Szkolenie: AI i Machine Learning dla menedżerów i analitykówAI-ML-FOUNDATION

Dostępne na zamówienie dla grup.

Zdalnie
 • 17.06 - wieczorowy (poniedziałki i środy, 18:00 - 21:00)
Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 4 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 2990 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

AI i Machine Learning dla menedżerów i analityków

Kategoria: Szkolenia AI, GPT i Machine Learning

Kompleksowe szkolenie z zakresu AI i Machine learningu, przewidziane dla menedżerów, decydentów i analityków. Na zajęciach, uczestnicy:

 • zapoznają się z modelami GPT i ChatGPT; nauczą się pisać skuteczne prompty (prompt engineering), poznają API OpenAI i metody integracji ChatGPT z własnymi aplikacjami,
 • nauczą się tworzyć własne (firmowe) chatboty.

Następnie zaprezentujemy przegląd najpopularniejszych modeli Machine Learning i ich zastosowań. Będziemy pracować na realistycznych przykładach dla wybranych branż, na podstawie których słuchacze powinni być w stanie wyrobić sobie opinię i intuicję odnośnie przydatności tych rozwiązań dla ich branż i organizacji. Omówimy modele:

 • od najprostszych drzew decyzyjnych i regresji,
 • poprzez systemy rekomendacyjne,
 • analizy anomalii i ich zastosowanie m.in. w finansach,
 • do głębokich sieci neuronowych oraz przetwarzania języka naturalnego i obrazu.

Omówimy również temat zarządzania projektami AI w organizacji i cyklu życia projektu machine learningowego. Zarysujemy metodykę CRISP-ML.

Zdarzają się sytuacje, gdy nie chcemy lub nie możemy (na przykład z powodów prawnych) korzystać z rozwiązań dostarczanych przez zewnętrzne chmury i API. Zaprezentujemy kursantom przykładowy duży model językowy możliwy do wdrożenia na własnej infrastrukturze.

Na koniec szkolenia zajmiemy się aspektami etycznymi i prawnymi wykorzystywania AI. Mamy tutaj m.in. zagadnienia prywatności, czy tematy takie jak aspekty regulacyjne w różnych krajach, jak również chociażby temat praw autorskich.

Zależało nam na możliwie praktycznym i konkretnym zaprezentowaniu wybranych technik i modeli. Dlatego na naszych zajęciach będziemy prezentować modele, ich zasady działania i zarysy algorytmów. Będziemy też pokazywać przykładowe aplikacje oraz – dla zainteresowanych – fragmenty kodów w języku Python realizujących wybrane zadania. Natomiast nie wymagamy od słuchaczy umiejętności programowania.

Dla wygody i możliwości pogodzenia zajęć m.in. z pracą wszystkich naszych Kursantów, zajęcia odbywają się wieczorami.

Kurs składa się z ośmiu sesji Live, po trzy godziny zegarowe:

 • zajęcia dwa razy w tygodniu (poniedziałki i środy) w godzinach 18:00 – 21:00 w formie webinaru
 • dodatkowo, w piątki o 18:00 – konsultacje online z prowadzącym (półtorej godziny).

Zajęcia są nagrywane. W razie potrzeby będzie możliwość dostępu do nagrań.

Serdecznie zapraszamy!

