Drobnoziarniste uprawnienia – obiekty ACL
 1. Użycie z linii poleceń
  • ważne polecenia SF
  • Własne polecenia: argumenty, opcje, wyjście
  • Helpery poleceń
 1. Dobre praktyki
  • PHPUnit i testy jednostkowe
  • Asercje
  • Testy funkcjonalne: obiekty Client, Crawler
  • Introspekcja obiektów request i response
  • Profilowanie

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

od uczestników tego kursu oczekujemy przyzwoitej, praktycznej znajomości frameworka SF, a także praktycznej umiejętności pisania w obiektowym PHP (umiejętność tworzenia klas, interfejsów, metod, atrybutów).

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Obecnie brak terminów

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.