Programista C# i .NET (XL)K-C#-XL

Obecnie brak terminów otwartych. Dostępne na zamówienie dla grup.

Edycja dzienna (bloki 3- lub 2-dniowe, średnio co 2 tyg.) Edycja weekendowa (zaoczna)

Warszawa

18 grudnia - 28 maja 2024 zostało 9 miejsc 23 marca 2024 - 25 sierpnia 2024

Warszawa

14 lutego 2024 - 28 maja 2024

Warszawa

20 marca 2024 - 26 czerwca 2024

Zdalnie

18 grudnia - 28 maja 2024 zostało 9 miejsc 23 marca 2024 - 25 sierpnia 2024

Zdalnie

14 lutego 2024 - 28 maja 2024

Zdalnie

20 marca 2024 - 26 czerwca 2024

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Kursy dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 7 osób.

dla firm - netto
dla osób prywatnych - brutto (pokrywamy VAT)
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena kursu: 8990 PLN

lub 1798 PLN miesięcznie (5 rat)

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Kategoria: C# i .NET

Nasz kompleksowy kurs “Programista C# i .NET” skierowany jest do osób rozpoczynających naukę programowania. Język C# to nowoczesny, obiektowy język programowania umożliwiający tworzenie
szerokiej gamy aplikacji, począwszy od tak zwanych programów klienckich
Windows (aplikacji uruchamianych w środowisku Windows), poprzez aplikacje
internetowe (uruchamiane poprzez przeglądarkę internetową), a nawet aplikacje
mobilne (np. na komórki i tablety) oraz gry.

Dla osób, które na co dzień
mają do czynienia z przetwarzaniem dużej ilości danych, technologia .NET w
połączeniu z językiem C# pozwalają na wygodną i prostą integrację z pakietem
Microsoft Office (Excel, Access, Word), a także z bazą danych (Microsoft SQL
Server). Zaawansowana znajomość technologii .NET pozwala budować
bezpieczne, szybkie i złożone aplikacje biznesowe o nieograniczonych
możliwościach, na co dowodem jest fakt, że wiele systemów bankowych jest
opartych właśnie na technologii .NET.

Niniejszy kurs stanowi solidne wprowadzenie w świat programowania w języku C#
dla osób nie mających jeszcze doświadczenia w programowaniu. Zajęcia
są relatywnie długie. Niemniej jednak zapewniamy, że w wypadku osób nowych w
świecie programowania, faktyczne i efektywne nauczenie się programowania jest
procesem wymagającym czasu.W trakcie naszego kursu, uczestnicy tworzą kompletną aplikację typu CRUD (Create, Read, Update,
Delete) z wykorzystaniem biblioteki Windows Forms, Web Forms oraz bazy danych.

Osoby, które kończą pierwszą cześć szkolenia „Programista C# i .NET” nie tylko potrafią tworzyć użyteczne aplikacje okienkowe i webowe ale jednocześnie dostrzegają ogrom możliwości technologicznych środowiska .NET Framework. Ukończenie części pierwszej to nie koniec a dopiero początek do zaawansowanego świata tworzenia nowoczesnych systemów informatycznych, co jest przedmiotem szkolenia: Programista C# i .NET II.

Druga cześć kursu „Programista C# i .NET” jest kontynuacją nauki technologii opartej o środowisko .NET. Osoby, które kończą pierwszą cześć szkolenia „Programista C# i .NET” nie tylko potrafią tworzyć użyteczne aplikacje okienkowe i webowe, ale jednocześnie dostrzegają ogrom możliwości technologicznych środowiska .NET Framework. Ukończenie części pierwszej to nie koniec a dopiero początek do nowego, bardziej zaawansowanego świata tworzenia nowoczesnych systemów informatycznych, co jest przedmiotem niniejszego szkolenia: Programista C# i .NET II.

To NIE jest zaawansowane szkolenie dla programistów z dużym doświadczeniem. To szkolenie dla osób, które znają podstawy technologii. NET i języka C#, które są omawiane na pierwszej części kursu. Szkolenie obejmuje bardziej rozbudowane technologie na podstawowym poziomie trudności.