Czas trwania

8 dni

Program

 1. Wprowadzenie do AI, modeli językowych i GPT.
  • Krótka historia i rozwój sztucznej inteligencji
  • Podstawowe pojęcia, GPT i LLM (Large Language Models)
  • Przegląd GPT (m.in. ChatGPT, GPT-3, GPT-4…) i LLM
  • Zastosowania GPT i LLM w różnych branżach
  • Wprowadzenie pojęć: przetwarzanie języka naturalnego (NLP), sieci neuronowe i uczenie głębokie (deep learning)
 2. ChatGPT. Wykorzystanie w pracy biurowej. Prompt Engineering.
  • Webowy interfejs użytkownika. Konta, wersje modelu. Prompt, konwersacja
  • Typy promptów: system, user, assistant, function
  • Taktyka tworzenia efektywnych promptów. One-shot, few-shot
  • Persona. Zarządzanie tonem i stylem odpowiedzi
  • Zarządzanie formatowaniem odpowiedzi
  • Optymalizacja i personalizacja promptów
  • Wstrzykiwanie i przechowywanie kontekstu. Długotrwałe sesje dialogowe
 3. Prompty – przykłady zastosowań, dobre praktyki i wzorce.
  • Praktyczne przykłady zastosowań GPT i promptów w codziennej pracy
  • Tworzenie dokumentów. Korekta, podsumowanie, przepisywanie tekstów. Tłumaczenia
  • Rozwiązywanie zadań. Odpowiedzi na pytania. Generowanie formuł i kodów, np. HTML, języki programowania
  • Przykładowe scenariusze dla wybranych branż i zastosowań
 4. Krótkie porównanie dostępnych i alternatywnych modeli językowych.
  • ChatGPT, Gemini i Copilot
  • Różnice pomiędzy modelami językowymi, np. przy wykorzystaniu identycznych promptów
  • Pobieżne omówienie mocnych i słabych stron różnych modeli i ich wersji, np. przy zadaniach matematycznych, tłumaczeniach, dostępności do internetu i aktualnej wiedzy
 5. Inne usługi i ich integracje z ChatGPT – generowanie obrazów.
  • Generowanie obrazów i grafik: DALL-E i jego integracja z ChatGPT na poziomie interfejsu WWW
 6. API OpenAI, jego zastosowania i integracja z własnymi aplikacjami. Tworzenie firmowych chatbotów i asystentów.
  • Konfiguracja i bezpieczeństwo korzystania z API OpenAI
  • Konta, koszty i opłaty
  • Rodzaje wywołań API. Punkty dostępu
  • Integracja Chat GPT z innymi modelami i usługami AI
  • Tworzenie własnych (np. firmowych) chatbotów i asystentów głosowych
 7. Wprowadzenie do Machine Learning (ML). Podstawowe pojęcia, działanie, zastosowania.
  • Uporządkowanie definicji i pojęć
  • Analiza danych, ML, AI, sieci neuronowe, deep learning
  • Dane, algorytm, model, predykcja
  • Regresja i klasyfikacja
  • Błąd, metody jego pomiaru i porównywania
  • Uczenie nadzorowane, nienadzorowane. Uczenie ze wzmocnieniem (RL)
  • Krótki przegląd rodzajów technologii AI
 8. Drzewa decyzyjne. Regresja i regresja logistyczna – zapoznanie uczestników z modelami drzew decyzyjnych oraz regresji logistycznej, na przykładzie wyboru leku lub terapii dla pacjentów. Słuchacze nauczą się, jak działają i jak tworzyć drzewa decyzyjne na podstawie przykładowych danych medycznych, aby identyfikować optymalne opcje leczenia.
  • Wprowadzenie do drzew decyzyjnych
   • Podstawowe pojęcia drzew decyzyjnych
   • Struktura drzewa decyzyjnego
   • Algorytmy tworzenia drzew decyzyjnych
  • Zastosowania drzew decyzyjnych w medycynie
   • Diagnoza chorób / procedury medyczne
   • Wybór leku lub terapii
   • Prognozowanie wyników leczenia
  • Tworzenie drzewa decyzyjnego do wyboru leku/terapii
   • Zbieranie i czyszczenie danych medycznych
   • Przygotowanie danych do analizy
   • Budowa drzewa decyzyjnego
  • Interpretacja drzewa decyzyjnego
   • Ocena dokładności drzewa decyzyjnego
   • Wizualizacja drzewa decyzyjnego
   • Wyciąganie wniosków z drzewa decyzyjnego
  • Zastosowanie drzewa decyzyjnego w praktyce medycznej
   • Wspomaganie procesu podejmowania decyzji o leczeniu
   • Komunikacja z pacjentami o wynikach analizy
   • Monitorowanie wyników leczenia
  • Wprowadzenie do regresji logistycznej
   • Pojęcie regresji. Przypomnienie najprostszej regresji liniowej
   • Regresja logistyczna. Podstawowe pojęcia
