Programista Java II (web/backend)K-JAVA-2

 • Spring
 • Maven
 • Hibernate
 • GIT
 • SQL
 • Web

Obecnie brak terminów otwartych. Dostępne na zamówienie dla grup.

Edycja dzienna (bloki 3- lub 4-dniowe, średnio co 2 tyg.) Edycja weekendowa (zaoczna) (sob-niedz., średnio co 2 tygodnie)

Warszawa

18 grudnia - 20 lutego 2024 zostało 9 miejsc 9 grudnia - 3 marca 2024 zostało 9 miejsc

Warszawa

14 marca 2024 - 20 czerwca 2024 (wieczorowy, wtorki, czwartki) 23 marca 2024 - 9 czerwca 2024

Warszawa

25 marca 2024 - 17 maja 2024 zostało 7 miejsc 15 czerwca 2024 - 11 sierpnia 2024

Warszawa

27 maja 2024 - 28 czerwca 2024

Zdalnie

18 grudnia - 20 lutego 2024 zostało 8 miejsc 9 grudnia - 3 marca 2024 zostało 8 miejsc

Zdalnie

14 marca 2024 - 20 czerwca 2024 (wieczorowy, wtorki, czwartki) 23 marca 2024 - 9 czerwca 2024

Zdalnie

25 marca 2024 - 17 maja 2024 zostało 9 miejsc 15 czerwca 2024 - 11 sierpnia 2024

Zdalnie

27 maja 2024 - 28 czerwca 2024

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Kursy dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 6 osób.

4,7/5 (85)
Stars
dla firm - netto
dla osób prywatnych - brutto (pokrywamy VAT)
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena kursu: 4990 PLN

lub 998 PLN miesięcznie (5 rat)

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

 1. Java – elementy zaawansowane
  • Wątki i synchronizacja
   • Elementy wielowątkowości wbudowane w język Java
   • Klasy biblioteki standardowej wspierające wielowątkowość
  • Typy generyczne
  • Elementy programowania funkcyjnego od Javy 8
   • Wyrażenia lambda i referencje do metod
   • Strumienie i operacje na nich
   • Redukcje, kolektory i schematy przetwarzania danych
 2. Maven jako standard budowy projektów w świecie Javy
  • Budowanie projektów Java: command-line/Ant/Maven/Gradle
  • Projekt jako biblioteka; zależności między projektami
  • Centralne Repozytorium Mavena i wykorzystywanie bibliotek „trzeciej strony” we własnych projektach
   • Przegląd użytecznych bibliotek programistycznych open source
 3. Dodatkowe narzędzia, biblioteki i techniki pracy
  • GIT i kontrola wersji kodu
   • Zapisywanie i odtwarzanie historii zmian
   • Rozgałęzienia i ich późniejsze łączenie (branch/merge)
   • Repozytoria lokalne i zdalne; różne scenariusze pracy zespołowej
  • Testy i kontrola jakości kodu
   • Zapewnianie poprawności oprogramowania
   • Dobre i złe praktyki programistyczne
   • Wypisywanie informacji diagnostycznych (tzw. logów)
   • Uruchamianie programu w trybie debug
   • JUnit i testy jednostkowe w Javie
   • Dodatkowe biblioteki przydatne w pisaniu testów: AssertJ, Mockito
 4. Tworzenie aplikacji webowych na platformie Java
  • Zasada działania aplikacji webowej strony serwera
   • Protokół HTTP
   • Podstawy HTML i CSS – w razie potrzeby
  • Podstawy technologii serwletów w Javie
   • Filozofia pracy na serwerze aplikacji. Czym jest Java Enterprise Edition?
***Obsługa żądań i generowanie odpowiedzi ***Parametry zapytań i obsługa formularzy ***Utrzymywanie sesji i atrybuty w różnych zakresach ***Wprowadzenie do technologii Java Server Pages (JSP) i różne podejścia do podziału odpowiedzialności między JSP a Javę
 1. Framework aplikacyjny Spring
  • Tworzenie i uruchamianie projektu w oparciu o Spring Boot
  • Aplikacja webowa w technologii Spring MVC
   • Kontroler: rola, zasada działania, mapowanie URL-i i wybór metody na podstawie zapytania
   • Obsługa parametrów i nagłówków
   • Warstwa widoku i technologie szablonowe (JSP / Thymeleaf)
   • Model: przekazywanie danych z aplikacji do widoku
   • Obsługa formularzy
  • Zasada działania aplikacji Spring
   • Warstwy typowego projektu
   • Adnotacje i wstrzykiwanie zależności; rola interfejsów w projektach Spring
   • Różne sposoby inicjalizacji i wstrzykiwania komponentów („beanów”)
  • Zabezpieczanie aplikacji – podstawy Spring Security
 2. Bazy danych i ich obsługa w Javie
  • Wprowadzenie do technologii baz danych
   • Serwer baz danych (DBMS)
   • Koncepcja relacyjnych baz danych i pomysły alternatywne
   • Instalacja i konfiguracja PostgreSQL lub innego serwera baz danych
  • Podstawy języka SQL
   • Polecenie SELECT, wyrażenia i warunki
   • Sortowanie i grupowanie
   • Łączenie danych z wielu tabel
   • Wstawianie i aktualizacja danych
  • Projektowanie relacyjnych baz danych (na przykładzie)
   • Definiowanie tabel, typy kolumn
   • Klucze i inne więzy integralności
   • Unikanie redundancji, postacie normalne
  • JDBC i bezpośrednie zadawanie zapytań SQL z aplikacji Java
   • Zalety i wady bezpośredniego dostępu do baz danych
   • Modyfikacja danych i praca z transakcjami
  • Obiektowy dostęp do baz danych (ORM) w technologii JPA/Hibernate
   • Klasy encji; generowanie na podstawie tabel
   • Operacje odczytu i modyfikacji danych
   • Zadawanie własnych zapytań JPQL oraz natywnych
  • Dostęp do danych z aplikacji Spring
   • Warstwa danych („repository”) w aplikacji Spring
   • Automatyczne instancjonowanie interfejsu przez technologię Spring Data
 3. Usługi sieciowe („web services”)
  • Koncepcja SOA i rodzaje usług sieciowych
  • Usługi sieciowe typu SOAP
   • Technologia JAX-WS i tworzenie serwera SOAP w ramach Java EE
   • Generowanie i rola WSDL
   • Tworzenie klienta i architektura klient/serwer
  • Usługi typu REST
   • Zasoby, URL-e i metody HTTP
   • Technologia JAX-RS i tworzenie serwera REST w ramach Java EE
   • Parametry, nagłówki, odnośniki i przekierowania
   • Rozszerzanie JAX-RS o własne typy zawartości na przykładzie generowania PDF
   • Tworzenie serwera REST za pomocą Spring
   • Dostęp do usług REST od strony klienta
 4. Zastosowania języka i platformy Java (w ramach całego kursu)
  • Tworzenie aplikacji tekstowych i wsadowych
   • Zastosowanie Javy do przetwarzania danych zawartych w plikach
  • Tworzenie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika
  • Tworzenie aplikacji webowych
   • w oparciu o serwlety i JSP (podstawy)
   • w oparciu o Spring MVC i Thymeleaf
  • Podstawy tworzenia usług sieciowych typu SOAP i REST
Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.