Symfony4 i Doctrine2 - aplikacje webowesymfony4-doctrine2

Obecnie brak terminów otwartych

Zdalnie
 • 25.10 (ostatnie miejsca)
 • 16.12
 • 18.12 (Z)
Warszawa
 • 25.10 (ostatnie miejsca)
 • 16.12
 • 18.12 (Z)
Z - zaoczny
Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Zajęcia stacjonarne - są również dostępne (wznowione od 7 czerwca 2021).
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 4 osób.

4,6/5 (30)
Stars
cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 3090 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

Symfony4 i Doctrine2 - aplikacje webowe

Kategoria: PHP, WWW, HTML/CSS, CMS, front-end

Ekosystem PHP był do niedawna kojarzony z obfitością różnych frameworków i bibliotek. W miarę dojrzewania platformy spośród bibliotek wyłoniła się niewielka grupa wyraźnych technologicznych liderów – wśród nich Symfony, Laravel czy Phalcon. Intensywne zmiany w samym PHP prowadzą do konieczności wypuszczania kolejnych wersji popularnych wśród programistów frameworków. Bez przesady można powiedzieć, że znajomość Symfony i jego idiomów jest jedną z kluczowych kwalifikacji nowoczesnego programisty PHP.

Symfony 4 to nie tylko jeden z najpopularniejszych frameworków do tworzenia współczesnych aplikacji webowych w PHP, ale także kompleksowa architektura, której założeniami są:

 • użycie composera do budowania aplikacji i zarządzania autoloadingiem,
 • sposób modularyzacji aplikacji i konfigurowania modułów,
 • użycie wstrzykiwania zależności,
 • użycie biblioteki Twig do obsługi warstwy widoku,
 • użycie biblioteki Doctrine 2 do obsługi baz danych,
 • użycie wbudowanych w Symfony 4 mechanizmów do obsługi formularzy.

Nasze szkolenie obejmuje wszystkie wymienione wyżej elementy – a także pokazuje, w jaki sposób współdziałają one w gotowej aplikacji. Oprócz praktycznych wskazówek, udzielonych przez zawodowych programistów wykorzystujących Symfony 4 w codziennej praktyce, podczas szkolenia przekazana zostaje wiedza teoretyczna: wzorce projektowe i uzasadnienia decyzji architektonicznych podjętych przez twórców frameworka. Zrozumienie głębszych mechanizmów i filozofii Symfony sprawia, że uczestnicy szkolenia nie tylko nauczą się tworzyć nowoczesne aplikacje webowe, ale i będą potrafili dostosować je do zmian niesionych przez zapowiedziane przyszłe wersje frameworka.

Szkolenie prowadzimy na Symfony 4.4 LTS – stabilnej, wspieranej do listopada 2022 roku.

Czas trwania

4 dni

Program

 1. PHP w nowoczesnych aplikacjach webowych – wprowadzenie
  • Obiektowość i MVC
  • Architektura aplikacji webowych
  • Podstawowe praktyki i koncepcje organizacji kodu
 2. Symfony 4 – z lotu ptaka
  • Architektura standardowej aplikacji
  • Fundamentalne i akcydentalne elementy (Request, Response, HttpKernel, Controller, Service Container)
  • Modularność, najczęściej używane bundle
  • Instalacja i konfiguracja typowej aplikacji Symfony 4, użycie narzędzia composer oraz konsoli Symfony
  • Implementacja standardów PSR i dobre praktyki związane z formatowaniem kodu
 3. Podstawowe składniki aplikacji
  • Silnik szablonów Twig
   • szablony, dziedziczenie szablonów
   • tagi i filtry; tworzenie własnych rozszerzeń Twiga
   • Organizacja szablonów
  • Routing i kontrolery
   • wywoływanie akcji: URL i parametry
   • usługi udostępnione przez standardowy kontroler
    • obsługa sesji, zwykłej i typu flash;
    • forwarding i przekierowanie
    • wyświetlanie szablonów
    • wyświetlanie odpowiedzi w innych formatach (JSON, XML)
  • obsługa błędów
  • Uruchamianie aplikacji na serwerze wbudowanym i lokalnym
  • Dobre praktyki związane z przechowywaniem plików statycznych (js, css, obrazki)
  • Omówienie różnic trybów działania aplikacji (dev, prod)
  • System zdarzeń
   • Dostępne zdarzenia
   • Listenery i Subscribery
   • Zdarzenia związane z obsługą encji
 4. Formularze i walidacja
  • Walidacja danych
  • formularz i model formularza; FormBuilder i schemat typowego użycia formularzy
  • wbudowane i własne typy pól (e.g. pola tekstowe, guziki, kalendarz, pola wyboru…)
  • integracja walidacji i formularzy: obsługa formularza, zgadywanie typu pola;
  • integracja Twiga i formularzy: helpery formularza i własne tematy, wyświetlanie formularza automatyczne lub ręczne,
  • złożony model: formularze wbudowane, kolekcje formularzy wbudowanych, transformacje modelu;
  • dynamicznie modyfikowalny formularz
  • zabezpieczenie przeciwko CSRF
 5. Uwierzytelnienie i autoryzacja
  • konfiguracja uwierzytelnienia – użytkownicy, grupy, role
  • dostęp do modułów aplikacji: zabezpieczanie ścieżek, metod, kontrolerów
  • dostęp do konkretnych danych
  • podstawowe strategie ACL (Access Control Lists) i Voters
 6. Doctrine 2
  • różne modele ORM i ich konsekwencje: Active Record kontra Transparent Persistence;
  • model pracy, wzorce projektowe (unit of work, identity map, repository / dao)
  • konfiguracja i integracja z własnym projektem
  • sposoby generacji encji
  • ręczne tworzenie i poprawianie mappingów:
   • encje, klucze główne (proste i złożone), generatory kluczy głównych
   • pola typu prostego i asocjacje: asoscjacje jedno- i dwukierunkowe, strona nadrzędna i podrzędna
  • podstawy pracy z encjami: dodawanie, usuwanie, modyfikacja danych w bazie
  • kwerendy: Doctrine Query Language, Criteria, repozytoria
  • Wydajność i optymalizacja – leniwe oraz gorliwe wczytywanie relacji, doczytywanie danych kwerendami i relacjami, strategie stronicowania, kaskadowanie operacji
  • Sposoby przygotowania danych testowych (DoctrineFixtures i Faker)
 7. Zagadnienia zaawansowane
  • rejestracja i wykorzystywanie serwisów, Service Container; alternatywne techniki: YAML, XML, PHP
  • Expression Language
  • serwisy i ich zależności – dependency injection (constructor, setter, property)
  • serwisy w funkcji kontrolerów

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English - for more information see here.

Przeznaczenie i wymagania

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów PHP mających pewną swobodę w użyciu podstawowych elementów tego języka, a także znajomość składni klas, metod tworzenia obiektów oraz przestrzeni nazw; niezbędna jest znajomość podstaw HTML, CSS i SQL, natomiast nie jest potrzebna umiejętność zaawansowanego programowania obiektowego ani znajomość wzorców projektowych.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zapisz się

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Zdalnie:
Warszawa:

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „ALX” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.