Narzędziownik do Excela

zawartość: narzędzia

Dodatek zawiera kilka przydatnych narzędzi.

przetłumacz formułę

Narzędzie przetłumacz formułę tłumaczy na angielski formułę z bieżącej komórki.

scalaj dokumenty

Narzędzie scalaj dokumenty pozwala połączyć tabele z wielu dokumentów Excela w jedną dużą tabelę. Wystarczy wybrać pliki do scalenia, ustawić w którym arkuszu i w jakich kolumnach znajdują się scalane dane i od którego wiersza się zaczynają, wcisnąć scalaj, a dane zostaną połączone i umieszczone w nowym dokumencie.

Tego narzędzia (jako jedynego) nie ma w wersji 2003.

koloruj duplikaty

Narzędzie koloruj duplikaty znajduje i koloruje duplikaty na liście liczb, napisów, dat itp. Wystarczy zaznaczyć obszar, który chcemy przeszukać, wcisnąć przycisk, a duplikaty zostaną pokolorowane na żółto.

stwórz zakładki z zaznaczenia

Narzędzie stwórz zakładki z zaznaczenia pozwala wygodnie stworzyć wiele arkuszy w bieżącym dokumencie. Wystarczy wpisać w komórki listę nazw, zaznaczyć je i wcisnąć przycisk – a narzędzie stworzy arkusze o zadanych nazwach.

uzupełnij puste komórki

Narzędzie uzupełnij puste komórki pozwala wypełnić puste komórki danymi wziętymi z komórek wyżej.

zawartość: funkcje

Dodatek zawiera kilka przydatnych funkcji.

liczbaMnoga

Funkcja liczbaMnoga dobiera odpowiednią formę słowa do liczby. Przydaje się do tworzenia napisów typu lista zawiera 17 faktur. Funkcji podajemy cztery argumenty: liczbę, słowo w mianowniku liczby pojedyńczej (np. faktura), słowo w mianowniku liczby mnogiej (np. faktury), słowo w dopełniaczu liczby mnogiej (np. faktur).

liczbaSlownie

Funkcja liczbaSlownie zmienia liczbę (np. 217) na zapis słowny (np. dwieście siedemnaście).

kwotaSlownie

Funkcja kwotaSlownie zmienia kwotę (np. 1417,27) na zapis słowny (np. tysiąc czterysta siedemnaście złotych dwadzieścia siedem groszy).

czyTenSamKolor

Funkcja czyTenSamKolor sprawdza, czy dwie komórki są tego samego koloru – co przydaje się na przykład, żeby podsumować wszystkie liczby podkolorowane na żółto.

nazwaMax

Funkcja nazwaMax mówi, której nazwie towarzyszy największa wartość. Podajemy jej dwa argumenty: zakres zawierający nazwy i zakres zawierający wartości. Przydaje się żeby prosto sprawdzić, która osoba jest najstarsza, w którym dniu sprzedaż była największa itp.

wybieraj

Funkcja wybieraj pozwala sprawdzić kilka warunków i w zależności od tego, który jest spełniony, zwrócić odpowiednią wartość – liczbę, napis, datę. Podajemy jej dowolną liczbę argumentów: warunek 1, wartość 1, warunek 2, wartość 2, warunek 3, wartość 3, ....

instalacja

Pobierz dodatek i zapisz na pulpicie.

Otwórz Excela.

Wciśnij przycisk MS Office. Wciśnij przycisk opcje programu Excel.

Wejdź w zakładkę dodatki. Wciśnij przycisk przejdź.

Kliknij przycisk przeglądaj.

Wybierz plik narzedziownik_akademii_linuksa.xlam. Wciśnij OK.

Na liście pojawi się nowy dodatek. Wciśnij przycisk OK.

Na wstążce pojawiła się nowa zakładka – Akademia Linuksa. Zawiera ona kilka przydatnych narzędzi. Dostępnych jest też kilka nowych funkcji.

licencja

Narzędziownik jest własnością publiczną (public domain) – możesz go używać w dowolny sposób, w celach edukacyjnych, zarobkowych i każdych innych.

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.