Nauka programowania w C i C++K-PROG-INTRO-CPP

Obecnie brak terminów otwartych

Warszawa
 • 19.09 - dzienny
 • 07.10 - zaoczny

Dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 7 osób.

dla firm - netto
dla osób prywatnych - brutto (pokrywamy VAT)
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena kursu: 3590 PLN

możliwość rozłożenia na 5 rat

Kategoria: C/C++, Linux kernel, embedded

Język C++ jest nowoczesnym, wysokopoziomowym językiem programowania, skonstruowanym z myślą o implementowaniu złożonych programów komputerowych. W C++ napisana jest na przykład przeglądarka Mozilla Firefox, baza danych MySQL i środowisko graficzne KDE. Jego inherentną cechą jest wysoka elastyczność, pozwalająca łączyć zaawansowane techniki programistyczne (przeciążanie funkcji, silna obiektowość, szablony i metaprogramowanie, “inteligentne” zarządzanie pamięcią) z niskopoziomowością języka C wtedy, gdy jest ona potrzebna.

Poza praktyczną nauką C++ poruszamy szereg fundamentalnych zagadnień związanym z programowaniem i projektowaniem systemów informatycznych, niezależnych od języka programowania, w tym: obowiązki i usługi systemu operacyjnego, metody ataków oraz obrona przed nimi, refaktoryzacja kodu, podstawy algorytmiki, techniki programowania obiektowego, charakterystyka wygodnych interfejsów użytkownika.

Czas trwania

80h

Program

 1. Dlaczego C i C++?
  • Krótka i niepełna historia języków wysokiego poziomu
  • Język kompilowany a interpretowany
  • Gdzie, kiedy i dlaczego się programuje w C, ale niekoniecznie w C++
  • Czym różni się umiejętność programowania od znajomości języka programowania
 2. Fundamentalne pojęcia i działania
  • Program a proces
  • Interakcja z systemem operacyjnym i środowiskiem wykonania
  • Pamięć wirtualna i przestrzeń adresowa
  • System plików
  • Kodowanie znaków
  • Systemy liczbowe
 3. Pierwszy program
  • Składnia i struktura kodu
  • Przestrzeń nazw biblioteki standardowej
  • Przebieg wykonania i efekty uboczne
  • Etapy przetwarzania kodu źródłowego na plik wykonywalny
 4. Zmienne, stałe i ich typy
  • Operatory, operacje, działania niezdefiniowane
  • Rozmiary typów liczbowych
  • Konwersje i rzutowania
  • Elementarna interakcja z użytkownikiem
  • Problem walidacji danych
  • Po co te formalizmy?
 5. Przepływ sterowania
  • Operacje logiczne, reprezentacja prawdy i fałszu
  • Instrukcje warunkowe
  • Pętle
  • Zmienne lokalne, zakresy widoczności nazw
  • Podstawowe algorytmy
 6. Model pamięci
  • Reprezentacja i położenie zmiennych w pamięci komputera
  • Segment kodu, danych, stosu i sterty
  • Systemowe mechanizmy ochrony pamięci
 7. Tablice, wskaźniki, napisy
  • Tablice jedno- i wielowymiarowe, organizacja w pamięci
  • Dualizm tablica-wskaźnik
  • Napisy w C a napisy w C++
  • Typowe błędy, ataki rodzaju buffer overflow
  • Arytmetyka wskaźników
 8. Podstawowe techniki programistyczne
  • Uogólnianie programu – podprogramy i funkcje
  • Dynamiczny przydział pamięci
  • Sposoby przekazywania parametrów do/wyników z funkcji
  • Operacje plikowe
 9. Koncepcja programowania obiektowego
  • Klasa, obiekt, metoda, atrybut, stan
  • Interfejs a implementacja
  • Ochrona stanu obiektu
  • Const-correctness
  • Metody i atrybuty klasowe (statyczne)
 10. Zarządzanie zasobami w modelu obiektowym
  • Konstruktory i destruktory
  • Wartość obiektu a jego tożsamość
  • Kopiowanie obiektów – kopie płytkie i głębokie
 11. Mechanizm dziedziczenia
  • Motywacja praktyczna
  • Problem koła i elipsy
  • Konstrukcja i destrukcja obiektów klas pochodnych
  • Polimorfizm i metody wirtualne
  • Metody i klasy abstrakcyjne
  • Wirtualne destruktory
  • Dziedziczenie vs składanie
 12. Obsługa wyjątków
  • Przepływ sterowania programu po wystąpieniu wyjątku
  • Generowanie i przechwytywanie wyjątków
  • Najczęściej spotykane wyjątki z biblioteki standardowej
 13. Projekty wieloplikowe
  • Jednostka kompilacji
  • Deklaracje i definicje, pliki nagłówkowe
  • Reguła jednej definicji
  • Linkowanie, widoczność symboli
  • Biblioteki statyczne i dynamiczne
  • Automatyzacja budowania projektu
 14. Szablony
  • Szablony w funkcjach
  • Szablony w klasach
  • Specjalizacje szablonów
  • Problemy z linkowaniem
  • Wstęp do metaprogramowania
 15. Standardowa biblioteka szablonów (STL)
  • Kolekcje, kolejki, algorytmy, funkcje wyższego rzędu
  • Dobór właściwej struktury danych do problemu i wpływ na wydajność programu
  • Analiza kosztu czasowego i pamięciowego
  • Dostosowanie własnych klas do współpracy z generycznymi algorytmami i kolekcjami
 16. Wstęp do programowania w Qt
  • Środowisko pracy z bibliotekami Qt
  • Programowanie oparte o obsługę zdarzeń
  • Generowanie i przekazywanie zdarzeń: sygnały i sloty
  • Projektowanie interfejsu aplikacji graficznej
  • Model obiektów Qt, automatyzacja zarządzania pamięcią

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Od uczestników wymagana jest znajomość ogólnej obsługi komputera (kopiowanie plików, korzystanie z edytora tekstu) i umiejętność sprawnego korzystania z klawiatury.

C/C++ to potężne narzędzia. Kurs prowadzony jest od zera, nie wymaga umiejętności programowania, natomiast jest wskazane, aby słuchacze interesowali się (choćby w przeszłości?) przedmiotami ścisłymi/przyrodniczymi, zagadnieniami popularnonaukowymi, informatyką, być może stawiali pierwsze samodzielne kroki związane z czymkolwiek z obszaru programowania, albo np. serwisowymi.

Programowanie, szczególnie na początku, jest trudne, a jego nauka jest porównywalna z nauką obcego języka lub gry na instrumencie muzycznym: warunkiem skutecznego uczestnictwa w kursie jest zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu w domu na ćwiczenia.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zapisz się na ten kurs

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Warszawa:
 • 19.09 (D)TooltipTriangle
 • 07.10 (Z)TooltipTriangle

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia