Oracle Database SQLORACLE-SQL-I

Dostępne na zamówienie dla grup.

Terminy dzienne Terminy weekendowe (zaoczne)

Warszawa

18 grudnia - 21 grudnia 2023 16 grudnia - 28 stycznia 2024

Warszawa

14 marca 2024 - 5 kwietnia 2024 16 marca 2024 - 7 kwietnia 2024

Zdalnie

18 grudnia - 21 grudnia 2023 16 grudnia - 28 stycznia 2024

Zdalnie

14 marca 2024 - 5 kwietnia 2024 16 marca 2024 - 7 kwietnia 2024
Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 5 osób.

4,8/5 (100)
Stars
dla firm - netto
dla osób prywatnych - brutto (pokrywamy VAT)
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 1990 PLN

możliwość rozłożenia na 3 raty

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Kategorie: Bazy danych, SQL, Oracle

Kurs obejmuje wszystkie umiejętności potrzebne do używania Oracle Database w pracy zawodowej. Usystematyzowana wiedza z zakresu SQL-a może być atutem dla analityków biznesowych, autorów raportów, twórców aplikacji w środowiskach RAD (Oracle Forms, Oracle Fusion, a nawet , Microsoft Access), programistów i architektów aplikacji korporacyjnych.

Program czterech dni intensywnego kursu obejmuje między innymi pełen zakres wymagań do egzaminu 1Z0-071 Oracle Database SQL po zdaniu którego można uzyskać certyfikat Oracle Database SQL Certified Associate.

To szkolenie obejmuje pracę na poziomie użytkownika. Nie koncentruje się na aspektach wydajnościowych ani implementacji.

A jeśli chcesz pójść o krok dalej i zostać programistą baz danych Oracle?

Czas trwania

4 dni

Program

 1. Wprowadzenie do baz danych:
  • podstawowe pojęcia związane z bazami danych,
  • relacyjny model danych,
  • transakcyjne bazy danych.
 2. Kilka słów o Oracle:
  • architektura DBMS,
  • wersje i licencje,
  • dostępne narzędzia,
  • konfiguracja środowiska do pracy.
 3. Tworzenie prostych zapytań SQL:
  • wyświetlanie danych pobranych z bazy,
  • sortowanie i ograniczanie liczby zwróconych wierszy,
  • używanie alternatywnych nazw kolumn – aliasy,
  • podstawowe operacje matematyczne i łączenie ciągów znaków,
  • Filtrowanie danych,
  • substytucja zmiennych w czasie wykonania kwerendy,
  • wartość NULL i jej obsługa w bazie,
  • eliminacja powtarzających się wierszy – klauzula DISTINCT.
 4. Rozszerzona selekcja danych:
  • operatory logiczne łączenia i negacji warunków,
  • operatory porównań (>, >=, =, <, <=, <>, !=),
  • operator zakresu (BETWEEN),
  • operator przynależności (IN),
  • operator wzorca (LIKE).
 5. Funkcje skalarne
  • operacje związane z datami i czasem,
  • operacje na typach znakowych,
  • funkcje numeryczne,
  • funkcje warunkowe, operatory logiczne (CASE, DECODE, COALESCE, NVL, NVL2),
  • niejawna konwersja typów,
  • funkcje związane z konwersją typów: TO_CHAR, TO_DATE, TO_NUMBER,
  • użycie funkcji we wszystkich miejscach kwerendy
 6. Agregacja danych
  • funkcje grupujące,
  • filtrowanie wierszy po agregacji.
 7. Operacje na zbiorach
  • operatory UNION, UNION ALL, MINUS, INTERSECT,
  • kontrola kolejności wierszy zwróconych przez operacje na zbiorach.
 8. Łączenie zbiorów danych:
  • dostępne kryteria złączeń, złączenia typu equijoin, theta-join, złączenia naturalne
  • składnia Oracle i ANSI SQL
  • złączenia krzyżowe,
  • złączenia zewnętrzne,
  • złączenia typu selfjoin,
  • złączenia typu antijoin.
 9. Kwerendy zagnieżdżone (podzapytania)
  • zakres stosowania podzapytań,
  • podzapytania skalarne,
  • podzapytania wielowierszowe,
  • podzapytania skorelowane i nieskorelowane.
 10. Komendy DML (Data Manipulation Language) i transakcje
  • wstawianie wierszy,
  • usuwanie danych z bazy,
  • zmiana danych w bazie,
  • zakres działania ograniczeń podczas wykonywania operacji DML
 11. Zarządzanie transakcjami
  • zatwierdzanie, wycofywanie transakcji, punkty zapisu,
  • blokady przy współbieżnym wykonywaniu operacji,
  • zakleszczenia,
  • zasada działania przestrzeni UNDO i operacje FLASHBACK.
 12. Komendy DDL (Data Definition Language)
  • tworzenie, usuwanie i modyfikacja tabel, typy kolumn,
  • ograniczenia, klucze główne i obce,
  • tworzenie widoków prostych i złożonych,
  • schematy w bazie danych,
  • inne obiekty bazodanowe: indeksy, synonimy (publiczne i prywatne), sekwencje.
 13. Projektowanie baz danych
  • podstawowe informacje o normalizacji,
  • normalizacja a efektywność,
  • dobieranie odpowiednich typów danych
  • dobre praktyki tworzenia i nazewnictwa obiektów

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Uczestnicy kursu nie muszą mieć wcześniejszej specjalistycznej wiedzy, natomiast nie powinni mieć problemów z podstawową obsługą komputera. Korzystna, choć niekonieczna, może być dobra znajomość Excela lub pobieżna umiejętność programowania.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zapisz się

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Warszawa:
Zdalnie:

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.