Szkolenie: Administracja serwerem RedisRedis

Dostępne na zamówienie dla grup.

Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 4 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 2490 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Kategoria: Bazy danych, SQL

Nacisk na szkoleniu położony jest na praktyczne zapoznanie się zarówno z zaawansowanymi operacjami na danych jak również z na administrację serwerem Redis – w szczególności konfiguracji rozwiązań High Availability (Redis Sentinel) oraz zapewnieniem skalowalności danych (Redis Klaster). Szkolenie ma formę praktycznych warsztatów – Uczestnicy na bieżąco wprowadzają wiedzę w życie rozwiązując przygotowane zadania oraz naprawiając świadomie zepsutą infrastrukturę w formie “troubleshootingu”.

Czas trwania

2 dni

Program

 1. Wprowadzenie do technologii
  • omówienie zalet technologii Redis
   • wydajność
   • elastyczność
   • prostota
  • Redis – najszybsza baza danych?
  • porównanie modeli ACID i BASE, teoria CAP
  • przykłady wdrożonych klastrów produkcyjnych
  • zastosowania Redis
  • wykorzystanie Redisa w obszarze BigData
  • Redis Enterprise vs Redis Open Source
  • serwer fizyczny czy rozwiązanie chmurowe?
  • Przygotowanie i optymalizacja
  • Overcommit memory
  • Systemd Unit – LimitNOFILE
  • Sysctl
  • tuning systemu operacyjnego
  • omówienie warstwy fizycznej
 2. Instalacja serwera
  • Wydajność i optymalizacja serwera
  • całościowe spojrzenie na proces i zasoby
  • określenie wydajności – Redis-benchmark
  • Podstawowa konfiguracja serwera
  • appendonly
  • appendfsync
  • auto_aof_rewrite_min_size
  • auto_aof_rewrite_percentage
  • aof_load_truncated
  • bin
  • bind
  • database_count
  • root_dir
  • dbfilename
  • daemonize
  • group
  • home
  • install_from
  • latency_monitor_threshold
  • loglevel
  • lua_time_limit
  • maxmemory_policy
  • maxmemory_samples
  • notify_keyspace_events
  • no_appendfsync_on_rewrite
  • port
  • rdbchecksum
  • rdbcompression
  • repl_disable_tcp_nodelay
  • slave_priority
  • slave_read_only
  • repl_diskless_sync
  • repl_diskless_sync_delay
  • slave_serve_stale_data
  • slowlog_max_len
  • slowlog_log_slower_than
  • snapshots (900 300 60)
  • stop_writes_on_bgsave_error
  • svc_onboot
  • svc_state
  • timeout
  • tcp_backlog
  • tcp_keepalive
  • unixsocketperm
  • user
  • overcommit_memory
 3. Autoryzacja i uwierzytelnianie użytkowników
 4. Praca z danymi
  • zaawansowane operacje na danych
  • tworzenie skryptów w języku Lua
  • pipelining – podnoszenie wydajności
  • mechanizm Publish-Subscribe
  • kontrola czasu życia kluczy/danych
 5. Transakcje – inna implementacja niż w bazach RDBMS
  • dyrektywa MULTI
  • dyrektywa EXEC
  • dyrektywa DISCARD
 6. Narzędzie Redis-cli – administracja serwerem
 7. Narzędzia GUI, klienci, monitoring, wspomaganie pracy
  • RedisInsight
  • Redis Desktop Manager
  • Redsmin
  • komenda monitor
  • Redis Commander
  • Redmon
  • Nagios
  • Prometheus
 8. Konfiguracja replikacji Master-Slave
  • pojęcie replikacji synchronicznej i asynchronicznej
  • instalacja dodatkowego serwera Redis
  • komenda slaveof – zestawienie replikacji do nowego slave’a
  • eykonanie procedury Manual Failover
   • przepięcie adresu IP
   • propagacja ARP
   • slaveof
 9. Konfiguracja rozwiązania Auto Failover – HA – Redis-sentinel
  • instalacja Redis-sentinel na kilku nodach
  • pojęcie quorum
  • monitor
  • down-after-miliseconds
  • failover-timeout
  • protected-mode
  • sprawdzanie statusu replikacji – info replication
 10. Konfiguracja klastra
  • przygotowanie środowiska dla kliku nodów (mastery i slave’y)
  • cluster-enabled
  • cluster-config-file
  • cluster-node-timeout
  • appendonly
  • cluster create
  • data resharding
  • test mechanizmu failover
  • dodawanie i usuwanie nodów z klastra
 11. Partycjonowanie danych
  • range partitioning
  • hash partitioning
 12. Wykonywanie backupu i przywracania danych – pliki danych i pliki logów
  • bgsave
  • pliki AOF

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Szkolenie przeznaczone jest dla Administratorów baz danych oraz Analityków.

Wymagana jest wiedza z zakresu baz NoSQL oraz podstawowa znajomość systemu operacyjnego Linux.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Obecnie brak terminów

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.