Analiza statystyczna w RR-INTRO-LONG

Obecnie brak terminów otwartych

Warszawa
 • 16.12
Z - zaoczny
Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 6 osób.

4,8/5 (76)
Stars
cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 1990 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

Kategorie: Analiza danych i statystyka, R

Dla wszystkich kursantów, którzy chcą poznać tajniki analizy danych w najszybciej zyskującym popularność programie statystycznym przygotowaliśmy to kompleksowe szkolenie.
Wiedzę o programie R uzyskaną na początku szkolenia kursanci będą mogli od razu wykorzystać podczas nauki podstaw statystyki. Drugiego dnia skupiamy się na regresji liniowej – jednej z podstawowych metod analizy stosowanej w małych i dużych firmach. Trzeciego dnia poszerzamy znajomość R i uczymy się wykorzystywać jego możliwości do prezentowania wyników w formie czytelnych wykresów.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, gdzie teoria przeplata się z praktyką umożliwiając natychmiastowe przećwiczenie nowo poznanych narzędzi na życiowych, praktycznych przykładach.

Szkolenie jest dość intensywne i skupia się na warsztacie analityka – poznaniu środowiska R i wykorzystaniu go do przeprowadzenia przerabianych przykładów. Nie uczymy tutaj samych idei/fundamentów analizy danych od podstaw. Osobom, które dopiero zaczynają przygotowanie do pracy analityka, sugerujemy nasz dłuższy kurs Analiza danych w R.

Czas trwania

3 dni

Program

 • Krótkie wprowadzenie do R
  • wpisywanie poleceń
  • zapisywanie analiz
  • przygotowywanie i odczyt plików z danymi
 • Prezentacja danych (statystyki opisowe)
  • zmienne jakościowe
  • zmienne ilościowe
  • prezentacja danych z podziałem na grupy
 • Przedziały ufności
  • idea przedziału ufności
  • wyznaczanie przedziału ufności dla średniej
  • wyznaczanie przedziału ufności dla odsetka
  • interpretacja przedziału ufności
 • Analiza zależności pomiędzy zmiennymi: dwie zmienne ilościowe
  • współczynnik korelacji Pearsona i Spearmana
 • Analiza zależności pomiędzy zmiennymi: dwie zmienne jakościowe
  • test chi-kwadrat
  • założenia testu i postępowanie w przypadku ich niespełnienia
  • dygresja: analiza odsetków
 • Analiza zależności pomiędzy zmiennymi: zmienna jakościowa i ilościowa
  • test t-Studenta dla dwóch prób
  • założenia testu i postępowanie w przypadku ich niespełnienia
  • ANOVA
  • założenia ANOVA i postępowanie w przypadku ich niespełnienia
  • testy post-hoc
 • Prosty przykład regresji liniowej
 • Interpretacja wyników
  • parametry modelu i ich istotność
  • ocena jakości modelu
  • współczynnik determinacji (R²) – jego wady i zalety
 • Jakościowe zmienne objaśniające
  • włączanie do modelu zmiennych jakościowych (tj. niebędących liczbami, jak płeć lub wykształcenie)
  • interpretacja parametrów modelu ze zmiennymi jakościowymi
 • Prognozowanie
  • regresja liniowa jako narzędzie do prognozowania zjawisk przyszłych bądź hipotetycznych
  • dokładność prognoz
 • Różnice pomiędzy analizą jedno- i wielowymiarową
 • Wybór zmiennych do modelu
  • metody krokowe
  • AIC (Akaike Information Criterion)
 • Założenia modelu regresji liniowej
  • formalne sprawdzanie założeń – testy statystyczne
  • czy można nie sprawdzać założeń
  • wykresy diagnostyczne
  • co zrobić, gdy założenia nie są spełnione
 • Identyfikacja obserwacji wpływających na wyniki w regresji liniowej
  • obserwacje odstające
  • odległość Cooka
  • czy usuwać obserwacje odstające i mocno wpływające na wyniki
 • Powtórzenie podstaw R
  • przypomnienie poleceń
  • zapisywanie wykresów do plików .jpg, .png, .pdf, .tiff i innych
  • kopiowanie wykresów do edytorów tekstu typu MS Word
  • przygotowywanie i odczyt plików z danymi
 • Wykres kołowy
 • Wykres słupkowy
  • wykres z podziałem na grupy
 • Wykres punktowy
 • Wykres liniowy
  • kilka linii na jednym wykresie
 • Histogram
  • wybór liczby przedziałów
  • gęstość rozkładu normalnego na histogramie
 • Wykres ramka-wąsy
  • definiowanie obserwacji odstających
  • wykres z podziałem na grupy
 • Dostosowywanie wykresu do własnych preferencji
  • kolory, czcionki, osie, obramowania
  • rozmiary wykresu
 • Dodawanie elementów do już istniejących wykresów
  • legenda
  • dodatkowe linie i opisy

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Znajomość statystyki ani R nie jest konieczna do uczestnictwa w szkoleniu.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zapisz się

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Warszawa:

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „ALX” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.