Czas trwania

160 + 80h

Program

 1. Wprowadzenie do programowania
  • Wstęp do środowiska uruchomieniowego .NET
  • Zapoznanie ze środowiskiem programistycznym Visual Studio
  • Tworzenie solucji i nowych projektów
  • Język C#. Zmienne, stałe, typy wartości, konwersje
  • Typy wyliczeniowe (enum)
  • Komunikacja z użytkownikiem, obsługa standardowego wejścia i wyjścia
 2. Podstawowe techniki programistyczne
  • Instrukcje warunkowe
  • Pętle
  • Tablice i listy
  • Funkcje
  • Klasy i obiekty
 3. Programowanie obiektowe
  • Konstruktory klas
  • Właściwości klas
  • Metody klas
  • Modyfikatory dostępu
  • Interfejsy
  • Dziedziczenie
  • Części statyczne
 4. Wprowadzenie do Windows Forms
  • Kontrolki Windows Forms
  • Obsługa zdarzeń
  • Debugowanie aplikacji
 5. Odczyt i zapis plików
  • Obsługa plików
  • Obsługa wyjątków
  • Stworzenie praktycznego programu rozwiązującego zadany problem
 6. Strukturalny oraz deklaratywny język zapytań
  • Zarządzanie bazą danych w Microsoft SQL Server
  • Zapytania w języku SQL – Select, Insert, Update, Delete
  • Biblioteka do komunikacji z bazą danych
  • Komunikacja programu z bazą
  • Implementacja aplikacji typu CRUD (Create, Read, Update, Delete) w “Windows Forms” korzystającej z bazy danych Microsoft SQL Server
 7. .NET Framework
  • Tworzenie aplikacji ASP.NET
   • Wejście w platformę .NET
   • Kontrolki ASP.NET
   • Zasada działania ASP.NET
  • Standardowe kontrolki ASP.NET
   • Kontrolki informacyjne
   • Kontrolki przyjmujące dane wejściowe
   • Kontrolki wysyłające dane do formularzy WWW
   • Kontrolki wyświetlające obrazy
   • Kontrolki walidacyjne
   • Kontrolki komunikujące się z serwerem
  • Projektowanie aplikacji przy użyciu stron wzorcowych (Master page) i szablonów (Template)
 8. Graficzny element sterujący
  • Kontrolki źródła danych: GridView, ListView
   • Wyświetlanie danych, sortowanie, stronicowanie, edytowanie
   • Bindowanie (łącznie) danych ze źródłem
   • Obsługa zdarzeń
  • Kontrolki ObjectDataSource
  • Kontrolki nawigacyjne
  • Tworzenie mapy witryny WWW
 9. Zaawansowane zagadnienia
  • Technologia Ajax w ASP.NET
  • Serializacja danych JSON
  • Wdrożenie szablonu aplikacji
  • Komunikacja aplikacji z serwerem
  • Wstęp do mapowania obiektowo-relacyjnego
 10. Aplikacja typu CRUD
  • Implementacja aplikacji serwerowej typu CRUD w ASP.NET
 11. Aplikacje desktopowe typu WinUI
  • Wprowadzenie do języka XAML
  • Tworzenie struktury aplikacji
  • Wprowadzenie do wzorca MVVM w aplikacjach desktopowych
  • Tworzenie modeli typu Widok-Model (ang. ViewModel)
  • Wprowadzenie do automatycznego wiązania danych (ang. DataBinding)
 12. Aplikacje desktopowe typu WPF
  • Wprowadzenie do aplikacji WPF
  • Zastosowanie popularnych kontrolek WPF
  • Wprowadzenie do delegatów i wiązania danych (ang. DataBinding)
  • Implementacja praktycznej aplikacji opartej o model architektoniczny MVVM
 13. Wstęp do aplikacji w technologii Core i ASP.NET Core
  • Omówienie zalet technologii Core
  • Tworzenie projektów używając poleceń CLI (ang. CLI commands)
  • Tworzenie i publikowanie aplikacji i bibliotek
 14. Omówienie sposobów tworzenia oprogramowania opartego o aktualne wzorce projektowe i architektoniczne
  • Wzorzec architektoniczy MVC (ang. Model-View-Controller)
  • Wzorzec architektoniczy MVVM (ang. Model-View-ViewModel)
  • Wielowarstwowa architektura “Cebulowa” (ang. Onion Architecture)
  • Projektowanie zorientowane na dziedzinę (ang. Domain Driven Design)
  • Wzorzec wstrzykiwanie zależności (ang. Dependency Injection, DI)
  • Paradygmat odwrócenia sterowania (ang. Inversion of Control, IoC)
 15. Przygotowanie rdzenia aplikacji (Core)
  • Tworzenie zależności pomiędzy projektami
  • Tworzenie modeli domenowych
  • Tworzenie repozytorium danych
  • Implementacja obiektów transportowych DTO (ang. data transfer object)
  • Implementacja serwisów i kontrolerów
 16. Tworzenie RESTful API
  • Wstęp do protokołu HTTP
  • Obsługa żądań typu Get, Post, Put, Delete
  • Testowanie żądań przy zastosowaniu klientów HTTP
 17. Aspekty mapowania obiektowo-relacyjnego
  • Podejście kod pierwszy, potem baza (ang. Code First)
  • Implementacja Entity Framework
  • Tworzenie relacji pomiędzy obiektami
  • Zapytania w języku LINQ
 18. Projektowanie praktycznej aplikacji internetowej .NET Core
  • Przygotowanie estetycznego interfejsu aplikacji
  • Komunikacja klient-serwer
  • Wdrożenie mechanizmu autentykacji i autoryzacji użytkowników
  • Zabezpieczenie bazy danych (szyfrowanie i hashowanie)
  • Konfiguracja aplikacji z zastosowaniem plików konfiguracyjnych
 19. Nowe aspekty programowania obiektowego
  • Interfejsy
  • Typy generyczne
  • Wstęp do programowania wielowątkowego
  • Tworzenie metod rozszerzających (ang. extension methods)
 20. Programowanie aplikacji na urządzenia mobilne w .Net Core
  • Wstęp do progresywnych aplikacji Internetowych (ang. Progressive Web App, PWA)
  • Wprowadzenie do technologii Blazor
  • Implementacja praktycznej aplikacji typu CRUD z możliwością uruchomienia na telefonach komórkowych, tabletach, komputerach stacjonarnych i telewizorach

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Brak szczegółowych wymagań wobec uczestników szkolenia.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zapisz się na ten kurs

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Warszawa:
 • 18.12 (D)TooltipTriangle
 • 14.02 (D)TooltipTriangle
 • 20.03 (D)TooltipTriangle
 • 23.03 (Z)TooltipTriangle
Zdalnie:
 • 18.12 (D)TooltipTriangle
 • 14.02 (D)TooltipTriangle
 • 20.03 (D)TooltipTriangle
 • 23.03 (Z)TooltipTriangle

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.