AngularJS 1.XANGULARJS-1

Dostępne na zamówienie dla grup.

Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 5 osób.

4,2/5 (31)
Stars
dla firm - netto
dla osób prywatnych - brutto (pokrywamy VAT)
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 2790 PLN

możliwość rozłożenia na 3 raty

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Kategorie: PHP, WWW, HTML/CSS, CMS, front-end, Javascript, programowanie front-end, frameworki JS

Olbrzymi sukces AngularJS w ciągu ostatnich lat wynika pewnie stąd, że ten framework perfekcyjnie wpisuje się w potrzeby współczesnych aplikacji webowych. W większości z nich wyróżnić można dwa odrębne moduły:

 • frontend napisany w JavaScripcie, z użyciem technik HTML5 i komunikujący się z backendem przez serwisy typu REST,
 • backend służący jedynie jako źródło danych do frontendu, często składający się jedynie z serwisu CRUD i warstwy uwierzytelniająco-autoryzującej.

Szkolenie Aplikacje webowe z frameworkiem AngularJS koncentruje się na pierwszym punkcie: efektywnej aplikacji działającej po stronie przeglądarki, napisanej w JavaScripcie.

Podobnie jak inne przełomowe frameworki i biblioteki (takie jak Ruby on Rails lub javascriptowe JQuery), tak i AngularJS wprowadza własną filozofię pisania programów. Nauka angulara to nie tylko poznanie dyrektyw i serwisów składających się na tę bibliotekę. Przede wszystkim niezbędne jest poznanie idei stojącej za Angularem, idiomów i dobrych praktyk używanych w angularowych aplikacjach – a także pułapek, które czyhają na programistów nieświadomych angularowej specyfiki.

Jako wadę AngularJS wskazuje się często fakt, że podczas gdy proste przypadki użycia są bardzo proste (deklaratywna składnia i mechanizm dyrektyw pozwalają na tworzenie całkiem zaawansowanych aplikacji bez użycia choćby jednej linijki JavaScriptu) to wraz ze wzrostem skomplikowania programu szybko rosną wymagania stawiane przez Angulara programiście. Dlatego podczas szkolenia szczególnie dużo uwagi poświęcamy właśnie złożonym, zaawansowanym mechanizmom Angulara – a także wyjaśnieniu motywacji stojących za niektórymi, pozornie dziwnymi decyzjami projektantów biblioteki. Dzięki temu uczestnicy szkolenia mają okazję nie tylko nabyć praktycznych umiejętności dotyczących jednej biblioteki, ale i ogólnej wiedzy o javascriptowych aplikacjach klienckich.

Niniejsze szkolenie realizowane jest przy użyciu AngularJS w wersji 1.X.
Jeśli szukasz szkolenia z zakresu Angular 2 zobacz nasze szkolenie Angular 2.0.

Czas trwania

3 dni

Program

 1. AngularJS – architektura aplikacji
  • Wzorce, antywzorce i kontrowersje: MVC, MVVM, MVP;
  • Składniki aplikacji: model, kontroler, zasięg (scope), widok, dyrektywa;
  • dwukierunkowe wiązanie danych
  • podstawowe dyrektywy (w tym ngApp, ngRepeat, ngSwitch, ngView, ngClass, ngInclude, ngShow, ngHide, ngClick…)
  • wstrzykiwanie zależności na podstawie nazwy i metadanych
 2. Trudniejszy front-end
  • Organizacja logiki aplikacji z użyciem obietnic (promise, serwis $q) i komunikatów; propagacja wydarzeń
  • szczegóły dwukierunkowego wiązania danych – cykl digest, wyrażenia watch i ich język, filtry (w tym tworzenie własnych filtrów) – $watch, $digest, $apply
  • warstwa widoku w postaci grafiki wektorowej i rastrowej
  • serwis $animate, zagadnienie tożsamości elementu i powiązania konkretnego elementu z danymi
 3. Złożony interfejs użytkownika
  • Zarządzanie stanem i URL-ami; serwisy $router i $location
  • praktyczne użycie routingu i zewnętrznych szablonów
  • History API i użycie fragmentów
  • Formularze: FormController, walidacja, komunikaty, śledzenie modyfikacji
 4. Komunikacja z serwerem
  • wzorce projektowe związane z współpracą z serwerem;
  • kwestie architektoniczne: serwisy powiązane z front-endem ściśle i luźno;
  • serwisy $http i $resource
  • typowe techniki używane w związku z komunikacją z serwerem
 5. Organizacja kodu
  • Podział na moduły, konfiguracja injectora
  • Testowanie jednostkowe z użyciem narządzi Karma i Jasmine
  • szczegóły działania serwisów $injector i $provide – niewygodna prawda o rejestracjach typu value, provider, value, factory i service;
  • inicjalizacja aplikacji
  • własne dyrektywy – cykl życia dyrektywy, transkluzja, zasięgi zwykłe i izolowane

Dla grup zamkniętych, na indywidualne zamówienie, istnieje też możliwość wydłużenia szkolenia do 4, a nawet 5 dni. Nasi trenerzy realizowali również takie wydłużone szkolenia, zgodnie twierdząc, że jest co pokazywać i że naprawdę warto. Zatem, w wypadku chęci i posiadania budżetu – zachęcamy do przemyślenia tej możliwości, i serdecznie zapraszamy!

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English - for more information see here.

Przeznaczenie i wymagania

Plan szkolenia zakłada, że uczestnicy sprawnie posługują się HTML-em oraz znają dobrze przynajmniej jeden język programowania używany po stronie serwera (np. PHP, Java, Ruby, Python – łącznie ze znajomością co najmniej podstaw programowania obiektowego). Powinni też mieć przynajmniej powierzchowną znajomość Javascriptu i JQuery.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Obecnie brak terminów

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.