Programista Python K-PYTHON

 • kolekcje
 • Django
 • Pandas
 • analiza danych
 • ML
Edycja dzienna (bloki 3- lub 4-dniowe, średnio co 2 tyg.) Edycja weekendowa (zaoczna) (sob-niedz., średnio co 2 tygodnie)

Warszawa

12 października 2023 (wieczorowy, wtorki, czwartki) 7 października 2023 gwarantowany, 7 miejsc

Warszawa

26 października 2023 gwarantowany, 4 miejsca 16 grudnia 2023

Zdalnie

12 października 2023 (wieczorowy, wtorki, czwartki) 7 października 2023 gwarantowany, 7 miejsc

Zdalnie

26 października 2023 gwarantowany, 7 miejsc 16 grudnia 2023

Katowice

2 grudnia 2023

Poznań

2 grudnia 2023

Online (English)

18 listopada 2023 (Sat-Sun, on average every 2 weeks)

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Kursy dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 7 osób.

4,7/5 (1308)
Stars
Pakiet Standard:

dla tych, którzy chcą wejść do świata IT, porządnie nauczyć się programowania i wykorzystać to w małych projektach

4790 PLN

lub 958 PLN miesięcznie (5 rat)

80 godzin zajęć na żywo
+40h pracy samodzielnej

Pakiet XL:

dla tych, którzy chcą osiągnąć poziom junior developera web lub data science

8990 PLN

lub 1798 PLN miesięcznie (5 rat)

160 + 80 godzin

stanowisko komputerowe w cenie
poczęstunek w cenie
first minute (30+ dni do startu) - 3%

Wersja podstawowa


1. Wprowadzenie do programowania

 • Podstawy działania komputera
 • Systemy operacyjne, programy, frameworki i biblioteki
 • Przegląd języków programowania

2. Wstęp do języka Python

 • Geneza i historia Pythona
 • Zastosowania i możliwości
 • Python 2.x vs. Python 3.x

3. Instalacja i konfiguracja środowiska

 • Interpreter języka Python
 • Wirtualne środowisko (venv)
 • Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) (edytor `PyCharm`)

4. Podstawy składni języka Python

 • Interakcja z użytkownikiem
 • Zmienne i podstawowe typy danych
 • Struktury danych
 • Instrukcja warunkowa
 • Pętle
 • Wyrażenia “comprehension”

5. Programowanie proceduralne

 • Podstawy definiowania funkcji
 • Przekazywania argumentów
 • Dokumentacja i adnotacje

6. Programowanie obiektowe

 • Podstawy definiowania klas
 • Metody specjalne
 • Metody statyczne i klasowe
 • Dziedziczenie

7. Obsługa wyjątków

 • Rzucanie i przechwytywanie wyjątków
 • Definiowanie własnych wyjątków

8. Organizacja kodu

 • Moduły i pakiety
 • Struktura projektu

9. Biblioteka standardowa języka Python

 • wyrażenia regularne (moduł `re`)
 • obsługa parametrów linii poleceń (moduł `argparse`)
 • obsługa daty i czasu (moduł `datetime`)
 • zaawansowane kolekcje (moduł `collections`)
 • graficzny interfejs użytkownika (GUI) (moduł `tkinter`)

10. Instalacja zewnętrznych bibliotek

 • Repozytorium pakietów (PyPI)
 • Instalator pakietów (narzędzie `pip`)
 • Zarządzanie zależnościami w projekcie

11. Operacje wejścia/wyjścia

 • Operacje na plikach
 • Zapytania HTTP
 • Serializacja (moduł `json` i `pickle`)

12. Testowanie i debugowanie oprogramowania

 • Testowanie z wykorzystaniem biblioteki standardowej (moduł `unittest`)
 • Zewnętrzne narzędzia wspierające testowanie (projekt `pytest`)
 • Debugowanie kodu (moduł `pdb` oraz debugger wbudowany w `PyCharm`)

13. Zastosowania języka Python (wstęp)

 • Aplikacje webowe (framework `Django`)
 • Analiza i wizualizacja danych (biblioteka `pandas` i `matplotlib`)
 • Obliczenia naukowe (biblioteka `SciPy` i `NumPy`)

14. Dobre praktyki programowania w Pythonie

 • Styl kodowania i konwencje (PEP8)
 • Idiomatyczne rozwiązania

Dodatkowe tematy w wariancie XL Backend


15. Python oczami programisty backend

 • Wykorzystywane struktury danych
 • Wykorzystywane koncepcje programistyczne
 • Powtórzenie koniecznych podstaw

16. Struktura projektu pythonowego, dodatkowe narzędzia

 • Projekt jako moduł; zależności między projektami, struktura katalogu
 • GIT i kontrola wersji kodu
  • Zapisywanie i odtwarzanie historii zmian
  • Rozgałęzienia i ich późniejsze łączenie (branch/merge)
  • Repozytoria lokalne i zdalne; różne scenariusze pracy zespołowej

