Formularz zgłoszeniowy

Vue - JavaScript framework Vue.js

Jeżeli wolą Państwo nie korzystać z formularza on-line, można również dokonać zapisu poprzez:

  • tradycyjny formularz papierowy - do pobrania ze strony formularze zgłoszeniowe,
  • umowę szkolenia lub zamówienie według wzoru Klienta - w tym wypadku prosimy o kontakt.

W wypadku jakiechkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zapisów, zapraszamy do kontaktu.

oraz miasto i tryb zajęć
lub lista osób, jeżeli zgłoszenie wieloosobowe
Wpisać łączną liczbę dla potwierdzenia
Jeśli inna niż uczestnik, np. pracownik organizujący szkolenie lub rodzic w przypadku niepełnoletnich uczestników.
W przypadku grup adres osoby kontaktowej.
Jeśli inny niż powyższy
Wybór faktury elektronicznej oznacza rezygnację z faktury papierowej i wyrażenie zgody na przesłanie faktury e-mailem. Zmiana formy wysyłki faktury po wystawieniu faktury końcowej wiąże się z dopłatą 50 zł netto.
Zmiana formy wystawienia certyfikatu po wystawieniu faktury końcowej wiąże się z dopłatą 50 zł netto / osobę.
Zaznaczenie opcji upoważnia do zwolnienia z VAT. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.
(wielkość liter nie ma znaczenia)captcha
Zgody
  • Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem i akceptuję jego treść oraz warunki.

  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez „ALX” Sp. z o.o. Sp. k. na wyżej podany adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest „ALX” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-041) przy ul. Jasnej 14/16. („Administrator“). Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679). W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych poprzez subskrypcję „Newslettera ALX”, podany adres e-mail będzie przetwarzany również w tym celu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonego celu przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działań według dyspozycji osoby, której dotyczą.

* - pole jest wymagane

Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez internet dokonuje wstępnej rezerwacji, ważnej przez 48 godzin. Dla formalnego potwierdzenia zgłoszenia po wypełnieniu powyższego formularza jest konieczne jego wydrukowanie (będzie to możliwe na kolejnym ekranie, po naciśnięciu "wyślij zgłoszenie"), podpisanie i przesłanie nam: faksem (22 266 06 95), lub jako skan e-mailem (formularze@alx.pl).

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „ALX” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.