IceFaces. Biznesowe aplikacje weboweICEFACES

Obecnie brak terminów otwartych

Dostępne na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 3 osób.

cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 3490 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

Kategoria: Java

Kursanci poznają środowisko Java Enterprise Edition 6 i uczą się wykorzystywać w nim komponenty GUI pochodzące z opensourcowej biblioteki IceFaces. Kurs obejmuje wszystkie warstwy tworzenia zaawansowanej, biznesowej aplikacji:

 • obiektowe modelowanie domeny biznesowej i wiązanie jej z relacyjną bazą danych,
 • tworzenie transakcyjnych serwisów realizujących logikę biznesową,
 • budowę efektownego i stabilnego webowego interfejsu użytkownika.

Biblioteka IceFaces jest jedną z wielu kolekcji komponentów GUI możliwych do wykorzystania w korporacyjnych aplikacjach javowych zgodnych z przemysłowym standardem JEE6 (Java Enterprise Edition 6). Kursanci poznają istotne elementy tego standardu:

 • EJB 3.1 (Enterprise Java Beans),
 • CDI 1.0 (Contexts and Dependency Injection),
 • JSF 2 (JavaServer Faces),
 • JPA 2 (Java Persistence Architecture).

Nabytą wiedzę można łatwo wykorzystać w innych środowiskach EE, takich jak JBoss, Glassfish, Weblogic, Websphere; a także z użyciem innych bibliotek komponentowych, jak RichFaces, PrimeFaces, czy OpenFaces.

Czas trwania

4 dni

Szkolenie jest częścią ścieżki:

Program

 1. Panorama JEE6, miejsce IceFaces i JSF. Standardy i ich implementacje
  • architektura aplikacji biznesowych w stylu JEE6,
  • istotne wzorce projektowe i praktyki.
 2. Model biznesowy i baza danych:
  • standard Java Persistence API (JPA i JPA2), z użyciem biblioteki Hibernate;
  • podstawowe mappingi i proste relacje
  • złożone mappingi: dziedziczenie i kompozycja,
  • klucze surogatowe i naturalne wielokolumnowe, wartości implikowane w kluczach,
  • kwerendy w JPQL
  • Criteria API
  • kolekcje typów prostych i zagnieżdżonych, mapy, porządek,
  • walidacja z użyciem standardu Bean Validation.
   • walidatory wbudowane
   • własne walidatory
   • zaawansowana walidacja z użyciem Seam3
 3. Warstwa serwisowa na serwerze JBoss:
  • zasoby, drzewo JNDI; przestrzeń java:comp/env, java:global/env
  • EJB 3.1: ziarna sesyjne, stanowe i bezstanowe;
  • ziarna dostępne zdalnie i lokalnie, semantyka wywołań zdalnych;
  • aplikacja biurkowa jako klient zdalnego serwisu;
  • serwis używający JPA;
  • obsługa transakcji (transakcje zarządzane przez kontener i przez serwis);
  • metody asynchroniczne, akcje wykonywane co jakiś czas;
  • CDI: zależności, wydarzenia; miejsce CDI i EJB w aplikacji;
  • wzorce projektowe stosowane we współczesnych aplikacjach JEE;
  • podstawowy serwis SOAP z mappingiem JAXB;
  • proste serwisy typu REST (JSON i XML).
 4. Warstwa prezentacji: JavaServer Faces
  • Facelets: składnia, dokumenty złożone, szablony,
  • Expression Language, wyrażenia opóźnione,
  • ziarna zarządzane (Managed Beans), zasięgi,
  • komponenty JSF, walidacja, konwersja, komunikaty o błędach,
  • akcje i zmiany, cykl życia, użycie FacesContext,
  • komponenty wiązane do kolekcji,
  • Ajax z użyciem i bez użycia Javascriptu,
  • wzorce użycia, typowe problemy i ich rozwiązania.

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English - for more information see here.

Przeznaczenie i wymagania

Kursanci powinni znać na podstawowym poziomie HTML i SQL; korzystna, ale niewymagana jest umiejętność tworzenia aplikacji internetowych w dowolnej innej niż JEE6 technologii (np. PHP) i znajomość podstaw Javascriptu. Niezbędna jest znajomość języka Java na poziomie umożliwiającym samodzielne pisanie nieskomplikowanych programów (wymagana jest umiejętność tworzenia klas, enumeracji, metod, użycie kolekcji i operacji na liczbach i napisach; nie jest wymagana znajomość algorytmiki).

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Obecnie brak terminów

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „ALX” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.