Szkolenie: Zaawansowany KubernetesKUBERNETES-ADV

Dostępne na zamówienie dla grup.

Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 5 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 4990 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Kategorie: Linux (wszystkie), DevOps. CI/CD, Ansible, Docker i Kubernetes, cloud

Kubernetes jest coraz bardziej popularną, otwartą platformą pozwalającą na automatyzację procesu wdrożenia oraz na zarządzanie konfiguracją złożonych aplikacji zbudowanych w oparciu o kontenery. Oryginalnie stworzony przez Google, obecnie jako niezależny projekt open source, jest otwarty także w sensie technicznym i nie wymusza używania żadnych konkretnych komponentów. W praktyce jednak najczęściej używany jest w połączeniu Dockerem.

Największe zalety używania Kubernetesa dostrzeżemy w przypadku dużych systemów działających w środowiskach rozproszonych, gdzie wymagana jest skalowalność i ciągła wysoka dostępność.

Podczas szkolenia, uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób przygotowuje i wdraża się skonteneryzowane aplikacje na klastrze Kubernetes, w chmurze, w środowiskach lokalnych, czy nawet na jednej stacji. Po ukończeniu szkolenia będą potrafili m.in.: zarządzać zasobami klastra (pamięć, czas procesu), skonfigurować deployment u różnych dostawców oraz realizować bardziej zaawansowane scenariusze konfiguracji Kubernetesa.

Czas trwania

4 dni

Program

 1. Wprowadzenie
  • Problemy konteneryzacji w większych wdrożeniach (skalowalność, ciągła dostępność itp.) i potrzeba wprowadzenia dodatkowej warstwy zarządzającej
  • Do czego służy Kubernetes? Czym Kubernetes jest, a czym nie jest?
  • Wersje i zależności z innymi narzędziami / systemami
 2. Elementy składowe i ich rola
  • Warstwa sterowania i jej składniki (etcd, kube-apiserver, kube-scheduler, …)
  • Węzły i ich składniki (kubelet, kube-proxy, …)
  • Pod
  • Dodatki
 3. Podstawowa praca z Kubernetesem
  • Instalacja i konfiguracja
  • Tworzenie klastra
  • Konfiguracja artefaktów Kubernetesa
  • Wdrażanie aplikacji
  • Zarządzanie wdrożoną aplikacją
 4. Szczegóły konfiguracji wybranych aspektów
  • Konfiguracja sieci i DNS
  • Składowanie danych: usługi bezstanowe, stanowe, konfiguracja storage
  • Kwestie bezpieczeństwa: użytkownicy i uwierzytelnienie, ochrona samego Kubernetesa, przechowywanie danych wrażliwych aplikacji
  • Konfiguracje proxy
 5. Scenariusze zaawansowane
  • Balansowanie obciążenia, w tym z wykorzystaniem zewnętrznych load balancerów
  • Przykłady rozwiązań georedundacji (Running in multiple zones)
  • Zapewnianie ciągłego dostępu (HA)
 6. Przykłady deploymentu z CNI od różnych dostawców
  • AZURE
  • Calico
  • Contrail
  • Flannel
  • GCE
  • Nuage Network VCS

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Szkolenie przeznaczone jest dla devopsów, administratorów, ew. programistów chcących rozszerzyć swoją wiedzę o zaawansowane możliwości zarządzania aplikacjami w kontenerach, jakie daje narzędzie Kubernetes. Szkolenie szybko przechodzi przez podstawy i większość czasu poświęca elementom i scenariuszom zaawansowanym, dlatego zapraszamy zarówno osoby nie znające jeszcze tego narzędzia, jak i znające je już na poziomie podstawowym – każdy nauczy się czegoś nowego.

Od osób zapisujących się na to szkolenie wymagane jest sprawne posługiwanie się wierszem poleceń oraz narzędziami typu ssh czy vim w Linuxie, podstawowa znajomość budowy systemu Linux oraz narzędzia Docker. Polecamy w tym miejscu nasz kurs Administrator Linuxa oraz szkolenie Docker, ale nie wymagamy wcześniejszego uczestnictwa w nich.
Własne doświadczenie we wdrożeniach i zarządzaniu aplikacjami pozwoli spojrzeć na treść szkolenia z właściwej, praktycznej perspektywy.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Obecnie brak terminów

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.