Szkolenie: Spring MVC, Hibernate; webowe aplikacje biznesoweSPRINGMVC-HIBERNATE

Dostępne na zamówienie dla grup.

Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 3 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 3900 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Spring MVC, Hibernate; webowe aplikacje biznesowe

Kategoria: Java

Kursanci poznają wszystkie technologie potrzebne do tworzenia zaawansowanych, nowoczesnych aplikacji na platformie Spring, z użyciem biblioteki Hibernate (jako implementacji standardu JPA2).

Zajęcia obejmują wszystkie prace potrzebne do zbudowania aplikacji, począwszy od stworzenia obiektowego modelu problemu, poprzez mapowanie go do relacyjnej bazy danych, stworzenie serwisów i interfejsu webowego z użyciem biblioteki Spring MVC.

Czas trwania

4 dni

Program

 1. Model biznesowy i baza danych:
  • standard Java Persistence API (JPA i JPA2), z użyciem bibliotek Hibernate;
  • podstawowe mappingi i proste relacje
  • kwerendy w JPQL
  • złożone mappingi: dziedziczenie i kompozycja,
  • klucze surogatowe i naturalne wielokolumnowe, wartości implikowane w kluczach,
  • kolekcje typów prostych i zagnieżdżonych, mapy, porządek,
  • walidacja z użyciem frameworka Bean Validation,
  • walidacja z użyciem springowych walidatorów,
  • PropertyEditor: konwersja napisów do właściwości.
 2. Warstwa serwisowa:
  • instalacja i konfiguracja Springa oraz związane z nią potencjalne pułapki
  • zależności Springa,
  • wspierane rodzaje dependency injection: setter, constructor, getter,
  • konfiguracja plikami XML i anotowanymi fabrykami,
  • wzorce projektowe stosowane często w aplikacjach Springowych (Facade, DAO, Application Service, Business Delegate),
  • programowanie aspektowe,
  • obsługa transakcji,
  • tworzenie bazodanowych aplikacji ze Springiem z użyciem SQL-a,
  • tworzenie bazodanowych aplikacji ze Springiem przy użyciu Hibernate/JPA,
  • weavery w środowisku SE i EE, weaver w kontenerze Tomcat,
  • wzorce użycia, typowe problemy i ich rozwiązania.
 3. Podstawowa integracja Springa ze środowiskiem webowym:
  • Spring i JavaServer Faces (z krótką demonstracją JSF);
  • Spring i proste Servlety / JSP,
 4. Warstwa prezentacji: Spring MVC:
  • zasięgi związane z aplikacją webową (session, request);
  • tworzenie, wykrywanie i rejestracja kontrolerów;
  • składniki aplikacji: kontroler, walidator, komenda, formularz, model,
  • widoki, resolwery widoków,
  • handlery mappingów,
  • Spring MVC i widok w JSP: tematy, binding,
  • taglib spring-form.

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English - for more information see here.

Przeznaczenie i wymagania

Kursanci powinni znać na podstawowym poziomie HTML i SQL; korzystna, ale niewymagana jest umiejętność tworzenia aplikacji internetowych w dowolnej innej niż JEE6 technologii (np. PHP) i znajomość podstaw Javascriptu. Niezbędna jest znajomość języka Java na poziomie umożliwiającym samodzielne pisanie nieskomplikowanych programów (wymagana jest umiejętność tworzenia klas, enumeracji, metod, użycie kolekcji i operacji na liczbach i napisach; nie jest wymagana znajomość algorytmiki).

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Obecnie brak terminów

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.