Szkolenie: Zaawansowana administracja MongoDBMongoDB 201

Dostępne na zamówienie dla grup.

Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 4 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 2490 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Kategoria: Bazy danych, SQL

Szkolenie obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z administracją serwera bazy danych MongoDB. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie posiadał wiedzę konieczną do wdrożenia i obsługi w środowisku On-Premise ale także z wykorzystaniem rozwiązania chmurowego Atlas MongoDB. Pokażemy konfigurację rozwiązań wysokiej dostępności (High Availability – Mongo Replicaset) . Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej a każdy moduł zawiera liczne ćwiczenia prkatyczne.

Czas trwania

2 dni

Program

 1. Obsługa transakcji
 2. Narzędzie Mongosh – MongoDB shell – administracja serwerem
 3. Narzędzia GUI, klienci, monitoring, wspomaganie pracy
  • Mongotop
  • Mongostat
  • MongoDB Atlas
  • Compass
  • Percona Cacti
  • Nagios
  • Prometheus
  • Keepalive script
 4. Konfiguracja replikacji Master-Slave – rozwiązanie HA -Replicaset
  • pojęcie replikacji synchronicznej i asynchronicznej
  • pojęcie quorum
  • instalacja dodatkowych serwerów Mong#* (role: Primary, Secondary, Arbiter)
  • komenda rs.initiate() – zestawienie replikacji do nowego slave’a
  • komenda rs.status(), rs.conf(), rs.printReplicationInfo() – sprawdzenie statusu
   replikacji
  • dodawanie, odejmowanie nodów z replicaset: rs.add(), rs.remove()
  • wykonanie procedury Automatic Failover
   • selekcja nowego primary
   • parametr electionTimeoutMillis
   • members[n].priority
  • skalowalność
   • odciążenie ruchu na masterze
   • odczyty ze slave’ów
 5. Konfiguracja klastra
  • przygotowanie środowiska:
   • routers (mongos)
   • config servers
   • replica sets,
  • elementy konfiguracji:
   • rs.initiate()
   • configsvr
   • replSet
   • bind_ip
   • dbath
   • shardsvr
   • configdb
   • sh.addShard()
   • sh.shardCollection()
  • klucze shard
   • hashed
   • ranged
  • data resharding
  • test mechanizmu failover
  • dodawanie i usuwanie nodów z klastra
  • cluster data balancer
 6. Wykonywanie backupu i przywracania danych – pliki danych i pliki logów
  • mongodump/mongorestore
  • mongoimport/mongoexport
  • lvm backup with db.fsyncLock()
  • backup binarny

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Szkolenie przeznaczone jest dla Administratorów baz danych chcących poszerzyć swoją wiedzę o zaawansowane zagadnienia.

Dla osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę o administracji MongoDB oraz znajomość systemu operacyjnego Linux.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Obecnie brak terminów

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.