Szkolenie: Programowanie w RPROG-R

Dostępne na zamówienie dla grup.

Warszawa
 • 08.07 - dzienny (zajęcia w dni powszednie)
Zdalnie
 • 08.07 - dzienny (zajęcia w dni powszednie)
Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 4 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 2490 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Kategorie: Analiza danych, statystyka, data science, AI, R

Szkolenie skierowane jest do osób, które potrafią już wykorzystać R jako narzędzie do obliczeń statystycznych, a chciałyby nauczyć się również korzystać z niego jak z pełnoprawnego języka programowania – którym zresztą jest. R stworzony został do analizy danych i w takim celu zwykle jest używany. Celem szkolenia jest więc przede wszystkim przedstawienie sposobów na usprawnienie realizacji zadań związanych z przetwarzaniem danych i, równie ważnym, raportowaniem wyników tegoż przetwarzania.

Oprócz, obecnych w programie każdego szkolenia z programowania w każdym języku: pętli, wykonań warunkowych i klas obiektów – uczestnicy poznają również narzędzia ułatwiające pracę z bazami danych (filtrowanie, sortowanie, modyfikowanie zmiennych itp.) oraz współpracę z pakietem MS Word i MS Excel. Pliki tych dwóch programów służą podczas szkolenia jako wygodne dla szerokiego odbiorcy formy przekazywania danych oraz prezentacji wyników obliczeń.

Szkolenie kierujemy do osób, które: znają podstawy R, potrafią wykonać w nim podstawowe przekształcenia danych, skorzystać z podstawowych funkcji (np. wyliczyć średnią czy medianę) i przeprowadzić podstawowe testy statystyczne (np. test t-Studenta czy test Shapiro-Wilka). Umiejętność programowania w żadnym języku nie jest wymagana.

Czas trwania

3 dni

Program

 1. Zarządzanie danymi w R
  • Sortowanie i filtrowanie baz danych wg. wybranych kryteriów – pakiet dplyr
  • Praca ze zmiennymi tekstowymi – pakiety stringr i glue
  • Rekodowanie zmiennych jakościowych (np. łączenie kilku poziomów w jeden) – pakiet forcats
  • Zamiana zmiennej ilościowej na jakościową (podział na przedziały) – cut()
  • Praca z danymi w formacie daty – pakiet lubridate
  • Łącznie kilku baz danych według pola z „kluczem” – funkcje *_join()
 2. Podstawy programowania w R
  • Struktury danych w R – praca z ramkami danych (data frames) oraz z listami – operator $, funkcja class()
  • „Potoki” poleceń – operator >
  • Tworzenie własnych funkcji
  • Pętle i przetwarzanie warunkowe – for(), if … else, ifelse()
  • Korzystanie z wartości domyślnych dla argumentów funkcji
  • Jednoczesne przekazywanie wielu argumentów do funkcji już istniejących – mechanizm „…”
  • Automatyzacja powtarzalnych obliczeń – pakiet purrr
  • Podstawowa obsługa błędów – funkcje stop() i tryCatch(); possibly()
  • Debugging – lokalizowanie błędów w kodzie i poszukiwanie ich przyczyn
  • Praca z plikami zewnętrznymi
  • Import/eksport danych do/z R z/do innych formatów (np. pliki tekstowe, csv, Excel, SPSS)- pakiety foreign i readxl
 3. Współpraca R z pakietem MS Office
  • Tworzenie raportów z analiz w R w postaci dokumentów MS Word – pakiet officer
  • Stosowanie własnych szablonów raportów w MS Word
  • Zarządzanie zawartością plików Excela z poziomu R – pakiet openxlsx
  • Wykorzystanie wcześniejszych elementów szkolenia do utworzenia rozbudowanego raportu z wykonanych analiz
 4. Gdzie szukać pomocy
  • Korzystanie z plików pomocy
  • Strony WWW autorów pakietów

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Znajomość statystyki ani R nie jest konieczna do uczestnictwa w szkoleniu.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zapisz się

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Warszawa:
Zdalnie:

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.