linux:programowanie_w_systemie_linux

Dokumentacja jądra systemu

 • Cscope - program do wygodnego przeglądania kodu źródłowego jądra.
 • LXR ze zindeksowanym kodem źródłowym wszystkich wersji jądra. W szczególności:
 • Nasza lokalna instalacja LXR: lxr.fiok.pl/linux/source ze zindeksowanymi różnymi wersjami jądra, z których korzystamy na zajęciach. Od poprzednich różni się możliwością porównywania plików pomiędzy wersjami i architekturami (diff).

Programowanie w systemie Linux

Embedded Linux

 • System demonstracyjny: zimage.gz . Aby uruchomić:
qemu-system-arm -M versatilepb -kernel zImage
 • Użytkownik: root
 • Hasło: root
 • Programy demonstracyjne: df_andi, df_dok, i inne df_*.

#!/bin/sh
find staging-min -name '*.a' -delete
find staging-min -name '*.la' -delete
find staging-min -name '*-config' -delete
rm -rf staging-min/usr/lib/pkgconfig
rm -rf staging-min/usr/include
rm -rf staging-min/usr/share/man
rm -rf staging-min/usr/share/aclocal
arm-linux-strip staging-min/usr/bin/*
find staging-min/usr/lib -name '*.so*' -type f -exec arm-linux-strip {} \;
 • Polecenie do konfiguracji DirectFB:
CPPFLAGS=-I/home/xc/staging/usr/include \
LDFLAGS=-L/home/xc/staging/usr/lib \
FREETYPE_CFLAGS=-I/home/xc/staging/usr/include/freetype2 \
FREETYPE_LIBS=-lfreetype \
PATH=/home/xc/staging/usr/bin:$PATH \
./configure \
    --prefix=/usr \
    --host=arm-linux \
    --with-gfxdrivers=none \
    --with-inputdrivers=keyboard,linuxinput,ps2mouse
 • Łata na DirectFB - examples:
diff -ruN DirectFB-examples-1.2.0.orig/src/df_knuckles/matrix.c DirectFB-examples-1.2.0/src/df_knuckles/matrix.c
--- DirectFB-examples-1.2.0.orig/src/df_knuckles/matrix.c	2008-05-04 23:13:14.000000000 +0200
+++ DirectFB-examples-1.2.0/src/df_knuckles/matrix.c	2010-01-27 11:30:21.000000000 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 static float Cosine[3600];
 static float Sine[3600];
 
-#define M_CLEAR(m) bzero(m, MATRIX_SIZE)
+#define M_CLEAR(m) memset(m, 0, MATRIX_SIZE)
 #define M_IDENTITY(m) memcpy(m, IdentityMatrix, MATRIX_SIZE)
 
 static void MultiplyMatrix(float *A, float *B)
 • Polecenie do konfiguracji DirectFB-examples:
DIRECTFB_CFLAGS="-I/home/xc/staging/usr/include/directfb -D_REENTRANT" \
DIRECTFB_LIBS="-L/home/xc/staging/usr/lib -ldirectfb -lfusion -ldirect -lpthread" \
./configure --prefix=/usr --host=arm-linux
 • Przykładowy sterownik ALSA.

listingi, patche, skrypty

Listingi, patche, skrypty i inne pliki wyeksportowane automatycznie z materiałów takim skryptem AWK.

System plików mini_fo