   • Algorytm regresji logistycznej
   • Interpretacja wyników regresji logistycznej
   • Zastosowanie regresji logistycznej na przykładzie ochronie zdrowia
   • Implementacja regresji logistycznej
  • Case study: podejmowanie decyzji w ochronie zdrowia – wybór leku kardiologicznego na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Zastosowanie dwóch różnych modeli ML do tego samego problemu.
 9. Systemy rekomendacyjne. Uczenie maszynowe na przykładzie e-commerce i w branży rozrywkowej – prezentacja wykorzystania regresji logistycznej w e-commerce. Uczestnicy nauczą się, jak stosować tę metodę do analizy danych o zachowaniu klientów i podejmowania decyzji biznesowych, które mogą zwiększyć sprzedaż i konwersję.
  • Zastosowanie regresji logistycznej w e-commerce
   • Predykcja (przewidywanie) konwersji
   • Segmentacja klientów
   • Rekomendacje produktów
   • Optymalizacja kampanii marketingowych
  • Implementacja regresji logistycznej w e-commerce
   • Zbieranie i czyszczenie danych
   • Przygotowanie danych do analizy
   • Budowa modelu regresji logistycznej
   • Ewaluacja modelu regresji logistycznej
  • Case study: zastosowanie regresji logistycznej w praktyce e-commerce.
 10. Metoda najbliższych sąsiadów (k-NN), collaborative filtering i o tym, dlaczego Netflix zapłacił 1 mln $ za algorytm uczenia maszynowego do rekomendacji filmów i nie użył go – wykorzystanie metody najbliższych sąsiadów (k-nearest neighbors) i collaborative filtering do rekomendacji filmów. Kursanci nauczą się, jak stosować te metody do analizy danych o preferencjach użytkowników – na przykładzie rekomendowania przez aplikację filmów, które prawdopodobnie im się spodobają.
  • Wprowadzenie do rekomendacji produktów
   • Podstawowe pojęcia rekomendacji produktów
   • Wyzwania związane z rekomendowaniem produktów
   • Różne metody rekomendacji produktów
  • Metoda najbliższych sąsiadów (k-NN)
   • Podstawowe pojęcia metody k-NN
   • Wykorzystanie k-NN do rekomendacji filmów
   • Tuning parametrów k-NN
  • Collaborative filtering
   • Podstawowe pojęcia collaborative filtering
   • Różne rodzaje collaborative filtering
   • Wykorzystanie collaborative filtering do rekomendacji filmów
  • Ewaluacja systemów rekomendacji filmów
   • Metryki ewaluacji systemów rekomendacji
   • Porównywanie różnych metod rekomendacji
   • Optymalizacja systemu rekomendacji
  • Zastosowania rekomendacji produktów w praktyce
   • Implementacja systemu rekomendacji produktów
   • Wykorzystanie rekomendacji produktów w serwisach streamingowych
   • Wykorzystanie rekomendacji produktów w sklepach internetowych
  • Case study: demo opracowania systemu rekomendacji filmów.
 11. Wprowadzenie do Deep Learning. Głębokie sieci neuronowe w przetwarzaniu tekstu i obrazów – wprowadzenie do uczenia głębokiego (deep learning). Architektura systemów i wybrane zastosowania w przetwarzaniu tekstów i obrazu.
 12. Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) na przykładzie badania sentymentu wypowiedzi klientów (reakcje na produkt, usługę, brand) – celem jest zapoznanie uczestników z podstawami przetwarzania języka naturalnego (Natural Language Processing – NLP) oraz z praktycznymi zastosowaniami tej dziedziny w różnych obszarach.
  • Wprowadzenie do NLP
   • Podstawowe pojęcia NLP
   • Architektura systemów NLP
   • Wybrane algorytmy NLP
  • Analiza tekstu
   • Przedstawianie i normalizacja tekstu
   • Segmentacja tekstu
   • Morfologia i tagowanie części mowy
   • Składnia i analiza składniowa
   • Semantyka i analiza semantyczna
  • Generowanie tekstu
   • Podstawowe techniki generowania tekstu
   • Generowanie tekstu opartego na regułach
   • Generowanie tekstu statystyczne
   • Generowanie tekstu oparte na sieciach neuronowych
  • Omówienie wybranych zastosowań NLP
   • NLP w wyszukiwarkach internetowych
   • NLP w systemach rekomendacyjnych
   • NLP w chatbotach
   • NLP w analizie opinii