17. Testy i kontrola jakości kodu

 • TDD w praktyce
 • Zapewnianie poprawności oprogramowania
 • Testy jednostkowe
  • Istota testu jednostkowego
  • Typowa postać testu, proste asercje, uruchamianie
  • Dodatkowe moduły przydatne w pisaniu testów: Mock, patch

18. Warstwa prezentacji

 • Model DOM
 • Projektowanie witryn od strony programisty – HTML i CSS
 • Elementy formularza, metody POST i GET, żądania HTTP
 • Renderowanie widoku po stronie serwera - technologie szablonowe
 • AJAX i REST od strony frontendu

19. Działanie strony serwerowej aplikacji webowej

 • Protokół HTTP
 • Aplikacje uruchamiane na serwerze; serwery aplikacji

20. Framework Django

 • Poznanie Django jako platformy
  • Istota testu jednostkowego
  • Wstępna instalacja i konfiguracja Django
  • Konfiguracja i praca ze środowiskiem developerskim
  • Omówienie komponentów typowej aplikacji Django
  • Projekt
  • Aplikacja
  • Model
  • Widok
  • Obiektowy dostęp do bazy danych (ORM)
  • Tworzenie panelu administracyjnego
  • i18n
 • Tworzenie komponentów aplikacji, na przykładach
  • Widoki
  • Szablony
  • Wykorzystanie szablonów w widokach
  • Różne sposoby tworzenia formularzy – ręczne i korzystające z gotowych mechanizmów
  • Korzystanie z widoków generycznych
  • Zasady dobrych praktyk programistycznych
 • Stworzenie przykładowej aplikacji webowej
  • Wspólne stworzenie przykładowego projektu na platformie Django

21. Model REST, REST API i Django

 • Stworzenie przykładowego REST API przy wykorzystaniu Django
 • Testy jednostkowe
  • Omówienie modelu REST
  • Założenia REST w kontekście Django
  • Przydatne biblioteki
  • Implementacja aplikacji

22. Dodatkowe narzędzia programisty backendowego

 • Celery, RabbitMQ i inne

23. Wdrożenie aplikacji

 • Deployment aplikacji
  • Środowisko produkcyjne (omówienie serwerów webowych i serwerów aplikacji)
  • Różne sposoby wdrożenia aplikacji na produkcji

Dodatkowe tematy w wariancie XL Analiza Danych


15. Środowisko pracy analityka

 • Anaconda
  • Manager pakietów Conda
  • Manager pip
  • Tworzenie wirtualnego środowiska
 • Jupyter notebook
  • Markdown
  • Elementy notacji Latex

16. Przetwarzanie danych

 • Wstęp do NumPy
  • Tworzenie wektorów i macierzy
  • Przekształcenia, operacje w NumPy
   • Wybieranie
   • Wektoryzacja
   • Broadcasting
  • Elementy arytmetyki i algebry przy użyciu NumPy
   • Rozwiązywanie równań liniowych
 • Wstęp do Pandas
  • Serie i ramki danych
  • Pozyskiwanie danych z różnych źródeł
   • Pliki
   • Zasoby w internecie
   • Bazy danych
  • Przygotowywanie i czyszczenie danych - Operacje i przekształcenia DataFrame
   • Usuwanie kolumn i wierszy
   • Zmiana wymiarów - reshaping
   • Pivoting
   • Rangowanie i sortowanie danych
   • Łączenie ramek (concatenate, merge, join)

17. Analiza danych

 • Wizualizacje
  • Wprowadzenie do matplotlib
  • generowanie wykresów z poziomu pandas
  • seaborn i inne narzędzia do wizualizacji danych w Pythonie
 • Podstawy analizy statystycznej
 • Wnioskowanie statystyczne

18. Wstęp do uczenia maszynowego

 • Przegląd metod i algorytmów uczenia maszynowego
 • Podział metod uczenia maszynowego
  • Uczenie nadzorowane
  • Uczenie nienadzorowane

19. Proces uczenia maszynowego

 • Eksploracja danych
 • Jak dobrać najlepszy model do zadania
 • Przygotowanie danych
  • Zbiór uczący
  • Zbiór testowy
 • Szkolenie modelu
 • Walidacja modelu
 • Przeuczenie modelu
 • Techniki redukcji wymiarowości danych

20. Omówienie metod uczenia maszynowego

 • Regresja
  • Regresja liniowa
  • Regresja wielomianowa
  • Regresja logistyczna
 • Klasyfikacja
 • Grupowanie danych
 • Redukcja wymiarów
 • Łączenie klasyfikatorów
 • Wizualizowanie wyników

21. Przegląd narzędzi do uczenia głębokiego

22. Wprowadzenie do sieci neuronowych

 • Jak działa neuron
 • Jak uczy się sieć neuronowa
 • Typy sieci neuronowych

23. Keras

 • wprowadzenie
 • udostępniane API
 • szkolenie
 • wnioskowanie

24. Różne typy sieci neuronowych

 • Sztuczne sieci neuronowe (ANN)
 • Konwolucyjne sieci neuronowe (CNN)
 • Rekurencyjne sieci neuronowe (RNN, LSTM)
 • Porównanie różnych środowisk (np. PyTorch, Tensorflow)
Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.