Szkolenie: Oracle Database SQLORACLE-SQL-I

 • filtrowanie
 • łączenie tabel
 • grupowanie
 • podzapytania

Dostępne na zamówienie dla grup.

Warszawa
 • 12.06 - dzienny (zajęcia w dni powszednie)
  zostało 9 miejsc
 • 20.11 - dzienny (zajęcia w dni powszednie)
Zdalnie
 • 12.06 - dzienny (zajęcia w dni powszednie)
  zostało 8 miejsc
 • 20.11 - dzienny (zajęcia w dni powszednie)
Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 5 osób.

4,8/5 (108)
Stars
cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 1890 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Kategorie: Bazy danych, SQL, Oracle

Zapraszamy na intensywny i efektywny kurs języka SQL w wersji używanej przez systemy bazodanowe Oracle. Program szkolenia zaczyna się od podstaw, ale obejmuje wszystkie najważniejsze elementy potrzebne do tworzenia zapytań, w tym łączenie tabel, grupowanie i podzapytania różnego typu.

Chociaż szkolenie koncentruje się na odczytywaniu danych i kompleksowo omawia możliwości polecenia SELECT, to pojawiają się na nim także przykład tworzenia nowego schematu (w tym definicje tabel i widoków, kolumny różnego typu, klucze / więzy integralności) oraz polecenia modyfikacji danych.

Program szkolenia w dużej mierze odpowiada wymaganiom do egzaminu 1Z0-071 Oracle Database SQL (certyfikat Oracle Database SQL Certified Associate), jednak nie jest to typowe szkolenie przygotowujące go egzaminu. Staramy się, aby kurs stanowił praktyczne przygotowanie do pracy z bazami danych Oracle z punktu widzenia użytkownika, np. analityka pobierającego dane z bazy lub programisty wysyłającego polecenia SQL z własnej aplikacji. Dobre zrozumienie zasad rządzących relacyjnymi bazami danych będzie także dużym atutem dla osób, które z danymi pracują poprzez narzędzia wizualne i kreatory zapytań – choć nie są one używane na naszym szkoleniu; tu piszemy bezpośrednio w SQL.

Osobom kończącym to szkolenie, a chcącym poznać jeszcze bardziej zaawansowane elementy SQL, przede wszystkim dodatkowe konstrukcje analityczne, polecamy kontynuację w postaci szkolenia Oracle Database SQL - zagadnienia zaawansowane. Oferujemy także szkolenia z administracji bazą danych Oracle, programowania w PL/SQL czy optymalizacji - zobacz katalog szkoleń Oracle.

Alternatywnie, jeśli od razu planujesz nauczyć się w szerszym zakresie pracy z bazami Oracle, w szczególności w kierunku programowania, możesz zapisać się na
↓ kompleksowy kurs ↓

Czas trwania

3 dni

Program

 1. Wprowadzenie do baz danych:
  • podstawowe pojęcia związane z bazami danych,
  • relacyjny model danych,
  • transakcyjne bazy danych.
 2. Kilka słów o Oracle:
  • architektura DBMS,
  • wersje i licencje,
  • dostępne narzędzia,
  • konfiguracja środowiska do pracy.
 3. Tworzenie prostych zapytań SQL:
  • wyświetlanie danych pobranych z bazy,
  • sortowanie i ograniczanie liczby zwróconych wierszy,
  • używanie alternatywnych nazw kolumn – aliasy,
  • podstawowe operacje matematyczne i łączenie ciągów znaków,
  • Filtrowanie danych,
  • substytucja zmiennych w czasie wykonania kwerendy,
  • wartość NULL i jej obsługa w bazie,
  • eliminacja powtarzających się wierszy – klauzula DISTINCT.
 4. Rozszerzona selekcja danych:
  • operatory logiczne łączenia i negacji warunków,
  • operatory porównań (>, >=, =, <, <=, <>, !=),
  • operator zakresu (BETWEEN),
  • operator przynależności (IN),
  • operator wzorca (LIKE).
 5. Funkcje skalarne
  • operacje związane z datami i czasem,
  • operacje na typach znakowych,
  • funkcje numeryczne,
  • funkcje warunkowe, operatory logiczne (CASE, DECODE, COALESCE, NVL, NVL2),
  • niejawna konwersja typów,
  • funkcje związane z konwersją typów: TO_CHAR, TO_DATE, TO_NUMBER,
  • użycie funkcji we wszystkich miejscach kwerendy
 6. Agregacja danych
  • funkcje grupujące,
  • filtrowanie wierszy po agregacji.
 7. Operacje na zbiorach
  • operatory UNION, UNION ALL, MINUS, INTERSECT,
  • kontrola kolejności wierszy zwróconych przez operacje na zbiorach.
 8. Łączenie zbiorów danych:
  • dostępne kryteria złączeń, złączenia typu equijoin, theta-join, złączenia naturalne
  • składnia Oracle i ANSI SQL
  • złączenia krzyżowe,
  • złączenia zewnętrzne,
  • złączenia typu selfjoin,
  • złączenia typu antijoin.
 9. Kwerendy zagnieżdżone (podzapytania)
  • zakres stosowania podzapytań,
  • podzapytania skalarne,
  • podzapytania wielowierszowe,
  • podzapytania skorelowane i nieskorelowane.
 10. Komendy DML (Data Manipulation Language) i transakcje
  • wstawianie wierszy,
  • usuwanie danych z bazy,
  • zmiana danych w bazie,
  • zakres działania ograniczeń podczas wykonywania operacji DML
 11. Zarządzanie transakcjami
  • zatwierdzanie, wycofywanie transakcji, punkty zapisu,
  • blokady przy współbieżnym wykonywaniu operacji,
  • zakleszczenia.
 12. Komendy DDL (Data Definition Language)
  • tworzenie, usuwanie i modyfikacja tabel, typy kolumn,
  • ograniczenia, klucze główne i obce,
  • tworzenie widoków prostych i złożonych,
  • schematy w bazie danych,
  • inne obiekty bazodanowe: indeksy, synonimy (publiczne i prywatne), sekwencje.
 13. Projektowanie baz danych
  • podstawowe informacje o normalizacji,
  • normalizacja a efektywność,
  • dobieranie odpowiednich typów danych
  • dobre praktyki tworzenia i nazewnictwa obiektów

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Uczestnicy kursu nie muszą mieć wcześniejszej specjalistycznej wiedzy z zakresu baz danych, chociaż z pewnością nauka przyjdzie łatwiej osobom, które już pracowały z danymi, np. w arkuszach kalkulacyjnych. Oczekujemy sprawnej obsługi komputera w podstawowym zakresie i zaangażowania, gdyż podczas zajęć kursanci rozwiązują zadania i uruchamiają liczne przykłady.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zapisz się

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Warszawa:
Zdalnie:

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.