   • NLP w przetwarzaniu języków obcych
  • Case study: analiza sentymentu dotyczącego produktu/usługi/marki.
 13. Przetwarzanie obrazów. Przewidujemy odmę opłucnową lub COVID19 na podstawie zdjęć RTG – zapoznajemy słuchaczy z technologią przetwarzania obrazów oraz z praktycznymi zastosowaniami tej dziedziny w wybranych obszarach.
  • Wprowadzenie do przetwarzania obrazów i deep learning
   • Podstawowe pojęcia przetwarzania obrazów i deep learning
   • Architektura sieci neuronowych konwolucyjnych (CNN)
   • Wybrane algorytmy przetwarzania obrazów i deep learning
  • Przedstawianie i wstępna obróbka obrazów
   • Formaty plików obrazów
   • Czytanie i zapisywanie obrazów
   • Konwersja formatów obrazów
   • Podstawowe operacje na obrazach (przycinanie, zmiana rozmiaru, zmiana koloru)
  • Segmentacja obrazu
   • Segmentacja obrazu oparta na progach
   • Segmentacja obrazu oparta na regionach
   • Segmentacja obrazu oparta na krawędziach
  • Rozpoznawanie obiektów
   • Klasyfikacja obrazów
   • Detekcja obiektów
   • Lokalizacja obiektów
  • Zastosowania przetwarzania obrazów i deep learning
   • Przetwarzanie obrazów medycznych
   • Analiza zdjęć satelitarnych
   • Rozpoznawanie twarzy
   • Automatyczne generowanie obrazu
  • Case study: predykcja odmy opłucnowej (lub innej choroby, w zależności od użytego podczas prezentacji zbioru danych) na podstawie zdjęć RTG.
 14. Analiza anomalii. Nadużycia w systemach finansowych – wprowadzenie do metod analizy anomalii i zastosowań sztucznej inteligencji w finansach – w szczególności do wykrywania i walki z nadużyciami.
  • Wprowadzenie do analizy anomalii
   • Podstawowe pojęcia analizy anomalii
   • Rodzaje anomalii (punktowe, kontekstowe, zbiorowe)
   • Wyzwania związane z wykrywaniem anomalii
  • Metody wykrywania anomalii
   • Metody statystyczne
   • Metody uczenia maszynowego
   • Metody oparte na sieciach neuronowych
  • Zastosowania analizy anomalii w systemach finansowych
   • Wykrywanie oszustw płatniczych
   • Wykrywanie prania brudnych pieniędzy
   • Wykrywanie manipulacji rynkiem
  • Implementacja analizy anomalii w systemach finansowych
   • Wybór odpowiedniej metody
   • Przygotowanie danych
   • Ewaluacja modeli
  • Case study: analiza anomalii przykładowych danych finansowych/transakcyjnych.
 15. Elementy zarządzania projektami AI. Cykl życia projektu uczenia maszynowego. Metodyka CRISP-ML(Q).
  • Wprowadzenie do CRISP-ML(Q)
  • Omówienie elementów metodyki.
  • Etapy procesu uczenia maszynowego.
  • Zbieranie i czyszczenie danych
  • EDA (Analiza Eksploracyjna Danych)
  • Budowanie i ewaluacja modelu
  • Tuning hiperparametrów
  • Wdrażanie i monitorowanie modelu
  • Zarządzanie projektami Al, metodyki i zarządzanie zespołami
 16. Wdrażanie dużych modeli językowych bez korzystania z chmury – na przykładzie Llama 3.
  • Sytuacje i wymagania (m.in. regulacyjne), gdy nie chcemy lub nie możemy korzystać z rozwiązań chmurowych
  • Demonstracja implementacji rozwiązania na własnej infrastrukturze (on-premise) w oparciu o model Llama3
 17. Zagadnienia etyczne i prawne w AI oraz wybrane narzędzia pomocnicze.
  • Etyczne wykorzystanie AI i uczciwość modeli
  • Zarządzanie prywatnością
  • Regulacje AI w różnych regionach
  • Społeczne implikacje AI
  • Aspekty prawne i prawa autorskie
  • Prezentacja innych, wybranych modeli i usług: Whisper (rozpoznawanie mowy – ASR i jego zastosowania), Sora (generowanie filmów na podstawie tekstu)

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Program specjalnie stworzony dla osób technicznych, kierowników i i dyrektorów IT oraz programistów na co dzień tworzących “ogólne” aplikacje chcących wykorzystać AI do usprawnienia i automatyzacji swoich zadań.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zapisz się

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Zdalnie:

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.